Filmprat eller MovieTalk er utviklet for språklæring av Dr. Ashley Hastings. Du kan lese mer om bakgrunnen her.
Jeg har samlet flere små filmer som egner seg i en ny ressursside som jeg har kalt nettopp filmprat Den finner du her. Etterhvert vil det komme forslag til oppgaver knyttet til de ulike filmene.

Hva og hvorfor?

Filmprat er en engasjerende måte å utvide elevens vokabular. Jeg leter stadig etter supplerende tekster til det man finner i lærebøkene, fordi jeg har tro på at elevene vil utvikle språket sitt mye mer om de får tilgang til flere ulike teksttyper. Filmprat tar utgangspunkt i korte filmer, gjerne helt uten lyd. Elevene ser altså bilder og får historien fortalt av læreren underveis. Det gir mye rom for tilpasset opplæring, fordi elevene vil ta til seg det de klarer utfra sitt nivå. Nybegynnere vil plukke opp enkelt ord, fordi det meste er nytt for dem, mens elever som har kommet lenger vil kunne ta til seg grammatiske strukturer og etterhvert også diskutere filmenes tematiske innhold.

MovieTalk works with raw beginners. It works with “false beginners” (students who can read the language to some extent but lack listening comprehension). And it works with low intermediates. In fact, MovieTalk can be used in classrooms with mixed proficiency levels ranging from beginners to low intermediate.

Hvordan

Filmprat er lett. Det krever lite forberedelser, men hvis man vil kan man også legge inn skriftlige oppgaver. Start med å velge en kort film, eller et segment av en lengre film. ca 5 minuytter er passe. Den bør være visuelt interessant og ha lite dialog. Handlingen bør være tydelig, selv om lyden er slått av. Det er mange fine animasjonsfilmer å velge i og det er lurt å velge en film som passer med tema og strukturer som man jobber med. Hvis vi for eksempel jobber med refleksive verb, vil filmen Alarm gi en rekke muligheter for repetisjon. Dette er selvsagt ikke nødvendig, du kan også velge en film for moro skyld.

Hvis filmen har lyd, start med å slå av lyden og spill av filmen. Spill filmen igjen, men denne gangen pauser du filmen underveis og beskriver alt som er på skjermen. Jobber dere med adjektiver og beskrivelser, så vektlegger du beskrivelse av karakterene, jobber dere med verb så sørger du for å ha hovedfokus på handlingene underveis. Åpne opp for innspill fra elevene, sjekk forståelse og undersøk hva de legger merke til. Gå så videre i filmen. Stopp filmen ofte underveis, slik at alle får mulighet til å få med seg innholdet. Hvis det er en overraskende slutt, så kan det være lurt å spare denne også i første3 runde. La elevene få komme med forslag til alternative sluttpoeng.

Spill så av hele klippet igjen, hvis filmen har lyd så setter du den på. Hvis det var et overraskende sluttpoeng så vil elevene nå være spent på slutten og følge ivrig med for å se hva som skjer.

Etter å ha sett filmen, kan elevene jobbe med gjenfortelling, ordforråd eller diskusjonsoppgaver.

Se forslag til filmer du kan bruke her