Et nytt skoleår er godt i gang, og dette året er det mye spennende som skjer, både i klasserommet og med utviklingen av Hugin og Munin. Å starte Magisk Kunnskap AS, har ført til en del endringer i hverdagen, men jeg er fortsatt 50% i klasserommet. Som læremiddelutvikler er det en styrke å være tett på praksisfeltet, ha kontakt med ungdom og forholde seg til skolehverdagen, men for å kunne skape ting med god kvalitet, var det nå nødvendig å redusere undervisningsstillingen noe.

 Skolestart har som vanlig vært spennende og hektisk. 20 nye elever å bli kjent med, hva er deres erfaringer, styrker, drømmer og håp for framtida? Sakte, men sikkert blir vi kjent med hverandre. Oppstarten har hatt fokus på bli kjent aktiviteter, samarbeidslæring og læringsstrategier.

 Elevene har ulik bakgrunn og ulike norskkunnskaper. Tilsammen snakker vi 14 språk i klassen, hvordan kan vi ta dette i bruk som en ressurs for læring? Hvilke ressurser kan vi bruke for å gi en best mulig læring for alle? Hva er det viktig å ta hensyn til, for at alle elevene skal forstå og nå målene? Hvordan kan vi jobbe for at alle, uavhengig av språk og bakgrunn, skal føle seg inkludert i klassen? Hvordan kan jeg hjelpe alle til å komme et skritt nærmere drømmen? Alt dette er spørsmål jeg stiller meg, både i undervisningssituasjonen og i arbeidet med å utvikle læremiddelet Hugin og Munin.

Gjennom årene har jeg utviklet noen prinsipper for god andrespråkslæring. Jeg har tatt inspirasjon fra NAFO og Anna Kaya 

  • Bli kjent og finn utfordringer som er tilpasset alle
  •  Ta i bruk elevenes ressurser i opplæringa.
  • Bruk flerspråklighet som en ressurs
  •  Skap rom for muntlig samhandling
  • Skap forståelse gjennom felles opplevelser
  • Knytt sammen muntlige og skriftlige aktiviteter
  • Snakke TIL og OM elevene på en positiv måte
  • Ha høye forventninger til alle elever
  • Sist, men ikke minst, ha det gøy sammen og undervis med hjertet.

Kontakt oss!

5 + 14 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634