Det er lenge siden det kom et innlegg på bloggen, men det betyr ikke at vi ligger på latsiden. Jeg har vært på to inspirerende kurs de siste ukene. FLEXid er et kurs for alle som på en eller annen måte vokser opp i og med flere kulturer. Her lærer man hvordan man kan bruke sin bakgrunn som ressurs når det gjelder familie, skole eller jobb. Sammen med en kollega er jeg så heldig å få bli sertifisert som kursholder. Hvordan vi jobber med dette, vil jeg fortelle mer om etterhvert.
Denne uka har jeg vært på workshop i Kooperativt Lärande i Stockholm. Kooperativt Lärande handler om hvordan vi kan skape gode samarbeidssituasjoner, samhandling, inkludering og læring.

Det var et inspirerende kurs som ga meg mange nye ideer og tanker rundt samarbeidslæring. I morgen skal vi etablere læringspar og læringsgrupper som skal få vare over litt tid. Elevene skal få skape en gruppeidentitet og utover uka vil vi prøve ut ulike strukturer og strategier for å skape et lærende og samarbeidende klasserom.

Hvorfor samarbeidslæring?

En kort definisjon
Undervisningen er strukturert via samarbeid mellom elever.
Elevene arbeider en del av dagen i heterogene par eller læringsgrupper på 3-5 elever.
Elevene får trening i å gi støtte, oppmuntring og ta ansvar for sin egen og hverandres læring.

Gjennom at elevene samarbeider, får de nytte av hverandres kunnskaper og både måloppnåelsen og sosiale ferdigheter øker. Jeg har lenge jobbet utfra disse perspektivene, men kurset i Stockholm ga meg mange praktiske tips til forbedring. Jeg gleder meg til å komme i gang og håper dere vil følge med på bloggen framover, jeg lover det kommer til å skje mye spennende.

På bloggen Kooperativt Lärande kan du lese mer om teorien bak og få praktiske tips til øvelser.