Magisk Kunnskap

Hugin og Munin -et komplett og fleksibelt læremiddel

Hva har Bendik og Årolilja med Bollywood å gjøre? Hvordan er det å være ung i dag sett i forhold til før? Og hvordan er det å vokse opp i ulike deler av verden?

Dette er noen av temaene som ungdommene kan utforske i det digitale læremiddelet Hugin og Munin.

Elevene får mye støtte underveis, slik at alle kan delta på sitt nivå.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss på epost: [email protected]

Jente med gul trøye, smiler mot kamera. I bakgrunnen en gutt som skriver.

Ressursperspektiv

Hugin og Munin tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs. Det bidrar til at hver enkelt elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Les mer

Variert og engasjerende innhold

Hugin og Munin har timesvis med lesestoff i ulike sjangre, med oppgaver og støttemateriell som lar eleven utvikle seg både som kritisk mottager og kreativ skaper.  Helt i tråd med nye læreplaner.

Les mer

Tilpasset opplæring

Ungdommer skal tas på alvor, de skal ikke undervurderes. Derfor gir vi heller mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Et multimodalt læringsunivers  med morsmålsstøtte på 9 språk, muntlig innlevering, leseguider og lyd.

Les mer

Forskningsbasert og innovativt

Hugin og Munin er et forskningsbasert læremiddel, utviklet i tett samarbeid med forskningsinstitusjoner og basert på forskning om flerspråklighet i opplæring, andrespråkspedagogikk og samarbeidslæring.

Les mer

Verktøykasse til læreren

Læreren er en viktig faktor i opplæringen. For at elevene skal få best mulig utbytte av læremiddelet, er det en fordel at læreren har god kunnskap om hvordan hen kan legge til rette og tilpasse undervisningen i det flerspråklige klasserommet. 

Hugin og Munin – en læringsplattform som har det beste fra flere verdener

I samarbeid med  forfattere, som selv står i klasserommet hver dag, og noen av Norges fremste forskere innen flerspråklig opplæring, arbeider vi for å utvikle en læringsplattform som har det beste fra flere verdener.

Vi ser på språklæring ut fra et sosiokulturelt læringsperspektiv og et flerspråklig ressursperspektiv. Samtidig som vi tenker i nye baner innen læringsteknologi.

Læringsteknologi som er utviklet til bruk i opplæringen, gir mange muligheter i klassserommet. Det er teknologi som vi mener styrker undervisningen og læringen for ungdommene.

Vår ambisjon er å fremme en bæredyktig framtid, der alle har tilgang til de mulighetene for læring, som teknologien skaper.

Illustrasjonsbilde

Hugin og Munin er et forskningsbasert digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men det kan også passe for minoritetsspråklige ungdommer i grunnskolen og ordinær videregående opplæring.

Hugin og Munin består av

Læringsstier

Mer enn 50 læringsstier med tematikk som elevene kan kjenne seg igjen i, både skjønnlitteratur og fagtekster.

Skriveverksted

Skriveverksted med video, modelltekster, skriverammer og varierte oppgaver til ulike tekstyper, inspirert av sjangerpedagogikk.

Språkstøtte

Språkstøtte på 10 ulike språk med grammatikkfilmer, ordlister og læringstips.

Muntlige aktiviteter

Muntlige aktiviteter som gir positive utfordringer og gjør elevene i stand til å fortelle, argumentere, samtale og presentere.

Kritisk tenkning

Tekster fra norrøn tid til i dag, med utforskende oppgaver som gir rom for kritisk tenkning

Lær å lære

En egen modul med gode læringsstrategier for elever som lærer et nytt språk.

Positivt samspill

Icebreakers og aktiviteter som tilfører positiv energi til gruppen, men også til å teste kunnskap. 

Verktøykasse til læreren

Lærerveiledning med tips til tilpasninger, utskriftsmateriell og pedagogisk refleksjon

Se priser og bestill her

Variert og engasjerende innhold

Hugin og Munin tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs. Det bidrar til at hver enkelt elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Læremiddelet er delt inn i moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene i læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. 

Hugin og Munin har timesvis med lesestoff i ulike sjangre. Det er mange oppgaver og støttemateriell til tekstene, med gode muligheter for samhandling. 

Ungdommer skal tas på alvor, de skal ikke undervurderes. Derfor gir vi heller mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Vi har morsmålsstøtte på 10 språk, muntlig innlevering, leseguider og lyd. Alt er samlet i ett multimodalt læringsunivers, hvor eleven får utvikle seg både som kreativ skaper og kritisk mottager.

Se priser og bestill her

Du har tatt undervisningen min til nye høyder! Det du bidrar inn med er magisk for både elevene dine og mine, og meg som lærer!

Marianne Bjørnsen

Vet du hvordan det er å komme på skolen og ikke forstå hva læreren sier, eller hva som står i bøkene? Det vet jeg! Vet du hvordan det er å lære å lese, når du er 16 år, på et fremmed språk? Det vet vi! Vet du hvordan det er å bli behandlet som et lite barn, fordi du ikke kan språket? Det vet jeg!

Elever i grunnskole for voksne

Dette likte jeg veldig godt, det første jeg tenker på at elevene er så aktive i sin egen læringsprosess i et slik opplegg. Så bra:)

Lærer