Muntlige øvelser som krever lite forberedelse.

Perler, knapper, nøkler, mynter og andre små ting som finnes i skuffen, kan være utgangspunkt for mange spennende historier og gi elevene viktig muntlig trening.

Mål

Å kunne uttrykke seg muntlig i grunnleggende norsk for språklige minoriteter innebærer å lytte til og forstå innholdet i forskjellige muntlige ytringer og selv kunne gjøre seg forstått. Det omfatter også å tilpasse språket til ulike samtalepartnere, temaer og situasjoner. Udir 2006

Arbeid med muntlige ferdigheter er spesielt viktig for elever som er i en innlæringsfase av norsk, men denne oppgaven kan tilpasses og brukes på flere trinn og av alle elever. Muntlige øvelser vil hjelpe elevene til å utvikle lytteforståelse, øvelse i å bruke norske språklyder, ord og uttrykk.

Denne oppgaven hjelper også elevene til å skape egne fortellinger og være kreative. Videre vil oppgaven stimulere til økt ordforråd hos elevene.
Varierte undervisningsmetoder og tilnærmingsmåter slik at elevene får bredere erfaring med ordene og deres bruksområde.

Oppgaven

I en liten eske har jeg samlet ulike, små gjenstander. Jeg valgte meg en perle fra esken og fortalte historien om hvordan min oldemor hadde fått denne perlen når hun var 14 år gammel. Jeg fortalte detaljert om min oldemor og hennes liv og ikke minst omstendighetene rundt denne spesielle perlen.

Etterpå fikk elevene velge seg en gjenstand fra esken. De fikk 10 minutter til å tenke ut sin historie. De kunne skrive stikkord, men målet var i første omgang å skape muntlige fortellinger.

For mange av elevene er det vanskelig og skulle dikte opp historier. Flere ble sittende uvirksomme en stund: “Lærer, jeg vet ingenting om denne nøkkelen” “Nei, jeg kan ikke lyve” Men etter hvert så løsnet det for de fleste.

Etter forberedelsestiden, satt de sammen i par og fortalte sin historie for hverandre og til slutt fortalte alle historien om sin gjenstand til hele klassen. Gjennom prosessen utviklet historiene seg og jeg fikk høre om, viktige vennskap, ferieturer til Tyskland, fedre med viktige gaver, konger og prinsesser.

Noen av elevene har valgt å skrive ned sine fortellinger og noen har publisert teksten sin på bloggen, Prøv igjen. Fortellingen om Vilhelms nøkkel er en av disse.
Fortellingen om Vilhelms nøkkel vokste seg større og større og eleven hadde stor glede av å skrive den ned.

Prøv igjen