Magisk Kunnskap

Vi skaper magi i det flerspråklige klasserommet

Lite firma – Stort hjerte

Magisk kunnskap AS er en sosial entreprenør som ønsker å bidra til at nyankomne ungdommer med kort botid i Norge lykkes i skolen. Vi ønsker å skape målbare positive endringer for målgruppen, gjennom vårt læremiddel for flerspråklige ungdom.

Vi tilbyr også kurs og kompetanseheving for lærere. Du kan bestille kurs innen bla. tilpasset opplæring, flerspråklighet som en ressurs og språkutviklende arbeidsmåter. Læremiddelet vårt, Hugin og Munin er utviklet spesielt for nyankomne ungdommer i videregående skole. 

Våre verdier

Våre verdier bygger på prinsippene om at alle skal få oppleve anerkjennelse, identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. Ved å arbeide med disse prinsippene, mener vi at frafall i videregående opplæring vil bli lavere og flere vil komme seg ut i arbeid. Det vil kunne forebygge utenforskap og marginalisering. Kunnskap og språk henger tett sammen med makt. Ved å gi flere muligheten til å ta en utdannelse, vil de også få makten og muligheten til å uttrykke seg og delta i samfunnet.   

Visjon og målsetting

Vi har en visjon om å være ledende på markedet innen feltet flerspråklig opplæring for ungdom. Sakte, men sikkert skal vi bygge opp en portefølje med læremidler for målgruppen. Vi skal også jobbe aktivt med å heve kompetansen ute i skolene i samarbeid med våre partnere, og delta i forskningsprosjekter for å være oppdaterte og attraktive i markedet.  

Diverse – Different -Dreamers

Teamet i Magisk Kunnskap består av en gjeng med kreative, nysgjerrige og faglig dyktige mennesker.  

Vi er en liten aktør på læremiddelmarkedet, men vi har noe som de store forlagene mangler, nemlig den praktiske erfaringen i klasserommet. Teamet kjenner målgruppen, vet hva som fungerer i en klasse og hva elevene trenger. Vi er engasjerte og brenner for faget, og vi har den flerkulturelle og flerspråklige kompetansen. Flere har erfaring med å produsere og bruke egenprodusert materiale og lage nye pedagogiske opplegg for å fremme læring tilpasset ulike målgrupper. 

I tillegg til det interne teamet, er vi svært stolte av våre samarbeidspartnere. Særlig de tospråklige lærerene som hjelper oss med å oversette og skape flerspråklige ressurser på hele 10 språk. I referansegruppen vår finner du representanter fra både Mi lenga prosjektet i UIO, NTNU i Trondheim, Høyskolen i Innlandet og Rælingen VGS.

Tone

Magisk direktør

Tone Evensen har bakgrunn som lærer, kursholder og blogger. Hun startet Magisk Kunnskap i 2021 og fra 2022 har hun drevet firma på heltid. Tone har lang erfaring i å undervise elever med annen språklig bakgrunn og har tidligere jobbet som rådgiver ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Hun vant den europeiske språkprisen i 2017 for å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning og i 2018 fikk Tone prisen som årets fabelaktige formidler (Kopinor). 

Mustafa

Multimedia

Mustafa Sevinc er utdannet ved universitet i  Ankara. Der har han studert både litteratur og økonomi. Han har erfaring som fotograf i hjemlandet Tyrkia. Mustafa bidrar med både videoredigering, lyd og bilder og sørger for at vi kan ivareta vårt løfte om et læremiddel med en gjennomgående flerkulturell profil. 

Victoria

Administrasjon og innholdsproduksjon

Victoria Roland er lektor i samfunnsfag og nordiske språk. Hennes masteroppgave “Flerspråklighet som en ressurs i samfunnsfagundervisningen: Arbeid med oversatte tekster” var en del av Mi-Lenga – forsknings- og utviklingsprosjekt for å styrke flerspråklighet i opplæring”, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.  Har du spørsmål om GDPR eller tredjepartsrettigheter er det Victoria du skal snakkke med. 

Kamilla

Forfatter

Kamilla Aas er utdannet lektor med tilleggsutdanning og jobber på Ringsaker voksenpedagogiske senter.  Tidligere har hun mange års erfaring fra grunnskolen. Kamilla skrev sin master i 2019 om hvordan migranter investerer i å skrive på norsk som andrespråk. Hun har også tilleggsutdanning i norsk. Kamilla har god kunnskap om grammatikk og har bidratt med manus til de flerspråklige gramamtikkfilmene.

Afraa

Innholdsproduksjon og oversetter

Afraa Al-Hasan har jobbet som lærer både Irak og i Norge. Hun har erfaring med undervisning av ungdom og voksne innvandrere. Afraa har jobbet med fagene norsk og samfunnskunnskap på voksenopplæring for spor 2 og 3. For tiden jobber hun på Volla barneskole. Afraa har bidratt med sin kunnskap om skolesystemet i Irak, hvordan det er å være elev i Norge og ikke minst sine språkkunnskaper.

Lise

Regnskap

Lise Evensen er vår regnskapsmedarbeider og styremedlem.  Lise har også bidratt med foto og gode råd. 

Historien bak Hugin og Munin

 I 2016 startet jeg i ny jobb på Ringsaker Voksenpedagogisk senter. Der møtte jeg en gjeng ungdommer som inspirerte og motiverte meg. Det var ungdom med lærelyst, motivasjon og drømmer om framtida, til tross for at de var satt i en veldig usikker situasjon. Disse ungdommene traff hjertet mitt og jeg begynte å blogge om stort og smått som skjedde i klasserommet.  Bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom» fikk raskt mange følgere og ble mer populær enn jeg hadde drømt om. Mange ga uttrykk av at de manglet gode læremidler og at de satte pris på å få undervisningstips og konkrete undervisningsopplegg. Det er disse ideene som nå omsettes til læremiddelet Hugin og Munin. 

 Den europeiske språkprisen og prisen som årets fabelaktiv formidler, ga meg det lille dyttet som trengtes for å komme igang med  å utvikle et helt nytt læremiddel. Afraa og Kamilla var positive til å bidra og viste seg å være gode ressurser inn i utviklingen av Hugin og Munin.

Eget forlag – egen plattform

Piloten til Hugin og Munin kom i 2020 og ble publisert hos Fagbokforlaget. Når vi senere samme år fikk midler til videreutvikling, bestemte vi i felleskap med Fagbokforlaget at vi skulle bytte plattform og publisere som eget forlag. Magisk Kunnskap ble etablert og høsten 2021 kom Victoria og Mustafa inn i teamet. De har supplert teamet og bidratt til at vi nå i 2023  endelig kan åpne opp Nye Hugin og Munin.

Lindhardt og Ringhof står bak vår plattformløsning og vi gleder oss vilt til å vise dere alle de gode støttefunksjonene som de har gitt oss tilgang til.

Tone – Magisk Direktør

.

Bloggen din er helt fantastisk! Jeg har brukt oppleggene dine rundt sang i undervisningen. Til slutt gjennomførte klassen tegneprosjekt i grupper der de måtte velge seg en av sangene og tegne ut dra tema. Gruppene måtte presentere resultatet sitt muntlig for de andre. Jeg ble helt rørt over kreativiteten og innsatsen de la i oppgaven sin. 👏🏻👏🏻😄 Tusen takk til deg og dine meget inspirerende undervisningsopplegg ❤️ 
Imorgen starter vi med leseprosjekter og tekstene/filmene er Rødhette og ulven Vs Skylappjenta. Jeg gleder meg voldsomt! 😄 

Jeg må si jeg beundrer arbeidet du gjør i klasserommet ditt, og jeg har meget stor nytte av det du deler. Denne historien er sterk og vakker. Viktig og til etterretning. Kunne ønske jeg kunne møte deg en gang, og håper arbeidene og arbeidet du gjør danner grunnlag for et kurs med deg som kursleder

Karoline

Jeg tror Tone er magisk

Hassan