Oppgaven

Elevene skal med utgangspunkt i eventyr fra alle verdens land skape flerspråklige animasjonsfilmer. Målgruppa for det ferdige produktet er barn i barnehagen.

Animasjon som metode

Å bruke animasjon for å formidle en historie eller fortelling, åpner opp for at alle elvene kan formidle, selv om de har lite skriveferdigheter på norsk. Ved bruk av animerte figurer og fortellerelementer kan kjernen i budskapet komme fram. Når elevene jobber med produksjon av sine animasjonsfilmer åpner det seg mange muligheter for muntlig samhandling mellom elevene.

cig_img004

Valg av tema

Animasjonsfilm kan brukes i mange fag og til mange ulike tema. Her har vi valgt å jobbe med eventyr fra flere land. De fleste har hørt eventyr som barn og mange blir overrasket når de oppdager at historier vi hørte som barn har blitt fortalt med små variasjoner flere andre steder i verden. Ved å bruke eventyr fra flere land og på flere språk vil alle elevene oppleve mestring og anerkjennelse. Alle elevene har ressurser som kommer godt med i arbeidet og alle vil kunne oppleve identitetsbekreftelse og identitetsutvidelse. Eventyrene vi hørte som barn assosieres med gode minner, og elevene er ivrige etter å dele sine eventyr fra barndommen. Ved å la elevene fortelle eventyr de selv kjenner, vil de også få en annen forståelse av eventyrets struktur og moralske innhold.

Arbeid med førforståelse

Vi har jobbet mye med eventyr i forkant av opplegget. Vi har sett flere av de flerspråklige fortellingene som ligger på Tema Morsmål. Vi har snakket om eventyr og vi har fortalt eventyr for hverandre. Hvordan starter et eventyr? Hele klassen, læreren også vet hvordan vi kan starte et eventyr på flere språk. «Det var en gang» «Jekibud, jekinabud», «Yo wo, yo no wo», «erase una vez»
Ved å velge eventyr fra elevenes hjemland, kan man illustrere strukturen og finne likhetstrekk mellom eventyr fra ulike land og verdensdeler.
Dette forarbeidet er vært viktig for å sikre at alle elevene er trygge på hva vi skal gjøre videre. Hvis det er mulig, bør de flerspråklige elevene få mer tid til dette forarbeidet, slik at de er godt forberedt når hele gruppa skal møtes. Å aktivere elevenes forkunnskaper vil hjelpe dem i det videre arbeidet. Legg vekt på å arbeide med å forstå ord og begreper som du ønsker at de skal lære og skap situasjoner der elevene må ta disse i bruk. Her kan du lese mer

Planlegging og gjennomføring

Før man går i gang med selve animeringen er det flere ting som må på plass. Det må lages bakgrunner, figurer, og eventuelle rekvisitter. Lydeffekter og musikk må velges og rulletekster må lages. Når elevene jobber sammen i grupper og må fordele arbeidsoppgavene seg imellom settes evnen til å samarbeide på prøve, og det er viktig at læreren er tilgjengelig og kan hjelpe elevene med gode løsninger.

img_055320161029_114102813_iosStoryboard
Elevene utvikler en storyboard med utgangspunkt i eventyret de har blitt enige om. Et storyboard er et tegnet manus. En tegning for hver scene. Skriv inn eventuelle replikker, lydeffekter og forslag til animasjon. Har man en god storyboard som utgangspunkt blir det lettere for elevene å jobbe med samme film. Det finnes ulike maler for å lage storyboard. Her kan du laste ned et eksempel.img_0557
 
 
 

 
 
 
 
 

Husk at dette bare er en plan så ingen trenger å være superflinke til å tegne for å få det til. Man kan godt bare tegne strekmenn, man skal bare skjønne hva som skal skje i de forskjellige scenene.

Prosjektet vårt har vært et samarbeid med 10. klasse-elever ved ungdomsskolen. Elevene har jobbet sammen i grupper på 8-10 elever. Hver gruppe har vært en blanding fra de to skolene og de har jobbet med hvert sitt eventyr.

Fortellingene og lydfiler
Eventyrene er muntlige fortellinger som kan endres litt for hver gang de fortelles. Derfor vil det være en fordel om lydfilene leses inn før man kommer i gang med tegning/figurlaging til filmen. Lydfilene kan enkelt leses inn på ipad eller lignende hvis man ikke har annet egnet utstyr. Det er også lurt å finne fram eventuelle andre lydeffekter før redigeringen.
Her kan du lese mer om hvordan det gikk når elevene møttes for første gang på fortellerverksted. I løpet av dette kurset jobbet de fram eventyrene på 4 ulike språk. dari/norsk, usbekisk/norsk og pashto/norsk.

Tegninger og figurer
Elevene må tegne og klippe ut alle elementene til filmen, eventuelt lage figurer i plastelina. Hvis man vil ha egne bakgrunner må disse også lages. Bakgrunnene lages gjerne i A3 eller A2 størrelse. I selve animeringsprosessen kan alle elevene delta og bytte på hvem som tar bilder og hvem som flytter på figurene.

Vi blandet ulike teknikker og tegnestiler i våre filmer. Elevene fikk prøve seg på å lage figurer i plastelina, noen brukte såkalt cut out teknikk, mens noen prøvde seg på silhuettanimasjon. Dukker til silhuettanimasjon lager du enkelt ved å tegne figuren på svart kartong. Klipp ut figuren og bestem hvor mange ledd den skal ha. Fest de ulike kroppsdelene sammen med for eksempel sticky tack(lærertyggis). Dukkene må ligge på et eget lag og ha baklys under seg. Silkepapir i ulike farger klippes og rives for å lage effektfulle bakgrunner.

Ta bilder og animer

Det finnes mange ulike animasjonsteknikker. Stop motion er navnet på den teknikken som beskrives her. Du kan bruke DV kamera og stop motion for mac eller PC, men for mange skoler i dag, kan nettbrett være et bra alternativ. Med f.eks iPad og appen iStopMotion til å ta bildene, og en animasjonsboks kommer man langt.
Appen er enkel å bruke både for lærere og elever og det kreves ikke store forkunnskaper for å ta den i bruk.

  • Det er viktig at eventyret/fortellingen ikke blir for langt. Å animere tar tid, så det er viktig å tenke igjennom hvordan eventyret kan fortelles uten alt for mange unødvendige hendelser.

• Det er viktig at kamera er stabilt når vi animerer
• For å få ett sekund med film trenger vi 24 bilder.
• Bevegelsene mellom hvert bilde må være små. Man kan ta 2-4 bilder mellom hvert flytt.
• Det er lurt å trykke play ofte i starten for å se om figurene beveger seg med ønsket hastighet.

Redigering

For redigering på iPad er iMovie et godt program. Det finnes tilsvarende programmer for andre nettbrett og PC. Elevene setter bilder og lyd sammen slik de ønsker at det ferdige produktet skal bli. iMovie er et enkelt program for redigering, men det er lurt at læreren gjør seg kjent med verktøyet i forkant av prosjektet.

Vil du lære mer: For flere tips anbefaler jeg å kjøpe heftet Animasjon i skolen.
Kan bestilles her [email protected]

%d bloggere liker dette: