Magisk Kunnskap

Hugin og Munin

Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men det kan også passe for minoritetsspråklige ungdommer i grunnskolen og ordinær videregående opplæring.

Hugin og Munin -et komplett og fleksibelt læremiddel

Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men det kan også passe for minoritetsspråklige ungdommer i grunnskolen og ordinær videregående opplæring.

Jente med gul trøye, smiler mot kamera. I bakgrunnen en gutt som skriver.

Kobling til læreplanen

Læremiddelet er delt inn i moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene i læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Du finner også aktiviteter knyttet til de tverrfaglige temaene.

Ressursperspektiv

Hugin og Munin tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs. Det bidrar til at hver enkelt elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Variert og engasjerende innhold

Innholdet er tilpasset ungdommer som skal gjennomføre videregående opplæring. Ungdommer skal tas på alvor, de skal ikke undervurderes. Derfor gir vi heller mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Vi har morsmålsstøtte på 10 språk, muntlig innlevering, leseguider og lyd.

Komplett og fleksibelt læremiddel

Hugin og Munin har timesvis med lesestoff i ulike sjangre. Det er mange oppgaver og støttemateriell til tekstene, med gode muligheter for samhandling. Alt er samlet i ett multimodalt læringsunivers, hvor eleven får utvikle seg både som kreativ skaper og kritisk mottager.

Ungdom med ulike bakgrunn sammen i parken

Vårt samfunnsoppdrag

Ifølge SSB har unge innvandrere i Norge med kort botid og som kommer sent i skoleløpet, lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring enn jevnaldrende som har norske foreldre. Problemet er sammensatt, men en av årsakene er mangelen på gode, tilpassede læremidler.

Dette ønsker vi å gjøre noe med, og med Hugin og Munin kan vi bidra til at flere unge innvandrere lykkes i utdanningsløpet og gjennomfører videregående skole. 

Hugin og Munin – en læringsplattform som har det beste fra flere verdener

I samarbeid med pedagogiske forfattere, som selv står i klasserommet hver dag, og noen av Norges fremste forskere innen flerspråklig opplæring, arbeider vi for å utvikle en læringsplattform som har det beste fra flere verdener.

Vi ser på språklæring ut fra et sosiokulturelt læringsperspektiv og et flerspråklig ressursperspektiv. Samtidig som vi tenker i nye baner innen læringsteknologi.

Læringsteknologi som er utviklet til bruk i opplæringen, gir mange muligheter i klassserommet. Det er teknologi som vi mener styrker undervisningen og læringen for ungdommene. 

 Der for har vi en ambisjon om å fremme en bæredyktig framtid, der alle har tilgangen til de mulighetene for læring, som teknologien skaper.

Illustrasjonsbilde

Hugin og Munin består av

Læringsstier

Mer enn 50 læringsstier med tematikk som elevene kan kjenne seg igjen i, både skjønnlitteratur og fagtekster.

Skriveverksted

Skriveverksted med video, modelltekster, skriverammer og varierte oppgaver til ulike tekstyper, inspirert av sjangerpedagogikk.

Språkstøtte

Språkstøtte på 10 ulike språk med grammatikkfilmer, ordlister og læringstips.

Muntlige aktiviteter

Muntlige aktiviteter som gir positive utfordringer og gjør elevene i stand til å fortelle, argumentere, samtale og presentere.

Kritisk tenkning

Tekster fra norrøn tid til i dag, med utforskende oppgaver som gir rom for kritisk tenkning

Lær å lære

En egen modul med gode læringsstrategier for elever som lærer et nytt språk.

Positivt samspill

Icebreakers og aktiviteter som tilfører positiv energi til gruppen, men også til å teste kunnskap. 

Verktøykasse til læreren

Lærerveiledning med tips til tilpasninger, utskriftsmateriell og pedagogisk refleksjon

Se priser og bestill her

Du har tatt undervisningen min til nye høyder! Det du bidrar inn med er magisk for både elevene dine og mine, og meg som lærer!

Marianne Bjørnsen

Vet du hvordan det er å komme på skolen og ikke forstå hva læreren sier, eller hva som står i bøkene? Det vet jeg! Vet du hvordan det er å lære å lese, når du er 16 år, på et fremmed språk? Det vet vi! Vet du hvordan det er å bli behandlet som et lite barn, fordi du ikke kan språket? Det vet jeg!

Elever i grunnskole for voksne

Dette likte jeg veldig godt, det første jeg tenker på at elevene er så aktive i sin egen læringsprosess i et slik opplegg. Så bra:)

Lærer

Skygge foto

%d bloggere liker dette: