Vi skal igang med å skrive nyttårstaler og kanskje finner vi et flott og viktig publikum som vil lytte til talene våre. Dette gleder jeg meg veldig til. 
Gjennom prosjektet ønsker jeg å gi elevene språket og motet til å uttrykke seg. Vi har jobbet med dette opplegget mange ganger tidligere, blant annet har en gruppe skrevet og framførte taler til Redd Barnas rettighetsseminar. Det kan du lese mer om her.

Mål

Elevene skal lære å formulere og uttrykke tanker og meninger, utvikle resonnement og argumenter og underbygge standpunkter. Jeg håper å gi dem kunnskap og evner som setter dem bedre i stand til å utøve sin rett til å bli hørt.

Fokuset er på muntlige ferdigheter. I læreplanen er dette betraktet som en grunnleggende ferdighet. Vi ser at gjennom dette prosjektet vil elevene få øvd seg på mange av målene som står under komponenten «Muntlig kommunikasjon» i norskfaget. Et delmål er at andre ungdommer og voksne som lytter til talene, lærer av ungdommenes erfaringer, refleksjoner og synspunkter. 

Elevene skal gjennom forberede, skrive og framføre en personlig tale på 1,5 -3 minutter. For at de skal få til dette trenger de opplæring og støtte fra læreren og hverandre. De kan i utgangspunktet snakke om hvilket tema som helst, men det skal være deres historier, følelser og opplevelser som er sentrale.

Del 1: Introduksjon


Elevene «bades» i taler. Vi ser på ulike taler, diskuterer innhold og presentasjon. Elevene reflekterer, velger emne og lager et tankekart.

I del 1 skal vi se og høre mange forskjellige taler. Blant annet skal vi høre Kongens nyttårstale. På elevkanalen  Vi skal også høre Kongens tale fra hagefesten i 2016. Under kan du lese teksten og her kan du høre talen.

 

Andre inspirerende taler for ungdommen er Malalas tale fra nobelprisutdelingen i 2014 og Greta Thunbergs tale fra FNs Climate Change COP24 konferanse i Polen 2018. Begge talene er på engelsk, men Malalas tale er tekstet på norsk og en transkribering ligger ved artikkelen som du finner her.

Greta Thunberg sin tale fra WEF konferansen i Davos i 2020 er oversatt i sin helhet på nynorsk og kan leses i Framtida – magasinett. Amanda Gorman kan også være spennende å se nærmere på. Du kan lese en artikkel på nynorsk om henne på Framtida.no .

 

Foruten å se disse talene, skal vi også høre noen eksempler på hva tidligere elever har gjort og hva yngre elever ved Steinberg og Årstaskolan i Sverige har gjort. 

 

 

Del 2: de fire puslespillbrikkene

Etter å ha badet i taler og fått noen ideer, utvikler elevene tankekart og starter å fundere på hva de vil tale om. Tankekart kan lages i mindmeister, mindomo eller lignende. Jeg foretrekker tankekart på papir, slik at de kan ha det foran seg mens de jobber videre.

Nå går vi videre inn i en skriveprosess som går utpå at elevene skriver utkast, med utgangspunkt i skriveinstruksjon som er delt i fire «puslespillbrikker» , leser for en læringspartner og får feedback, skriver videre, leser opp på nytt osv.
Når tekstene er klare skal vi øve, øve, øve for å få inn bra flyt og for å få det til å høres overbevisende ut.

%d bloggere liker dette: