“Jeg kjenner ingen i klassen,” sa han å så litt oppgitt på meg.

I vår traff jeg tilfeldig på en tidligere elev i Oslo. Det var en stund siden vi hadde snakket sammen og, i en slik relasjon lærer/elev er det naturlig at praten går innom skole og jobb. Vi snakket om både minner fra felles skoleerfaringer og prat om ny skole, studieretning, fag og klassemiljø.

 Jeg savner den tida hos dere. Den klassen var veldig fin og jeg lærte så mye fordi alle samarbeidet og det var ikke farlig å gjøre feil. Nå kjenner jeg ingen i klassen. Jeg vet ikke hva de andre heter og vi jobber aldri sammen. 

Elev

Videregående skole

Et helt år, uten å kjenne navnet til sine medelever

Jeg husker hen som en elev, som hadde stort utbytte av samarbeidslæring med mulighet til å dra veksler på andres kunnskaper og samtidig få vise sine egne kunnskaper og ferdigheter. Før jeg rekker å stille spørsmål om det, sier hen veldig tydelig “Jeg savner den tida hos dere. Den klassen var veldig fin og jeg lærte så mye fordi alle samarbeidet og det var ikke farlig å gjøre feil”.  Når jeg spør om de ikke samarbeider bra i den nye klassen, så svarer han at han ikke kjenner noen elever i klassen, bortsett fra vedkommende på plassen ved siden av, som hen kjente fra tidligere. “Jeg vet ikke hva de andre heter og vi jobber aldri sammen. Bare vi to som kjenner hverandre litt fra før”

Jeg synes det er litt underlig, så jeg spør om de ikke  har gjort ulike  aktiviteter for å bli kjent, men nei!

Et helt år på videregående, uten å vite navnet på sine medelever!  Dette gjør meg veldig trist.

Betydningen av vennskap

For ungdom er det aller viktigst å bli sett av jevnaldrende og det å ha venner på skolen er av stor betydning for at elever opplever tilhørighet til skolen. Men det er ikke bare jeg som er opptatt av klassemiljø, sosialt fellesskap og inkludering.

Johnson et al (2006) hevder at gode relasjoner og økt sosial kompetanse under samarbeid gir bedre læringsutbytte. Dette er også min erfaring og oppfatning.

I følge en studie fra OsloMet (2021) utført blant yrkesfagelever på skoler med høy andel minoritetselever og lave inntakskrav er medelever og klassemiljøet  avgjørende for elevenes motivasjon og tilhørighet til skolen.  

I dette studiet er det også funn som peker mot at samarbeidslæring og godt klassemiljø medvirker til gjennomføring av videregående skole. Det hender jeg møter motstand blant lærere som frykter at samrbeidslæring i klasser med “lavt faglig nivå” bidrar til å senke det faglige nivå, samt forsterke sosiale problemer i elevgruppen. I Oslo Mets studie viser funnene  tvert imot at elevene gir uttrykk for å føle seg som en del av et fellesskap. Det ble løftet fram av elevene selvhvordan medelevene og vennene i klassen påvirket deres motivasjon.(OsloMet, 2021)

På tross av flere tidligere antakelser, så evner elever med svake faglige forutsetninger å støtte hverandre og dermed medvirke til å gjennomføre videregående opplæring

Evi Schmid

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, OsloMet

Vi lærere har et ansvar

Vi lærere har et ansvar for klassemiljø og læring. I min tid som lærer hadde jeg alltid stort fokus på inkludering, tilhørighet og klassefellesskap. Arnesen (2020) sier at klassen er viktig for å få elevene til å føle tilhørighet på skolen og om man deltar i klassefellesskapet, gir det elevene mulighet til å føle seg sett, anerkjent, akseptert og inkludert.

 I den generelle delen av læreplanen står det at

Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen

Kunnskapsløftet 2020

Jeg vet at rammene i videregående skole er annerledes enn de jeg hadde på grunnskole for voksne, men jeg tror oppriktig at alle taper på at elevene ikke får mulighet til å bli kjent med hverandre og å arbeide sammen i konstellasjoner som de ikke alltid velger selv.

Hvordan jobbe med klassemiljø

I mitt klasserom, har jeg ofte hørt elevene løfte fram at nettopp samarbeidslæring, tryggheten i et godt klassemiljø og de gode relasjonene både med medelever og læreren har påvirket dem positivt.

I et godt klassemiljø, vil elever med ulike faglige forutsetninger støtte hverandre og på den måten, medvirke til økt læringsutbytte, motivasjon. Dette vil i sin tur  føre til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Det finnes ikke “en riktig” oppskrift på hvordan vi kan skape et godt klassemiljø. Det er avhengig av læreren og elevsammensetningen i gruppa. Men det finnes noen grep man kan prøve og først og fremst handler det om å bli kjent.

Min erfaring er at det er viktig å jobbe med dette, i inngangen til et nytt skoleår, men man må følge det opp gjennom hele skoleåret. Samarbeidslæring gir gode forutsetninger for å bygge et godt klassemiljø, samtidig som det bidrar til økt faglig utbytte for hele gruppa.

Hva er samarbeidslæring?

Kanskje sitter du nå og lurer på hva samarbeidslæring er? Hvorfor er dette annerledes enn gruppearbeid? Kort oppsummert  er det samarbeid, som er strukturert av læreren, som legger opp til en gjensidig avhengighet mellom partene. 

  • Undervisningen er strukturert via samarbeid mellom elever.
  • Elevene arbeider en del av dagen i heterogene par eller læringsgrupper på 3-5 elever.
  • Elevene får trening i å gi støtte, oppmuntring og ta ansvar for sin egen og hverandres læring.

Les mer

Samarbeidslæring og bli kjent aktiviteter i Hugin og Munin

I Hugin og Munin legger vi derfor stor vekt på samarbeidslæring i alle våre læringsstier. Vil du som lærer lære mer om hvordan du kan tilrettelegge for samarbeidslæring og elevaktive oppgaver, så tilbyr jeg kurs både digitalt eller på din skole om dette.

Allerede 28. august blir det en digital kaffe, med tips til bli kjent aktiviteter, skolestart og en liten demo av læremiddelet Hugin og Munin.

Meld deg på her!

Jeg håper historien til min tidligere elev er uvanlig, og at det rundt om i landet nå planlegges for gode bli kjent aktiviteter og samarbeidslæring gjennom hele skoleåret.

Hvis du er usikker på hvordan du skal komme i gang, så finner du flere gode tips her:

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyttige tips til undervisningen og nyheter i Hugin og Munin rett i din innboks..