I Magisk Kunnskap ønsker vi at alle skal ha lik tilgang til gode læringsressurser. I 2022 fikk vi støtte fra UDIR til å utvikle våre grammatikkfilmer på ukrainsk og russisk. Et av kriteriene ved denne tildelingen var at ressursen skulle ligge åpen og gratis i tre år.

Helt siden den gang har jeg hatt litt vondt i magen. Jeg synes det er helt fantastisk å kunne bidra med læringsressurser til nyankomne i Norge, men jeg og Magisk Kunnskap mener jo at alle som kommer hit, bør få de samme mulighetene, uansett språk og bakgrunn.

Derfor åpner vi nå opp og deler alle våre grammatikkvideoer helt gratis.

Mer en 300 filmer på 11 forskjellige språk

Ressursen består av mer enn 350 filmer som forklarer det viktigste i norsk grammatikk for en ny språkbruker. Filmene dekker nivå 1 og 2 i læreplanen for grunnleggende norsk og vil være en støtte på veien mot kompetansemål i læreplanen norsk for språklige minoriteter med kort botid. Filmene vil også være nyttig for voksne språkinnlærere og vi har fått mange tilbakemeldinger som tyder på at dette er en nyttig ressurs.

Det er laget filmer på arabisk, dari, fransk, polsk, russisk, tigrinja, tyrkisk, somali og ukrainsk. I tillegg finnes det noen få filmer på swahili og kurdisk.

Filmene finner du på vår You tube kanal

Se filmene på vår YouTube kanal

Bruke filmene i opplæring

Det er meningen at filmen kan sees  i plenum på norsk, mens de oversatte filmene ses individuelt eller i grupper med samme språk. Filmene forklarer de viktigste emnene i grammatikken i kapitlet og kan med fordel sees flere ganger dersom temaet er nytt.

De kontrastive grammatikkfilmene er ment som støtte og supplement til annet arbeid. Vi anbefaler og arbeide parallellt med de øvrige læringsstiene i Hugin og Munin. Oppgavene består av skriftlige øveoppgaver, lytte oppgaver og muntlig arbeid som krever en læringspartner eller gruppe.

Meningsfylt grammatikkopplæring

Temaet grammatikk er relevant først og fremst som en integrert del av det øvrige arbeidet i norskfaget, men samtidig kan det for mange være nyttig og nødvendig å jobbe eksplisitt med grammatiske begreper og temaer for å forstå hvordan formsiden av norsk språk er oppbygd. Det er også nyttig å få et metaspråk for å samtale om og sammenligne språket med andre språk eleven kan godt og for å forstå tilbakemeldinger på formsiden av egne tekster.

Arbeid med språk er arbeid med grammatikk og det er nødvendig å arbeide med flere deler av språket samtidig. Vi skal både lese og skriv, lytte og snakke det nye språket. Med andre ord vi trenger å bruke språket for å lære det, og vi trenger å bruke det mye og ofte. Dette gjelder også for grammatikk.

Flerspråklighet som ressurs

Ifølge overordnet del av læreplanen skal alle elever få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet for øvrig. I Magisk Kunnskap er dette selve kjernen i arbeidet vårt. 

I våre filmer forklares norsk grammatikk på ulike språk og med en utvidet forklaring og sammenligning der norsk skiller seg fra det aktuelle språket. Slik kan elevene raskere skaffe seg en oversikt og forstå viktige grammatiske forskjeller mellom norsk og andre språk de kan.

Våre grammatikkfilmer er unike, hver og en av filmene er oversatt av dyktige tospråklige lærere. Det har vært en krevende prosess, men vi synes det er verdt alt strevet.

Når man i dagens teknologisamfunn velger å bruke mennesker framfor maskiner i oversettelses arbeidet, så sikrer vi kvalitet, men det betyr også at det er begrenset hvor mange språk man kan klare å dekke. 

Den pågående krigen i Ukraina viser at flerspråklighet er et komplekst fenomen. − Vi har fått elever i skolen som ikke bare behersker ukrainsk, men også russisk i ulik grad, og som har forskjellige erfaringer og følelser knyttet til disse språkene. Det samme gjelder elever med kurdisk bakgrunn, som kanskje kan snakke kurmanji og skrive arabisk, (Dewilde, 2023).

Det er lettest å tilegne seg fagstoff på  språket man kan, og selv om dine elever kanskje ikke finner førstespråket eller morsmålet sitt her, kan det være muligheter for støtte på andre språk som eleven behersker. 

Foto: Mustafa Sevinc.

Grammatikkfilmene er bare en liten del av Hugin og Munin universet. Vil du vite mer om Hugin og Munin og alle mulighetene som finnes der? Ta kontakt og avtal tid til en demo: [email protected]

Behov for mer kunnskap

Det er et stort behov for mer kunnskap om hvordan flerspråklighet kan bli en ressurs i opplæring av nyankomne ungdommer. Det er en sammensatt gruppe, både når det gjelder språkbakgrunn, kulturelle erfaringer og tidligere skolegang. Vi arbeider stadig med å forbedre ressursene våre og er stolte av å ha med Universitet i Oslo og Daxap med på dette arbeidet. 

Les mer

Om Hugin og Munin: https://magiskkunnskap.no/hugin-og-munin-4/

Hugin og Munins læringsportal https://mku.no

Gå til YouTube: https://www.youtube.com/@magiskkunnskap