En god start på skoleåret handler mye om å bli kjent og skape trygghet for elevene. Her har jeg samlet ulike aktiviteter som egner seg godt i oppstarten av et skoleår, men som også kan brukes gjennom hele året for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Lykke til med oppstarten!

NAFO har utarbeidet 10 prinsipper for god andrespråksopplæring. Det første prinsippet er: Lær elevene å kjenne og bygg videre på forkunnskapene deres

For at alle elever skal få utfordringer tilpasset sine behov og forutsetninger, må lærerne kjenne elevene sine godt. Lærere trenger informasjon om elevenes skolebakgrunn, språkferdigheter, interesser og planer. Det er viktig å anerkjenne de erfaringene og ressursene elevene har, og ta utgangspunkt i dem i undervisningen.

For å bli kjent med og trygge på hverandre legger vi opp til ulike aktiviteter i starten.

Ønsk velkommen på flere språk. 

Start med å skrive velkommen på tavla, på norsk og engelsk og eventuelt flere språk, hvis du kan. La elevene selv skrive velkommen på språk de kan, etter hvert som de kommer inn i klasserommet. 

Navnelek med adjektiv

Navnet vårt er en viktig del av vår identitet. Anstreng dere gjerne litt for å lære navn. For å lære navn, er det viktig å høre det. Deretter bør du uttale det selv, ved å gjenta navnet høyt. Da får du vite om du oppfattet det korrekt, og dersom du hørte feil vil du bli korrigert. Legg vekt på å uttale navnet riktig.

Denne aktiviteten er nyttig for å lære navn, samtidig som vi trener ordforråd. Du får høre navnet mange ganger, samtidig som navnet kobles sammen med noe positivt.
Elevene sitter i en ring. Førstemann starter med å si navnet sitt + et adjektiv som starter på samme bokstav som navnet. For eksempel Tone -Tøff. Nestemann gjentar det som ble sagt og legger til sitt eget navn + adjektiv på samme bokstav. Tredjemann gjentar de to foregående og legger deretter til sitt eget navn + et nytt adjektiv. For eksempel slik: Tone – Tøff, Ali – Aktiv, Saron – Smart. Sånn fortsetter det rundt ringen til alle har sagt sitt navn og et adjektiv. Det kan være vanskelig å huske og det er selvsagt lov å hjelpe hvis noen står fast.

JEG-stjerne

Målet med aktiviteten er å skape bevissthet om at ethvert menneske har en identitet som er satt sammen av mange ulike roller og egenskaper, og vise at alle har flere sider ved seg som ikke alle kjenner til.
Alle elevene får tildelt hvert sitt ark som de skal tegne en stjerne på, med
x antall spisser (for eksempel fem). Alternativt kan du forberede timen ved
å tegne en stjerne på et ark og skrive ut et eksemplar til hver elev. Her finner du malen som jeg bruker.

Nå skal hver elev fylle ut en stjerne med fem tagger, hvor hver enkelt skal skrive inn en rolle eller egenskap de har, på hver
tagg. Det er fint hvis du i forkant har laget en egen identitetsstjerne som du kan vise klassen.
Det kan være ulike måter å fylle ut stjernene på, hos oss ser det slik ut:
• En ting du liker å gjøre i fritiden
• Din favorittmusikk?
• En person som er viktig for meg
• Dette drømmer jeg om i framtida
• En ting jeg er flink til
I midten av stjerna skriver elevene navnet sitt, eller et kallenavn de har.

Til slutt presenterer alle de ulike identitetsstjernene for hverandre, også henger vi dem opp opp bakerst i klasserommet.

Sola skinner på meg og alle som…

Formål: gi god opplevelse
Utstyr: en stol mindre enn det er deltaker
Alle unntatt en sitter på hver sin stol i en ring. En står i midten. Vedkommende sier: Sola skinner på meg og alle som………..Resten av setningen finner han på selv. F.eks: sola skinner på meg og alle som har vært i Danmark. Alle dette gjelder må reise seg opp og sette seg på en annen stol. Den som står i midten skal også prøve å få satt seg. Den som ikke har funnet ny stol står nå i midten og finner på ei ny setning. Det kan være lurt å la sola skinne på ufarlige ting i starten. I ei trygg gruppe kan en etter hvert f.eks bli enig om at en skal la sola skinne på følelser eller egenskaper.

Dette er en aktivitet som har vært veldig populær blant mine elever.

Selfie

Jeg vil at de skal fokusere på sine egne positive egenskaper og tenke over hva de vil formidle til sine medelever. Selfies er i vinden, og jeg har mottatt en del selfies på facebook i løpet av sommeren. I denne oppgaven skal elevene tegne sin «selfie» og skrive om seg selv i en SMS. Selfiene henger vi selvsagt opp på veggen i klasserommet.
Klikk på bildet for å laste ned malen

Selvportrett collage

Morsom og annerledes måte å presentere seg selv. La elevene leke seg med former, farger og skape et visuelt uttrykk av seg selv.

 

Språkbiografi

La elevene lage språkbiografier, slik at læreren kan bli bedre kjent med og få mer innsikt i alle språkene som elevene forholder seg til i hverdagen. Elevene får utdelt en kroppsilhuett som de fyller ut med farger og språk. Deretter kan hver og en kommentere sine språkportretter. Gjennom plassering, fargevalg, symboler og skriftlige kommentarer kommuniserer elevene om sin egen oppfattelse av sitt språklige repertoar.

 Finn noen som …

Dette er en oppgave som kan brukes i mange varianter. Elevene går rundt i klasserommet og stiller spørsmål til hverandre og fyller ut skjema. Gjennom denne oppgaven kan de også oppdage nye ting om hverandre. Etter at de har samlet informasjonen forteller de hva de har funnet. F. eks Amir har vært på fjellet i sommer, Farhad liker ikke sjokolade… osv. Spørsmålene kan enkelt tilpasses elevgruppa.

Eksempelmal:

finn noen som...

 

 

Statistikk i klassen

Jeg ønsker at elevene skal reflektere over egen læring. Hvordan lærer jeg best?, Bruker jeg strategier for å lære nye ord? Lesestrategier? osv. I denne aktiviteten kobles disse refleksjonene til en oppgave i statistikk. Jeg har tatt utgangspunkt i skjema jeg fant på fagsnakk.no, men har bearbeidet det noe. Her kan du laste ned min versjon.
Skjemaene henges opp på veggen eller legges ut på forskjellige bord i klasserommet. Elevene setter streker der det er aktuelt. Tilslutt jobber elevene sammen i grupper og lager stolpediagram til hvert sitt skjema. Eleven må reflektere over egen læring og jeg får et innblikk i hvordan de liker å jobbe.

Baller i lufta

Formål: Samarbeid, bevegelse
Utstyr: Baller eller erteposer
En aktivitet som er fin også for å repetere navn. Gruppa stiller seg i en sirkel med ansiktet vendt mot hverandre. Læreren starter med å kaste ballen til en person i gruppa, samtidig som hun/han sier mottakerens navn.Denne elevene skal kaste den til en ny person i gruppen og si dennes navn. Dette gjentas til alle i gruppen har hatt ballen og den er tilbake hos den som startet. Alle må dermed huske hvem de kaster til og hvem de mottar ballen fra. Lederen lar gruppa få trene inn mønsteret i kastingen slik at ballen går fort mellom deltakerne (når ballen er kommet rundt fortsetter den bare på runde etter runde). Når gruppa har etablert mønsteret kaster lederen en ny ball inn til gruppen, slik at det nå er to baller som «fyker» omkring. Når gruppa behersker to baller, kastes en tredje inn osv.(hvis mulig helt til det er likt antall baller med antall deltakere som kastes omkring i samme mønster) Husk å sprite ball og hender.

Bodymap

Hensikten med denne oppgaven er at elevene skal reflektere rundt egen læring og samtidig forstå at vi er forskjellige og lærer på ulike måter. Oppgaven får også fram elevenes forventninger til skoleåret.

La elevene arbeide i grupper på 4-5 elever. Hver gruppe tegner omriss av en person i helfigur. Hver kroppsdel fylles ut.

  • Hode: Hvordan bruker vi tankene i læringsarbeidet? Hva tenker vi om å lære? Hva tror vi at vi vil lære?
  • Øyne: Hva bruker vi øyne til i læringsprosessen? Lese, se film, se rundt oss osv
  • Ører: Hva bruker vi ørene til, hvorfor er det viktig å lytte? musikk, film, læreren, nyheter…
  • Munn: Uttale, kommunikasjon, samtale, presentasjon…
  • Skuldre: Hva hindrer oss i læring, er det noe som tynger skuldrene våre?
  • Hjerte: Hva føler vi rundt skole og læring? Hva ønsker vi å lære?
  • Mage: Hvordan føles det i magen når vi tenker på skole og læring?
  • Hender/føtter: Hva kan vi gjøre for å lære? Gå tur, lage mat, skape ting, skrive, tegne…

Gjennom disse ulike øvelsene er jeg først og fremst ute etter å få tak i elevenes ressurser. 

Hvordan skal en god klassekamerat være?

I stedet for klasseregler vil jeg la elevene beskrive hvordan en god klassekamerat skal være. Elevene får først noen minutter til å tenke indivduelt på spørsmålet. deretter sitter de sammen i grupper på 3-4 elever og fyller ut skjema sammen. De kan gjerne bruke morsmålet mens de diskuterer seg fram til løsninger, men det de skriver ned skal formuleres på norsk. Til slutt samler vi alt i en felles plakat som vi henger opp i klasserommet. Last ned her

 

Til slutt….. min favoritt; Spaghettitårn

Formål: Samarbeid, ha det gøy, samtale om konstruksjoner
Utstyr: Marshmallows og spagetti/tannpirkere