UiO og Magisk Kunnskap går sammen om forskning på Hugin og Munin

UiO og Magisk Kunnskap går sammen om forskning på Hugin og Munin!Dette har jeg gledet meg til å dele med dere. I vår fikk vi innvilget midler fra FORREGION Innlandet til et mindre forskningsprosjekt. Så nå går vi sammen med Institutt for lærerutdanning og...

“Jeg kjenner ingen i klassen”

"Jeg kjenner ingen i klassen," sa han å så litt oppgitt på meg. I vår traff jeg tilfeldig på en tidligere elev i Oslo. Det var en stund siden vi hadde snakket sammen og, i en slik relasjon lærer/elev er det naturlig at praten går innom skole og jobb. Vi snakket om...

Mine beste tips for en språkutviklende opplæring

Her presenterer jeg noen av mine beste tips for en helhetlig og språkutviklende opplæring.  Innlegget er tidligere publisert på Glimt fra et flerspråklig klasserom. Når jeg i 2018 bestemte meg for å utvikle et nytt læremiddel, var det disse prinsippene som var...

Læremiddel med kvalitet

Å lage læremiddel med kvalitet koster både tid og penger.  Hugin og Munin er et UDIR støttet læremiddel for ungdom med kort botid i Norge. Vi har lagt ned mye arbeid for å skape et læremiddel med kvalitet,Læremiddelutvikler eller lærer? Hugin og Munin startet med et...

En god start på det nye skoleåret

En god start på skoleåret handler mye om å bli kjent og skape trygghet for elevene. Her har jeg samlet ulike aktiviteter som egner seg godt i oppstarten av et skoleår, men som også kan brukes gjennom hele året for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Lykke til med...

Alle har en historie å fortelle

Muntlig fortelling er en god måte å engasjere deltagerne på. Ved å arbeide med muntlig fortelling arbeider vi også med mange ulike grunnleggende kompetanser og ferdigheter, sånn som språkutvikling, interkulturell forståelse, kulturell bevissthet, fantasi og kreativitet.

Vi skaper magi i det flerspråklige klasserommet!

Illustrasjonsbilde

Læremiddelet Hugin og Munin

Hugin og Munin er et  digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet har engasjerende innhold og språkstøtte på 10 språk

Les mer

Vårt samfunnsoppdrag

Vi er en sosial entreprenør som ønsker å bidra til at flere unge innvandrere lykkes i utdanningsløpet og gjennomfører videregående skole.

Les mer

Victoria presenterer på UIO

Kurs og kompetanseheving

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for flerspråklige klasserom. Enten du ønsker en kort workshop om  Hugin og Munin, webinar eller fagdag, besøk i klassen eller  kompetanseheving over tid, stiller vi opp! 

Les mer

clear light bulb

Innovasjon og forskning

Våre læremidler og tjenester er forskningsbasert og i stadig utvikling. Derfor samarbeider vi tett med forskningsinstitusjoner som UIO og NTNU. Hold deg oppdatert!

Les mer

Hugin og Munin – en læringsplattform som har det beste fra flere verdener

I samarbeid med forfattere, som selv står i klasserommet hver dag, og noen av Norges fremste forskere innen flerspråklig opplæring, arbeider vi for å utvikle en læringsplattform som har det beste fra flere verdener.

Vi ser på språklæring ut fra et sosiokulturelt læringsperspektiv og et flerspråklig ressursperspektiv. Samtidig som vi tenker i nye baner innen læringsteknologi.

Læringsteknologi som er utviklet til bruk i opplæringen, gir mange muligheter i klassserommet. Det er teknologi som vi mener styrker undervisningen og læringen for ungdommene.

Derfor har vi en ambisjon om å fremme en bæredyktig framtid, der alle har tilgangen til de mulighetene for læring, som teknologien skaper.

Illustrasjonsbilde
Ungdom med ulike bakgrunn sammen i parken

Vårt samfunnsoppdrag

Ifølge SSB har unge innvandrere i Norge med kort botid og som kommer sent i skoleløpet, lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring enn jevnaldrende som har norske foreldre. Problemet er sammensatt, men en av årsakene er mangelen på gode, tilpassede læremidler.

Dette ønsker vi å gjøre noe med, og med Hugin og Munin kan vi bidra til at flere unge innvandrere lykkes i utdanningsløpet og gjennomfører videregående skole. 

Hugin og Munin består av

Læringsstier

Mer enn 50 læringsstier med tematikk som elevene kan kjenne seg igjen i, både skjønnlitteratur og fagtekster.

Skriveverksted

Skriveverksted med video, modelltekster, skriverammer og varierte oppgaver til ulike tekstyper, inspirert av sjangerpedagogikk.

Språkstøtte

Språkstøtte på 10 ulike språk med grammatikkfilmer, ordlister og læringstips.

Muntlige aktiviteter

Muntlige aktiviteter som gir positive utfordringer og gjør elevene i stand til å fortelle, argumentere, samtale og presentere.

Kritisk tenkning

Tekster fra norrøn tid til i dag, med utforskende oppgaver som gir rom for kritisk tenkning

Lær å lære

En egen modul med gode læringsstrategier for elever som lærer et nytt språk.

Positivt samspill

Icebreakers og aktiviteter som tilfører positiv energi til gruppen, men også til å teste kunnskap. 

Verktøykasse til læreren

Lærerveiledning med tips til tilpasninger, utskriftsmateriell og pedagogisk refleksjon

Se priser og bestill her

Du har tatt undervisningen min til nye høyder! Det du bidrar inn med er magisk for både elevene dine og mine, og meg som lærer!

Marianne Bjørnsen

Vet du hvordan det er å komme på skolen og ikke forstå hva læreren sier, eller hva som står i bøkene? Det vet jeg! Vet du hvordan det er å lære å lese, når du er 16 år, på et fremmed språk? Det vet vi! Vet du hvordan det er å bli behandlet som et lite barn, fordi du ikke kan språket? Det vet jeg!

Elever i grunnskole for voksne

Dette likte jeg veldig godt, det første jeg tenker på at elevene er så aktive i sin egen læringsprosess i et slik opplegg. Så bra:)

Lærer

%d bloggere liker dette: