Kurs og kompetanseheving

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for flerspråklige klasserom. Enten du ønsker en kort workshop om nye funksjoner, faglig didaktisk webinar eller fagdag, besøk i klasserommet eller en kompetansehevingspakke over tid, så stiller vi gjerne opp. Vi skreddersyr programmet, slik at det passer inn i deres hverdag.

Vi kan tilby kurs, webinarer, veiledning og foredrag til pedagoger, skoleledere og skoleeiere.

Kurs og kompetanseheving

Ønsker du økt kompetanse og ferdigheter innen:

  • Språkutviklende arbeidsmåter
  • Flerkulturell samhandling
  • Læring i et flerspråklig klasserom
  • Lesing av skjønnlitteratur
  • Identitetstekster
  • Skriving på andrespråk
  • Samarbeidslæring
  • Skole-hjem samarbeid

Webinar og podcast

Vi vil jevnlig arrangere ulike temabaserte webinarer og publisere podcastepisoder med aktuelle tema.

Besøk i klasserommet

Vi kommer gjerne å gjør ulike workshops med elevene i klasserommet. Vi kan tilby skriveverksted, fortellerverksted  og muligheter for animasjonsverksted. 

Kontakt oss:

Epost: [email protected]
Epost: [email protected]
Telefonnummer: +47 911 07 634

Se alle ressurser for ukrainsk og russisk i Hugin og Munin

Ja! Jeg vil motta informasjon om Hugin og Munin for ukrainske elever.

%d bloggere liker dette: