Spennende prosjekt som tjuvstart på nytt skoleår

#talesomTed er et prosjekt hvor det jobbes med kunsten å holde en tale. Utgangspunktet er øving i muntlige ferdigheter og at det anses som en ferdighet for livet å stå foran en forsamling og presentere et innhold. Flere av elevene har vist seg å være dyktige formidlere og de har et budskap, de har uttrykt ønske om å lære seg å hold en tale, å kunne snakke for et publikum og formidle sitt budskap. Jeg ønsket å la elevene videreutvikle denne kompetansen ved å la dem skrive og holde taler på norsk. Årstaskolan i Sverige presenterte sitt #TalasomTed prosjekt på SETT konferansen i 2016 og der fant jeg en god oppskrift på hvordan dette kunne gjennomføres.

Flere av elevene har ytret ønske om at dette var noe de ønsket å lære seg. Dere som har fulgt bloggen en tid, vet at mottaket som elevene bodde på ble stengt og før vi rakk å komme i gang med taleprosjektet var elevene spredd over hele landet. Planene måtte legges på is en stund, men så var vi så heldige å bli invitert til Redd Barnas rettighetsseminar 30. august. Dette arrangementet var en strålende anledning for å kjøre i gang #talesomTed. Det gir en god mulighet for å ta de muntlige ferdighetene ut av klasserommet og sette elevene i en reell situasjon som de kommer til å møte mange ganger i livet.

2. august ble dermed ferien avbrutt for i år og vi kjørte i gang med workshop.

Mål:

At ungdommer som har flyktet alene til Norge skal lære å formulere og uttrykke tanker og meninger, utvikle resonnement og argumenter og underbygge standpunkter. Gir dem kunnskap og evner som setter dem bedre i stand til å utøve sin rett til å bli hørt. Målet med talen er å berøre et publikum.

Fokuset er på muntlige ferdigheter. I læreplanen er dette betraktet som en grunnleggende ferdighet. Vi ser at gjennom dette prosjektet vil elevene få øvd seg på mange av målene som står under komponenten «Muntlig kommunikasjon» i norskfaget.
Delmål er at andre ungdommer og voksne som lytter til talene, lærer av ungdommenes erfaringer, refleksjoner og synspunkter.

Gjennomføring

5 gutter som har flyktet alene til Norge fra Afghanistan, deltar på kurset. De har vært snart 2 år i Norge, men har fortsatt en uavklart situasjon. Vi har valgt å legge opp til 2 samlinger i forkant av barnerettighetsseminaret. Elevene skal gjennom disse samlingene forberede, skrive og framføre en tale foran et større publikum. For at de skal få til dette trenger de opplæring og støtte fra læreren og hverandre. Alle deltagerne skal fremføre en personlig tale på 1,5-3 minutter. Elevene kan i utgangspunktet snakke om hvilket tema som helst, men det skal være deres historier, følelser og opplevelser som er sentrale.

Arbeidet er delt inn i 4 deler
Del 1: Introduksjon
Elevene «bades» i taler. Vi ser på ulike taler, diskuterer innhold og presentasjon. Elevene reflekterer, velger emne og lager et tankekart.

Del 2: de fire puslespillbrikkene
Elevene skriver sine taler ved hjelp av tankekartet og en skriveinstruksjon som er delt i frie «puslespillbrikker» Brikkene presenteres en og en.
• Innledning
• Din historie
• Patos
• Punch line

Del 3: Talestrategier
Finpuss og mye øvelse. Elevene vil lære ulike talestrategier og må øve på å holde talen sin for ulikt publikum

Del 4: Presentasjon
• Forberedelser og gjennomføring.
• Sjekkliste

Les mer her #talesomTed – de 4 delene

Første samling
I løpet av disse 3 første dagene ble elevene introdusert for prosjektet. De fikk en “taledusj” før de selv gikk i gang med å skrive. Vi så ulike taler, bl.a kongens tale fra hagefesten i fjor, Malalas nobelpristale + en rekke taler av barn som har vært med på lignende workshops tidligere. Både fra Årstaskolan og Steinberg skole. Med utgangspunkt i disse talene diskuterte vi både innhold og presentasjon. Hva er det som gjør en tale bra? Hva kjennetegner en taler som fanger oss (publikum).

Etter en grundig introduksjon var det elevenes tur. Vi satte først opp et felles tankekart på tavle, hvor ungdommene kom med forslag til ulike tema for talene sine.
Deretter laget de egne tankekart. Når tankekartet var ferdig, presenterte de sin ide for resten av gruppa. Alle fikk tilbakemeldinger på sitt tema, både fra lærer og medelever.

Med utgangspunkt i tankekartet og en skriveinstruksjon gikk ungdommene i gang med selve skrivingen.
Nå er de godt i gang og vi gleder oss til neste samling og ikke minst, gleder vi oss til å framføre talene på barnerettighetsseminaret den 30.
På neste samling skal vi finpusse talene og jobbe med talestrategier.

I en vanlig klasse vil jeg anbefale å bruke mye tid på prosjektet, det er viktig at alle elevene får god støtte underveis i arbeidet. Elevene bør organiseres i grupper på 4-5 elever. Disse gruppene gir respons til hverandre underveis og øver på sine taler sammen. Når gruppa er klar for responsrunde, bør læreren være tilgjengelig for denne gruppa.


Les mer her #talesomTed – de 4 delene
Les mer om arbeidet på Årstaskolan
Se barnas taler fra Årstaskolan
Les mer om arbeidet på Steinberg skole
Se barna fra Steinberg holde sine taler