Hugin og Munin

Utviklet for å inspirere, motivere og skape lyst til læring

Fokus på elevenes ressurser

Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Glimt fra et flerspråklig klasserom

Gled deg til vår nye plattform! 

Hvorfor velge Hugin og Munin

Ressursperspektiv

Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Skreddersy egne læringsstier

Vi forteller ikke, hvordan læreren skal undervise, eller hvordan elevene skal lære – tvertimot . Vi har forslag til årsplaner og ferdige undervisningsforløp, men med Hugin og Munin får læreren mulighet til å skreddersy og tilpasse undervisningsforløp og sette sitt eget preg på undervisningen.

Vi bruker ikke gårsdagens værmelding

Oppdatert, aktuelt og levende læremiddel som åpner dører mot verden og ivaretar både en nasjonal og en felles internasjonal kulturtradisjon.

Kreativt og lekent

Heldigitalt læremiddel som ved hjelp av en effektiv teknologi som åpner opp for fantastiske muligheter. Ressursen består av filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom.

Støtte framfor forenklinger

Ungdom skal tas på alvor og ikke undervurderes. Vi gir mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Morsmålsstøtte på 9 språk, muntlig innlevering, leseguide og lyd.

Vi tror på magi

  • Mangfold og mestring 
  • Anerkjennelse 
  • Glede, gjenkjennelse 
  • Identitetsbekreftelse og inkludering

Motta nyhetsbrevBli kjent med teamet

Tone

Tone

Magisk direktør

Tone Evensen er lærer, kursholder og driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom».Hun har lang erfaring i å undervise elever med annen språklig bakgrunn og har tidligere jobbet tre år som rådgiver ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Hun vant den europeiske språkprisen i 2017 for «å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning». I 2018 fikk Tone prisen som årets fabelaktige formidler (Kopinor).

Mustafa

Mustafa

Multimediaproduksjon

Mustafa er utdannet ved universitet i  Ankara. Der har han studert både litteratur og økonomi. Han har erfaring som fotograf i hjemlandet Tyrkia. Han bidrar med både videoredigering, lyd og bilder og sørger for at vi kan ivareta vårt løfte om et læremiddel med en gjennomgående flerkulturell profil. 

Kamilla

Kamilla

Forfatter

Kamilla Aas er utdannet lektor med tilleggsutdanning og jobber på Ringsaker voksenpedagogiske senter. Der har hun jobbet i fire år. Tidligere har hun mange års erfaring fra grunnskolen. Kamilla skrev master i 2019 om hvordan migranter investerer i å skrive på norsk som andrespråk. Hun har også tilleggsutdanning i norsk. 

Victoria

Victoria

Administrasjon. og innholdsproduksjon

Victoria er lektor i samfunnsfag og nordiske språk. Hennes masteroppgave «Flerspråklighet som en ressurs i samfunnsfagundervisningen: Arbeid med oversatte tekster” var en del av Mi-Lenga – forsknings- og utviklingsprosjekt for å styrke flerspråklighet i opplæring», ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.  

Afraa

Afraa

Forfatter og oversetter

Afraa Al-Hasan har jobbet som lærer både Irak og i Norge. Hun har tre års erfaring med undervisning av ungdom og voksne innvandrere. Afraa har jobbet med fagene norsk og samfunnskunnskap på voksenopplæring for spor 2 og 3. For tiden jobber hun på Volla barneskole.

Lån en lærer

Enten du ønsker en kort workshop om nye funksjoner, faglig didaktisk webinar eller fagdag, besøk i klasserommet eller en kompetansehevingspakke over tid, så stiller vi gjerne opp. Vi skreddersyr programmet, slik at det passer inn i deres hverdag.

 Kurs og kompetanseheving

  • Læring i et flerspråklig klasserom
  • Språkutviklende arbeidsmåter
  • Flerkulturell samhandling
  • Samarbeidslæring
  • Skole-hjem samarbeid
clear light bulb

Webinarer

Vi arrangerer jevnlig gratis webinar for våre kunder. 

Besøk i klasserommet

Vi kan tilby skriveverksted og fortellerverksted for elevene i ditt klasserom. Ta kontakt for mer informasjon

Våre samarbeidspartnere og støttespillere

Skygge foto

%d bloggere liker dette: