Hva er Mentimeter

Mentimeter er en nettbasert tjeneste som gir deg muligheten til å lage aktiviteter i en interaktiv presentasjon, en workshop eller i klasserommet. Det er et enkelt verktøy som aktiviserer elever og deltagere i undervisningen.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men gratis versjonen gir noen begrensninger i antall tilbakemeldingsaktiviteter per presentasjon og mulighetene til å tilpasse utseendet. Jeg har kun brukt gratisversjonen og synes det fungerer godt nok. Det er plattformuavhengig, både for presentatør og tilskuer.

Mentimeters fordeler

Mentimeter skaper engasjement og man får med seg alle elevene. Mange kjenner seg sikkert igjen i følgende eksempel: Læreren spør et spørsmål og De fleste elevene rekker opp hånden, noen roper rett ut og noen står kanskje halvveis opp og vifter ivrig med hånden. Noen har ikke mot til å rekke opp hånda eller tenker at det er uansett ingen vits i, fordi læreren vil velge noen andre. Med mentimeter får alle elevene mulighet til å svare og bli en aktiv del av undervisningen.

Hvordan bruke mentimeter

Mentimeter har veldig mange ulike former for spørsmålsalternativer. Deriblant multiple choice, innspill til en ordsky, valg av meninger, rangeringer, åpne spørsmål og quiz.
Programmet er enkelt å bruke, og du kan lage mange ulike presentasjoner. Du kan duplisere de, endre de, bruke de igjen, og endre underveis.

Elevene går inn på siden menti.com og legger inn en kode for å komme inn på aktiviteten. Tiden en ønsker å bruke på aktiviteten kan styres. Enten er en ferdig når alle deltakerne er ferdig, eller når læreren ønsker det.

Resultatene er raskt tilgjengelig og kan presenteres direkte på skjermen. Videre kan du ta vare på resultatene, og bruke de til å justere undervisningen i neste runde. Du kan dele det med andre, for eksempel elevene, men også kollegaer.

#tips 1 – førforståelse

Still åpne spørsmål som setter igang tanker hos elevene. Akkurat nå jobber vi med FN i forbindelse med FN dagen 24. oktober. Og som en start på tema fikk elevene reflektere rundt spørsmålet; hva er de største problemene i verden i dag?

Andre typer spørsmål til førforståelse kan være:
Hva vet du om…. ?
Hva betyr …. for deg?

 
 

#tips 2 – Still spørsmål underveis


Mentimeter kan også brukes for å få elevene til å stille spørsmål digitalt. Så kan du som foreleser vurdere om dette er spørsmål som bør tas i plenum. Dette er nyttig når elevene jobber med oppgaver i par eller grupper. Når de står fast, kan de skrive ned spørsmålet og få så kan læreren gå igjennom alle spørsmålene på tavlen. Alle får hjelp, ingen trenger å være redd for å stille “dumme” spørsmål og alle får høre det samme.
 
 

#tips 3 – hentediktat

Dette er en genial ide, som jeg har fått fra min gode kollega Geir Widar. Han er engelsklærer i klassen og de jobber akkurat nå med ord om mat. Elevene jobber sammen i par med en iPad. Bak i klasserommet ligger alle ordene de har jobbet med i en lengre periode. Det var mange ord, men elevene skulle selv velge ut 10 av ordene som de skulle skrive. Her får altså alle elevene selv være med å differensiere hvilke ord de tror de mestrer. En elev starter ved iPaden, mens den andre går bak i klasserommet og velger et ord. Eleven går så tilbake og forteller ordet og staver slik at det blir riktig. Når ordet er skrevet inn på menti.com bytter elevene plass. Slik fortsetter de til hvert par har skrevet 10 ord. Alle deltar og får trening i å skrive, lese og stave. Nå står alle ordene på tavla og avslutningsvis kan man gjennomgå feilstavinger i fellesskap.

 
 

#tips 4 – feedback underveis

Få rask feedback på om elevene har forstått. Selv om du spør direkte, er det få elever som vil tørre å si at de ikke forstår. Ved å stille spørsmål underveis kan du få en klar pekepinn på om elevene har fått det med seg eller ikke.

 
 
 
 

#tips 5 – Avstemmning

Mentimeter kan også brukes til å stemme over ulike ting. I fjor når vi skulle ha navn til Podcasten vår, brukte vi mentimeter for å stemme fram det beste forslaget. Denne funksjonen kan også brukes som utgangspunkt for diskusjoner og argumentasjon.
For eksempel: Hva er viktigst av disse menneskerettighetene? eller moralske dilemma som: Er det greit å stjele et eple hvis man er veldig sulten? Når resultatene er oppe på tavla, kan man arbeide videre med argumenter for og i mot. Argumentene kan også sendes til tavla via mentimeter.

 
 
 
 

#tips 6 – innspill til skriveoppgaver

Som idemyldring før en skriveoppgave er mentimeter også supert. Å beskrive en karakter i en bok eller film er en vanlig oppgave. Før elevene starter, kan det være fint å samle alle beskrivelsene i en ordsky på tavla. Slik får alle elevene tilgang til et utvidet ordforråd når de skal igang med selve skrivingen.

#tips 7 – Utsjekking

Å avslutte dagen med at elevene skriver inn noen tanker om egen læring, hva de husker fra dagen, eller egen innsats er nyttig. Før har det vært mye post it lapper til denne aktiviteten, men når elevene skriver det inn i mentimeter, så er det enkelt for meg å ta vare på innspillene og ta det fram igjen som start på neste time.

Med mentimeter blir alle elevene engasjerte, det er gøy og effektivt.