En god start på det nye skoleåret

En god start på det nye skoleåret

En god start på skoleåret handler mye om å bli kjent og skape trygghet for elevene. Her har jeg samlet ulike aktiviteter som egner seg godt i oppstarten av et skoleår, men som også kan brukes gjennom hele året for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Lykke til med...
Magisk Advent – del 1

Magisk Advent – del 1

Vi tjuvstarter adventskalenderen med å presentere to fortellinger. Det vakreste hjertet for de eldste elevene og Geitekillingen og Leoparden for de yngste. Begge fortellingen åpner opp for mange gode samtaler og fra 1. desember vil du få en ny aktivitet hver dag som...
Språkportrett

Språkportrett

Språkportrett Flerspråklighet er normalen i de fleste norske klasserom og mye forskning peker på at vi ved å velge undervisningsmetoder som gir rom for elevers hele språklige repertoar, skaper rom for læring og muligheter for elevene til å se seg selv som mer dyktige...