Bli med å markere morsmålsdagen

Bli med å markere den internasjonale morsmålsdagen 21 februar! Har du vinterferie? Finn en annen dag å markere sammen med klassen.

I år skal jeg markere på kontoret/teams med mine gode kollegaer Afraa, Sanne, Mustafa og Victoria. Tilsammen kan vi 6 språk og det er ikke dårlig for 5 ansatte. Ellers så ferirer vi alle språk gjennom hele året og dette synliggjøres gjennom mange av læringsstiene i Hugin og Munin.

Morsmålsdagen er en fin markering, men vi må ikke glemme at flerspråklighet er en del av normalen for mange elever og at dette må tas hensyn til og fokuseres på gjennom hele året. De som behersker flere språk har mange fordeler, likevel, kan det synes som om noen språk har høyere status enn andre. Det er viktig for elevenes identitetsutvikling at de opplever anerkjennelse for hvem de er, sin kultur og språk. I mange klasserom er flerspråklighet normalen, og det å bruke hele sitt språkrepertoar og oppleve at dette anerkjennes som en ressurs gir elevene muligheter til å oppleve både identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse.

Det å oppdage at språkene vi kan blir verdsatt og kan være en ressurs for andre er viktig. Å oppdage at det jeg kan fra før er noe jeg kan bruke videre i framtida og for læring. Her får du 4 tips til aktiviteter som dere kan gjennomføre på skolen.

På bloggen Glimt fra et flerspråklig klasserom finner du flere tips.

Hva er språk?

Å sette fokus på hva språk er, hva vi bruker det til, når og hvorfor vi bruker det, kan være en fin innledning til videre arbeid? og en god introduksjon til markeringen av morsmålsdagen.  Morsmålet er viktig for alle, men mange av elevene har et forhold til mange språk i sin hverdag. Alle disse språkene er viktig for deres identitet. Tenk – samtal – del er en samarbeidsaktiviteter som passer fint. La elevene tenke en liten stund alene, før de setter seg i par og skriver ned alt de kommer på om hva språk kan være, selvfølgelig på hvilket språk de vil.  Til slutt, deler hvert par sine tanker med hele klassen. Alle elevene får dele sine tanker, samtidig som de får mange nye.

Språkportrett

Marker morsmålsdagen ved å  la elevene lage språkportrett, slik at læreren kan bli bedre kjent med og få mer innsikt i alle språkene som elevene forholder seg til i hverdagen.

Elevene tegner selv, eller får utdelt en kroppsilhuett som de fyller ut med farger og språk. Deretter kan hver og en kommentere sine språkportretter. Gjennom plassering, fargevalg, symboler og skriftlige kommentarer kommuniserer elevene om sin egen oppfattelse av sitt språklige repertoar.

Aktiviteten krever lite forberedelse, men elevene synes å ha stort utbytte av opplegget. Mens elevene arbeider med sine portretter, bør læreren benytte anledningen til å samtale med elevene om arbeidet. Det kan komme mange gode samtaler underveis. Neste skritt er å la elevene lage sine språkbiografier enten skriftlig eller muntlig i form av podcast eller digitale bildefortellinger.

Les og lytt til flerspråklige fortellinger

 “Det var en gang” “Jekibud, jekinabud”, “Yo wo, yo no wo”, “erase una vez” Skolen er en fin arena der barn og unge kan samles rundt felles fortellinger og oppleve samhold. Se flerspråklige fortellinger sammen i elevgruppa, eller lag egne flerspråklige fortellinger. La elevene ta utgangspunkt i eventyr fra alle verdens land og skape flerspråklige animasjonsfilmer. Målgruppa for det ferdige produktet kan være foreldre, eller kanskje barn i en lokal barnehage. Å bruke animasjon for å formidle en historie eller fortelling, åpner opp for at alle elvene kan formidle, selv om de har lite skriveferdigheter. Ved bruk av animerte figurer og fortellerelementer kan kjernen i budskapet komme fram.

Dette er noe av det fineste jeg har gjort sammen med elever.

Podcast om språk og identitet

Å lage podcast er populært og en podcast hvor elevene selv samtaler om og reflekterer rundt tema språk og identitet er spennende både for lyttere og og elevene selv. Hvordan lage podcast kan du lese mer om ved å følge lenken.