Nylig delte jeg ressurser knyttet til lesing av boken Brødrene Løvehjerte. I Magisk Kunnskap er vi opptatt av at elevene skal få tilgang til variert og relevant litteratur. I læremiddelet Hugin og Munin det er vår og jeg feirer alt dette med å dele noen tips for arbeid med skjønnlitteratur.

Mange fordeler med høytlesning

Knapt noen aktivitet er mer språkutviklende enn fortelling og høytlesning. -Det litterære språket er mer komplekst enn det muntlige hverdagsspråket og er en modell som elevene kan strekke seg etter. -Vi vet at barn som blir lest høyt for får bedre ordforråd enn barn som ikke opplever høytlesing, dette gjelder også får våre elever.

Høytlesing bidrar til:

  • å øve opp elevenes evne til å leve seg inn i andres situasjon.
  • økt lesemotivasjon
  • at klassen får en felles opplevelse de kan samtale om.
  • bedre lese- og skriveferdigheter
  • økt språkutvikling

Lag en klasseromsvegg.

Heng opp bilder, personbeskrivelser, tidslinje, ordbank, miljøbeskrivelser, kart og andre ting på veggen, mens dere leser en bok sammen i klasserommet. Det blir utrolig fint og elevene kan enkelt følge med og holde seg oppdatert om boken.

Vi har akkurat startet å lese Brødrene Løvehjerte og oppe på veggen kan vi finne omslagsbilde av boka, personbeskrivelser av Jonatan og Kavring, tegning av kjøkkenet hvor de sover og informasjon om relasjoner.
Les mer her

Skriv sammendrag sammen.

Vi har skrevet sammendrag av første kapittel sammen. På den måten får alle en fin repetisjon av innholdet og mulighet til å sette egne ord på handlingen. Først skrev vi sammen på tavla, deretter fikk alle føre inn på PC. De som ikke er klare for å lese hele boken på egenhånd, leser sammendraget som leselekse.

Sammendragene vi skriver nå, skal vi etterhvert bruke i andre oppgaver og de er et bra utgangspunkt for en tidslinje. Jeg har tjuvstartet litt, men planen er at elevene skal få lage egne tidslinjer.

Les mer om skjønnlitteratur i undervisningen her.