Morsmålet er viktig for elevenes identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi flerspråklige elever troen på at deres erfaringer er verdifulle. Å la elevene benytte morsmålet i opplæringen kan være viktig for motivasjon og hjelpe dem til å reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk. I læreplanen for grunnleggende norsk står det at elevene skal reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk og i Språklæring, nivå 2, i læreplan for morsmål heter det at elevene skal kunne ”gi eksempler på morsmålets språkstrukturer og sammenligne disse med norsk”, og at de skal ”bruke egne erfaringer til å snakke om forskjeller og likheter mellom eget morsmål og norsk”

Elevene skal utvikle et bevisst forhold til sin flerspråklighet. Dette gjøres blant annet gjennom å sammenlikne forhold ved de ulike språkene. Det er derfor viktig med et sammenliknende perspektiv i opplæringen. I forbindelse med morsmålsdagen har vi omgitt oss med et mangfold av språk, i en hel uke. En viktig del av opplegget var å la elevene presentere og lære bort noe av sine språk. Det ble mange fine presentasjoner om uttale på somali, litauisk og arabisk, særtrekk ved tegnspråk, ulike alfabet, grammatikk og somaliske ordtak.

Elevene fikk mange aha-opplevelser underveis, som fikk dem til å reflektere rundt egen språklæring og forskjeller og likheter mellom norsk og andre språk. Etter å ha hørt om arabisk alfabet, somalisk grammatikk og litauiske lyder utbryter en av elevene, spontant: ” Å, jeg elsker norsk! “

Alle har i tillegg valgt ut noen fraser som henger på veggen i klasserommet, slik at vi kan øve litt hver dag og bruke hverandres språk.

Foruten innsikt i egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring, fikk elevene innsikt i hverandres språk, anerkjennelse av egen identitet og det åpnet for gode samtaler på tvers av språk.