Redd Barna har en kampanje før jul som handler om å gi varme og trygghet til barn på flukt. Barn og ungdom gjøres ofte om til tall og statistikk og skaper en distanse til virkeligheten. I 2016 var jeg så heldig å få bli kjent med noen fantastiske ungdommer som lærte meg om viktigheten av å gi varme og trygghet. Ungdom som ga statistikken et ansikt, ungdom som hadde kommet til Norge, som enslige mindreårige asylsøkere.

Dette møtet ble starten på det som i dag har blitt til bedriften Magisk Kunnskap og læremiddelet Hugin og Munin. Det har vært en eventyrlig reise, helt fra jeg kom inn i klasserommet til disse ungdommeme første gang. De har lært meg så mye, som jeg har tatt med meg videre i mitt arbeid. De ga meg et innblikk i deres situasjon og deres hverdag.

I dag er mange av de (heldigvis), fortsatt i Norge, de er i arbeid, de studerer, har fått førerkort, og bidrar til å holde hjulene i gang. Andre ble desverre ikke trodd den gangen og jeg vet at noen av dem igjen er på flukt i Europa. Afghanistan er utrygt for mange og de forsøker å finne seg en vei.

 

Samarbeid med Redd Barna

I 2016 og 2017 hadde jeg og ungdommene mine et tett og godt samarbeid med Redd Barna. Vi gjennomførte flere prosjekter sammen og det ble kjempefine resultater som vi er superstolte av. At vi fikk muligheten til å gjennomføre disse prosjektene sammen med Redd Barna, førte også til at bloggen min, glimt fra et flerspråklig klasserom ble lagt merke til av mange.

Ungdommene fikk gjennom disse prosjektene:

  • en stemme i samfunssdebatten
  • en mulighet til å uttrykke seg om egne erfaringer og følelser
  • de ble tatt på alvor
  • de utviklet vennskap

Å gi tilbake

Ungdommene var opptatt av å gi tilbake til Redd Barna og både overskudd fra boksalg og lotteri på premierefest ble gitt til Redd Barna. I tillegg laget de lappetepper for å varme barn på flukt.

Denne julen vil tusenvis av barn bli tvunget til å leve i krig, nød og kulde. Mange av dem er på flukt og mangler varme klær, vinterstøvler, husly og beskyttelse. For de mest sårbare barna vil situasjonen bli livstruende.

Redd Barna

Som grunnlegger av Magisk Kunnskap vil jeg gjerne følge opp det gode eksemplet fra elevene som inspirerte meg til å starte på denne reisen og vi har derfor gitt en bedriftsgave til Redd Barna i år.

Gjennom årets julekampanje skal Redd Barna gi 100 000 sårbare barn varme og trygghet før jul. Vi vil bidra i dette arbeidet, samtidig vil vi oppfordre alle til å gi en julegave med mening dette året! 

Les mer om Redd Barnas julekampanje her.

https://www.reddbarna.no

Animasjonsfilmprosjektet

Animasjonsfilmene våre er en del av Redd Barnas prosjekt «Sammen i skolen» Prosjektet har som mål å fremme integrering av enslige mindreårige i alderen 15-18 år.

Fortsatt på vei

Skriveprosessen er et verktøy for å bearbeide erfaringer knyttet til det å flytte fra et land til et annet, det viser en ny studie der ungdom med kort botid i Norge deltar. Forskeren Joke Dewilde sier at «– For disse ungdommene er det viktig at skolen også skaper rom for mer spontanskriving der de kan være kreative og investere identiteten sin i teksten, uten å nødvendigvis måtte tenke på om det er korrekt norsk.» (Dewilde 2016).

Enslige mindreårige skriver for livet

«Denne boka gir et sjeldent innblikk i livet, tankene og språket til enslige mindreårige asylsøkere. Den vil være av stor verdi for ungdommer, lærere, ansatte på asylmottak, frivillige og politikere.» Joke Dewilde

Redd Barnas rettighetsseminar

Det anses som en ferdighet for livet å stå foran en forsamling og presentere et innhold og gjennom prosjektet #talesomTed har ungdommene fått mulighet til å formidle sitt budskap for et publikum på Redd Barnas rettighetsseminar 2016

På lag med alle barn

Jeg er så stolt over hva disse flotte gutta får til. De har i samarbeid med noen elever fra ungdomsskolen og deltagere på arrangementet vi hadde på Prøysenhuset i mars, laget flotte tepper som nå vil komme til nytte for barn på flukt i Hellas og barn som trenger et ekstra teppe i Afghanistan.