Flerspråklighet er normalen i de fleste norske klasserom og mye forskning peker på at vi ved å velge undervisningsmetoder som gir rom for elevers hele språklige repertoar, skaper rom for læring og muligheter for elevene til å se seg selv som mer dyktige og kompetente (Wedin, 2017, s. 47). Å bekrefte elevenes forskjellige identiteter og kunnskapsrelaterte språk i undervisningen er nødvendig for å styrke deres identiteter faglig, intellektuelt og personlig (Wedin, 2017)Det er derfor viktig at skolen skaper rom for oppgaver, hvor elevene kan være kreative og investere identiteten sin, uten å nødvendigvis måtte tenke på om det er korrekt norsk (Dewilde 2016). 

Lærerens oppgave er å bli kjent med og finne ut av hvordan den enkelte kan oppleve anerkjennelse og myndiggjøring. Gjennom å vise en ekte interesse for deres språkkompetanse, deres interesser og deres drømmer kan læreren bidra til å gjøre elevene gode. For å nå fram må læreren klare å gi av seg selv, å bry seg om og undervise med hjertet.  

 Hvordan kan man jobbe med å elevenes fulle språkreportoar i klasserommet? Det er selvsagt mange måter du kan gjøre det på, men et eksempel på hvor du kan starte og som krever lite forberedelse er å la elevene lage språkportretter. Slik kan læreren bli bedre kjent med og få mer innsikt i alle språkene som elevene forholder seg til i hverdagen.

 

Elevene får utdelt en kroppsilhuett som de fyller ut med farger og språk. Deretter kan hver og en kommentere sine språkportretter. Gjennom plassering, fargevalg, symboler og skriftlige kommentarer kommuniserer elevene om sin egen oppfattelse av sitt språklige repertoar.

Denne aktiviteten krever lite forberedelse, men mitt inntrykk er at elevene har stort utbytte av opplegget. Mens elevene arbeider med sine portretter, bør læreren benytte anledningen til å samtale med elevene om arbeidet. Det kan komme mange gode samtaler underveis. Neste skritt er å la elevene lage multimodale språkportretter i form av for eksempel podcast eller digitale bildefortellinger.

 

Å arbeide med slike identitetstekster styrker de grunnleggende aspektene ved identitetsbekreftelse, sosiale maktforhold og literacy-engasjement . Cummins og Early  hevder at identitetstekster representerer et kraftig pedagogisk verktøy for å fremme likestilling for elever med marginalisert sosial bakgrunn (2011). Å arbeide med slike tekster vil oppmuntre elevene til å koble ny informasjon og ferdigheter til sin bakgrunnskunnskap, i tillegg til at det vil bekrefte elevenes identiteter som intelligente, fantasifulle og språklig talentfulle (Cummins & Early, 2011). 

Se alle ressurser for ukrainsk og russisk i Hugin og Munin

Ja! Jeg vil motta informasjon om Hugin og Munin for ukrainske elever.