Vel gjennomført pitch på DemoDay! Impact startup akseleratoren og DemoDay er over, og vi sitter igjen med både fantastiske erfaringer, bekjentskaper og resultater.

For et par uker siden kunne dere lese om våre forberedelser til denne viktige dagen, DemoDay! Nå er det hele overstått, og for en FANTASTISK dag det ble! Det var innmari gøy å kunne snakke om Hugin og Munin for et publikum som ikke står i et klasserom til daglig, men som er veldig engasjerte og lidenskapelig opptatt av finne løsninger på ulike samfunnsutfordringer. 

5 minutter pitch for å gjøre en forskjell

De 5 minuttene vi hadde til rådighet på scenen, klarte vi å utnytte godt. Det førte i alle fall til mange gode og spennende samtaler i mingleområdet etterpå. Vi gleder oss til å følge opp nye bekjentskaper og se hva vi kan få til sammen og hvor det kan føre oss.

 Det er en god følelse og oppleve at mange flere enn bare oss, er opptatt av og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell  for nyankomne ungdommer.

Kan man kombinere samfunnsengasjement med forretningsdrift?

Jeg må innrømme at jeg har hatt litt ambivalente følelser knyttet til det å være med på et akseleratorprogram og konseptet forretningsdrift. Min drivkraft har vært, og er, først og fremst knyttet til et ønske om å gjøre en forskjell for nyankomne ungdommer, skape en endring i flerspråklige klasserom og bidra til en enklere hverdag for lærere. Å drive forretning, var ganske fjernt fra min verden og jeg var redd for at “disse forretningsutviklerne” skulle ødelegge det viktige arbeidet vårt, med sine krav om inntjening, profitt og avkastning.

Jeg tok feil!

Jeg tok feil! Impact Startup har vært lærerikt og motiverende, jeg har lært et nytt språk og møtt andre dyktige entreprenører som også jobber med å løse samfunnsproblemer.

Teamet i Impact StartUp har  vist oss at bærekraft, utvikling og verdiskapning ikke nødvendigvis må være basert på profitt alene, og hvordan vi kan gjøre verden til et litt bedre sted når vi er flere som drar i samme retning.

Vel gjennomført DemoDay!

DemoDay ble en flott avslutning på programmet som vi har fulgt de siste månedene. Alt var godt tilrettelagt, for at vi skulle få en god opplevelse på scenen med vår 5 minutter pitch. 

Vi vil rette en stor takk til Impact StartUp Norge og Marte Sootholtet og hennes team, for et engasjerende og lærerikt halvår.  De har bidratt med ekspertise om forretningsutvikling, impact-måling og strategi som vi tar med oss på veien mot målet vårt. Alltid godt fascilitert av Kristine Ausen og co. Jeg har lært en god del om fascilitering av digitale møter også. 

Takk også til alle partnere som har bidratt til å gjøre programmet mulig. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å skape positive, varige og skalerbare samfunnsendringer. 

Og sist, men ikke minst… 

Takk til Geir Landsgard, vår skulder til skulder forretningsutvikler. Han har tålmodig tatt oss i riktig retning og hjulpet oss å finne vår vei videre. 

Vår impact

I Magisk Kunnskap har vi et mål om at en større andel nyankomne ungdommer skal gjennomføre videregående skole. og slik også få mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv. I følge tall fra SSB, er det dessverre slik at denne elevgruppa har mindre sannsynlighet for å gjennomføre videregående skole. Vi vet at årsakene til dette er sammensatte og i Magisk Kunnskap, en foreløpig liten bedrift, kan vi ikke løse alle utfordringene alene. Men Hugin og Munin er vårt bidrag, til at elevene kan få et læremiddel, tilpasset sine behov. Et læremiddel som tar ungdom på alvor, gir mye støtte framfor forenklinger, har et ressursperspektiv og gir mulighet for tospråklig opplæring ogsa der hvor det mangler tospråklige lærere. 

Vår viktigste drivkraft er fortsatt å se flere ungdommer lykkes. Derfor er vi veldig glad for at Nye Hugin og Munin snart er i markedet.

 Vil du være med å bidra, så kan du starte med å fortelle en kollega, lederen din eller andre om dette innlegget.  

Skoleeiere og skoleledere er ansvarlig for at elevene får et godt opplæringstilbud, tilpassede læremidler og at lærerne har nødvendig kompetanse. — Hva vi tenker om det, kan du lese om her.  

Kontakt oss!

13 + 10 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634