Innhold i Hugin og Munin

Læremiddel i norsk for nyankomne ungdom

Oversikt

Hugin og Munin er et forskningsbasert digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men det kan også passe for minoritetsspråklige ungdommer i grunnskolen og ordinær videregående opplæring.

Moduler

Innholdet i Hugin og Munin er delt i moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene for norskfaget. I hver modul er det læringsstier med tekst, lyd, og oppgaver. Mange steder vil det også være videomateriale. 

Læringsstier

En læringssti er et undervisningsopplegg som organiserer fagstoffet i en bestemt rekkefølge, men som samtidig gir læreren mulighet for å tilpasse undervisningen.

Våre læringsstier er oppbygd i flere kapitler, og som lærer står du fritt til å velge hvilke kapitler dere vil jobbe med. Hver læringssti inneholder læringsmål, tekster og ulike aktiviteter, med muligheter for både individuelle oppgaver og samhandling i par, grupper og helklasse. De fleste læringsstiene har en eller flere aktiviteter, hvor elevene kan vise hva de har lært og forstått.

Hugin og Munin har et stort utvalg av lesestoff i ulike sjangre og en rekke funksjoner som gir ekstra støtte i lesingen, for eksempel dysleksifont, lydstøtte og leseguider. Aktivitetene består av oppgaver som skal løses individuelt og i samhandling. De består også av interaktive oppgaver som tester forståelse og ny kunnskap. Innleveringer kan gjøres både muntlig og skriftlig. 

 

Tekst i kontekst

Hva har Bendik og Årolilja med Bollywood å gjøre? Hvordan er det å være ung i dag sett i forhold til før? Og hvordan er det i ulike deler av verden?

Læringsstiene i denne modulen er bygget opp rundt tekster i ulike sjangre. Tekstene åpner opp for refleksjoner rundt flere viktige og aktuelle temaer, som ellers kan være vanskelig å snakke om.

Elevene skal

 • kunne analysere tekster de leser
 • videreutvikle sine språklige ferdigheter
 • utvide ordforråd
 • arbeide med grammatikk
 • sammenligne språklige strukturer på norsk og morsmålet 

Muntlig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon består av ulike ferdigheter. Her lærer elevene å presentere, argumentere, samtale og fortelle.

Gjennom fortellinger, slampoesi og appeller vil elevene utvikle språket ved å eksprimentere med språklige virkemidler og retoriske grep. De får øve på uttale og utvikle ordforrådet gjennom  samtaler om temaer de er opptatt av. 

Elevene skal

 • presentere ulike temaer
 • holde appeller
 • samtale med andre
 • utvikle ordforråd
 • trene på en kommunikativ uttale

Skriveverksted

Fra seksordnoveller og poesi, til retoriske tekster.

Ulike tekster skriver vi på ulike måter. En rapport fra arbeidsdagen skriver vi ikke på samme måte som en tekst der vi uttrykker meningene våre eller forteller en spennende fortelling. 

I skriveverkstedet får elevene øve seg på å skrive mange ulike teksttyper og sjangre, alt fra Twitternoveller til saklige rapporter. De kan se videoer, analysere modelltekster og skrive egne tekster med og uten skriverammer.

Elevene skal

 • skrive tekster i ulike sjangre
 • ha mottakerbevissthet
 • få eksamenstrening
 • videreutvikle språklige ferdigheter

 

Kritisk tenkning

Tenk deg et klasserom der de flerspråklige ressursene blir tatt på alvor. Der elevene kan stille kritiske spørsmål til historiske tekster, nyheter fra hele verden og ulike aktuelle samfunnsspørsmål.

Hvordan levde egentlig vikingene? Hva er forskjellene i Snorre sin fremstilling og Ahmad Ibn Fadlan sine reisebrev fra 1200 tallet? Trenger vi en samtykkelov eller lover mot rasisme og hatytringer? Hvordan fremstilles den samme nyheten på ulike språk og i ulike deler av verden?

Elevene skal

 • utforske historiske tekster
 • lese nyheter med et kritisk blikk
 • uttrykke egne meninger

 

Språket som system og mulighet

I  denne modulen får elevene oversikt over og øvelse i ulike grammatiske temaer. 

Modulen inneholder blant annet grammatikkfilmer på 10 språk med øvingsoppgaver, oppgaver knyttet til flerspråklighet som ressurs, språklige virkemidler og språkhistorie. Her får elevene muligheten til å reflektere rundt språk sammen med andre. 

  Elevene skal

  • sammenligne språklige sturkturer på norsk og morsmålet sitt
  • utforske og eksprimentere med språk og språklige virkemidler
  • se muligheter ved å kunne flere språk

  Ta kontakt for et pristilbud til din skole

  Klar til å bestille?

  Du kan bestille Hugin og Munin direkte fra Magisk Kunnskap eller gjennom Pendel.

  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

  Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få nyttige tips til undervisningen og nyheter i Hugin og Munin rett i innboksen din.