Skal dere bli med å markere den internasjonale morsmålsdagen? Her finner du tips og ideer til aktiviteter. Morsmålsdagen er en fin markering, men vi må ikke glemme at flerspråklighet er en del av normalen for mange elever og at dette må tas hensyn til og fokuseres på gjennom hele året. De som behersker flere språk har mange fordeler, likevel, kan det synes som om noen språk har høyere status enn andre. Det er viktig for elevenes identitetsutvikling at de opplever anerkjennelse for hvem de er, sin kultur og språk. I vårt klasserom er flerspråklighet normalen, å bruke hele sitt språkrepertoar og oppleve at dette anerkjennes som en ressurs gir elevene muligheter til å oppleve både identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse.
Det å oppdage at språkene vi kan blir verdsatt og kan være en ressurs for andre er viktig. Å oppdage at det jeg kan fra før er noe jeg kan bruke videre i framtida og for læring. Her har jeg samlet noen tips, som kanskje kan være nyttige for flere.

Hva er språk?

Å sette fokus på hva språk er, hva vi bruker det til, når og hvorfor vi bruker det, kan være en fin innledning til videre arbeid? I vår klasse er det mange språk, som benyttes i ulike sammenhenger. Morsmålet er viktig for alle, men mange av elevene har et forhold til mange språk i sin hverdag. Alle disse språkene er viktig for deres identitet. Under er det bilder fra en lignende aktivitet. Tenk – samtal – del er en samarbeidsaktiviteter som passer fint. La elevene tenke en liten stund alene, før de setter seg i par og skriver ned alt de kommer på om hva språk kan være. Til slutt, deler hvert par sine tanker med hele klassen. Alle elevene får dele sine tanker, samtidig som de får mange nye.

Språkportrett

La elevene lage språkbiografier, slik at læreren kan bli bedre kjent med og få mer innsikt i alle språkene som elevene forholder seg til i hverdagen.

Elevene tegner selv, eller får utdelt en kroppsilhuett som de fyller ut med farger og språk. Deretter kan hver og en kommentere sine språkportretter. Gjennom plassering, fargevalg, symboler og skriftlige kommentarer kommuniserer elevene om sin egen oppfattelse av sitt språklige repertoar.

Aktiviteten krever lite forberedelse, men elevene synes å ha stort utbytte av opplegget. Mens elevene arbeider med sine portretter, bør læreren benytte anledningen til å samtale med elevene om arbeidet. Det kan komme mange gode samtaler underveis. Neste skritt er å la elevene lage sine språkbiografier enten skriftlig eller muntlig i form av podcast eller digitale bildefortellinger.

Lag plakater med ord og uttrykk på flere språk

Å lage plakater, og oversikter med ord på mange språk, er en hyggelig aktivitet og kan bli en fin vegg som kan brukes i flere sammenhenger. Vi har tidligere laget trær og blader med velkommen på mange språk, kort med takk på flere språk, tall og hilsefraser.

For de som har kommet langt med norsklæringen kan det være spennende å finne fram til ulike ordtak og idiomer på ulike språk. Sammenlign med norsk. Hva skjer når vi forsøker å oversette slike uttrykk direkte? Finnes det lignende uttrykk på flere språk? Lag fine plakater og heng opp på skolen og i klasserommet. Å la disse henge, vil være en fin påminnelse gjennom hele skoleåret. Boka Griseflax av Ali Mohamed kan være inspirasjon.

På veggen hos oss henger det tegnspråk og hver uke, prøver vi alle å lære noen nye tegn, under morsmålsuka, vil vi utvide veggen med oversettelser av tegnene på flere språk.

Marker morsmålsdagen med flerspråklige fortellinger

 “Det var en gang” “Jekibud, jekinabud”, “Yo wo, yo no wo”, “erase una vez” Skolen er en fin arena der barn og unge kan samles rundt felles fortellinger og oppleve samhold. Se flerspråklige fortellinger sammen i elevgruppa, eller lag egne flerspråklige fortellinger. La elevene ta utgangspunkt i eventyr fra alle verdens land og skape flerspråklige animasjonsfilmer. Målgruppa for det ferdige produktet kan være foreldre, eller kanskje barn i en lokal barnehage. Å bruke animasjon for å formidle en historie eller fortelling, åpner opp for at alle elvene kan formidle, selv om de har lite skriveferdigheter. Ved bruk av animerte figurer og fortellerelementer kan kjernen i budskapet komme fram.

Dette er noe av det fineste jeg har gjort sammen med elever.

Flerspråklig diktsamling

Lag en flerspråklig diktsamling. La elevene skrive egne dikt, eller finne sine favorittdikt på morsmålet og skrive/framføre. Det viktig at skolen skaper rom for kreativ spontanskriving der elevene kan investere identiteten sin i teksten, uten å nødvendigvis måtte tenke på om det er korrekt norsk.» (Dewilde 2016). La elevene ta i bruk hele sitt språkrepertoar og skrive tekster på morsmålet sitt, på norsk og gjennom tegninger. I fellesskap kan man senere jobbe med å oversette (forklare innholdet i) tekstene fra morsmålet til norsk. Gjennom denne prosessen blir elevene mer bevisste på forskjeller og likheter i språkene og ikke minst blitt oppmerksomme på de utfordringene som oppstår når man prøver å oversette følelser, tanker og meninger. Les mer her Lag en app, blogg eller podcast hvor dere presenterer diktene og samtaler om prosessen rundt.

Podcast om språk og identitet

Å lage podcast er populært og en podcast hvor elevene selv samtaler om og reflekterer rundt tema språk og identitet er spennende både for lyttere og og elevene selv. Hvordan lage podcast kan du lese mer om ved å følge lenken.

Eller kanskje en musikkvideo

Språkforskning

På de fleste skoler og alle voksenopplæringssentre finnes en rik kilde av språk og erfaringer knyttet til språklæring som kan være gjenstand for forskning.  I opplegget er det fokus på språklig mangfold og hovedoppgaven går ut på at elevene skal kartlegge hvilke språk som snakkes blant deltakerne på voksenopplæringssenteret. Elevene kan utarbeide ulike hypoteser og intervjue medelever eller deltakere. Hvor mange morsmål har vi representert ved denne skolen og hvor mange språk kan vi snakke til sammen? Er det vanskeligere å lære norsk om man er over 40 år? Er det lettere å lære norsk, hvis du kan engelsk? Dette var noen av de problemstillingene vi hadde. Gjennom å velge det språklige mangfoldet ved skolen som utgangspunkt for undersøkelsen opplever også elevene at språk og språklig mangfold er verdsatt. Les mer her

Presentere og sammenligne språk

En annen spennende og velykket aktivitet er å la elevene presentere sine språk i en digital eller fysisk gallerirunde. Her kan man velge å ha ulike fokus, det kan være alfabetet, grammatikken eller ord og uttrykk. Elevene får større metaspråklig bevissthet, men ikke minst får man fokus på hvilke enorme ressurser som finnes rundt om på skolen. Jeg elsker norsk

%d bloggere liker dette: