Støttet av:

Tilleggsmateriale 

 • Quizlet
 • Ordkort
 • Sant/usant

   

  Introduksjon og mål 

  I dette kapitlet skal elevene lære å:

  • fortelle om overgangsritualer ved fødsel, oppvekst, bryllup og død i ulike kulturer 
  • lete og finne informasjon i teksten 
  • lese mellom linjene og forstå meningen med teksten 
  • reflektere over hvordan teksten framstiller hvilke muligheter folk hadde i Norge på midten av 1800-tallet 
  • produsere din egen tolkning av teksten som film eller digital bildefortelling
  • bruke ord og begreper som de møter underveis til å diskutere og uttrykke egne
  • meninger
  • samtale om teksten ut fra egne erfaringer

  «Faderen» er en bondefortelling skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson i 1860. Denne teksten er ikke «nyere» norsk litteratur, den er heller ikke fra før 1850. Men den er likevel egnet til å jobbe med i denne gruppa, da den tar opp tema som de kan kjenne seg igjen i, samtidig som de får et innblikk i norsk kulturhistorie. Som forarbeid til dette kapitlet legges det opp til å lære om Bjørnson og bakgrunnen hans. I dette opplegget er det lagt mer vekt på forfatteren og hans bakgrunn enn i mange av de andre tekstene i lesemagi. Bjørnson regnes som en av de de viktigste forfatterne i Norge, og det kan være nyttig for elevene å ha kjennskap til ham. Elever som har kommet sent i ungdomstiden til Norge, vil ha nytte av å kjenne til noen slike referanser.

  Førforståelse 

  Et viktig tema i fortellingen er overgangsritualer. Det legges det opp til at elevene får mulighet til å samtale om overgangsritualer i Norge og i andre kulturer.

  Introduser ordene barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Forklar at dette er eksempler på overgangsritualer. Bruk tenk-samtal-del og snakk om spørsmålene. Bruk bildene som støtte.  

  Overgangsritualer i egen kultur. Elevene kan jobbe sammen med andre fra samme kultur, eller på tvers av kulturer. Vurder hva som passer best i elevgruppa. 

  For noen vil det være en støtte og kunne diskutere på morsmål først, for deretter å dele med andre. Men ikke alle klasser kan sette sammen elever fra samme kultur i en gruppe, og da kan det være bedre å ha blandede grupper. Vær oppmerksom på at det kan være ulike kulturer, religioner og tradisjoner innen ett og samme land.   

  Arbeid med språket

  Elevene kan øve på ordlistene på quizlet hjemme, men det er viktig å gå gjennom og snakke om ordene på skolen også.  På skolen kan det være fint å bruke aktiviteten hopp i havet. Aktiviteten spør, spør, bytt er nyttig for å øve på å foklare ord.

  Lag egne ordkort hvis det er andre ord dere trenger å arbeide med. Mine ord og dine ord er en fin aktivitet i oppsummeringen. Eleven skriver ned 10 ord fra teksten, som hen mener er viktig for innholdet i kolonnen med mine ord, deretter snakker elevene sammen i grupper, eller går rundt i klasserommet og skriver ned 10 ord fra sine medelever i kolonnen med dine ord.

  Etterarbeid

  Som etterarbeid i dette kapitlet foreslår vi å lage en animasjonsfilm eller digital bildefortelling eller annen form for egen tolkning. Dette arbeidet kan sees i sammenheng med kompetansemålet enkle, litterære tolkninger.

  Hensikten med å lage en egen versjon av teksten, er at elevene kan vise at de har forstått budskapet i fortellingen, og at de kan gi en egen tolkning av teksten. I oppgaven arbeides det også med digitale og muntlige ferdigheter.   

  • Kreativitet  
  • Planlegging  
  • Samarbeid  
  • Kontekst  
  • Leseferdigheter  
  • Uttale 

  Se eksempler her. (lenke til Youtube)  

  Lesetips!

  Lesetips!

  Kontroller underveis at du har forstått innholdet. 

  Jobb sammen i par og les teksten. Les et avsnitt. Den andre gjenforteller innholdet i avsnittet med egne ord og leser deretter neste avsnitt. Førstemann gjenforteller innholdet. Bytt slik til dere har lest hele teksten. 

  Stopp opp underveis i lesingen og sjekk at du har forstått innholdet.  

  ordliste ukrainsk

   

  faderen Батько
  mektig Могутній
  et prestegjeld Парафія
  førstkommende Майбутній, наступний
  velsignelse Благословіння
  du holder deg godt Ти добре тримаєшся (не змінюєшся, молодо виглядаєш)
  ditt ærend Ваше доручення
  en konfirmasjon Конфірмація. Християнський обряд святкування, коли діти стають дорослими.
  en dåp Хрещення. Християнський обряд, коли дитина отримує ім’я.
  støy Шум
  han sa intet Він нічого не сказав.
  langsomt Повільно
  toften Тофт, сидіння у човні
  stivner Застигає
  synker Занурюється (у воду)
  pletten Клаптик (територія)
  foroverbøyd Нахилений вперед
  et overgangsritual Ритуал посвячення
  en daler Далер (старовинна монета)
  ei slekt Родина (велика сім’я, не лише найближчі родичі)
  ei bygd Село
  en begravelse Похорон
  et bryllup Весілля
  nummer på kirkegulvet Номер на церковній підлозі. Черга конфірмантів. Найрозумніші (чи найбагатші та ті, у кого був статус) отримували номер 1.
  begjære lysning Вимагати надати доступ до інформації (щоб зробити її офіційною)
  atter Знову, ще
  hen Геть
  mannsterk У супроводі багатьох (чоловіків)
  legat Спадок. Грошовий подарунок для певних цілей.
  tilje Підлога чи дошка на дні човна.
  tegnebok Гаманець
  soknet Шукав

   

  ordliste russisk
  faderen Отец                                                                                                                                                
  mektig Могучий
  et prestegjeld Церковный приход
  førstkommende Предстоящий, следующий
  velsignelse Благословение
  du holder deg godt Ты хорошо держишься (не меняешься, молодо выглядишь)
  ditt ærend Ваше поручение
  en konfirmasjon Конфирмация. Христианский обряд празднования, когда дети стают взрослыми.
  en dåp Крещение. Христианский обряд, когда ребёнку дают имя.
  støy Шум
  han sa intet Он ничего не сказал.
  langsomt Медленно
  toften Тофт, сиденье в лодке
  stivner Застывает
  synker Тонет (в воде)
  pletten Участок
  foroverbøyd Наклонённый вперёд
  et overgangsritual Ритуал посвящения
  en daler Далер (старинная монета)
  ei slekt Родня (большая семья, не только ближайшие родственники)
  ei bygd Деревня
  en begravelse Похорон
  et bryllup Свадьба
  nummer på kirkegulvet Номер на церковном полу. Очередь конфирмантов. Самые умные (также самые богатые и те, у кого был статус) получали номер 1.
  begjære lysning Требовать получить доступ к информации  (чтобы сделать её официальной)
  atter Снова, ещё
  hen Прочь
  mannsterk В сопровождении многих (мужчин)
  legat Наследие. Денежный подарок для определенных целей.
  tilje Пол или доска на дне лодки.
  tegnebok Бумажник
  soknet Искал

  Den mann som det her skal fortelles om, var den mektigste i sitt prestegjeld; han het Tord Øverås. Han stod en dag i prestens kontor, høy og alvorlig.  

  «Jeg har fått en sønn,» sa han, «og vil ha ham over dåpen.»  

  «Hva skal han hete?»  

  «Finn, etter far min.»  

  «Og fadderne?»  — De ble nevnt, og det var da bygdens beste menn og kvinner av mannens slekt.  

  «Er det ellers noe?» spurte presten, han så opp. Bonden stod litt; «Jeg ville gjerne ha ham døpt for seg selv,» sa han.  

  «Det vil si på en hverdag?»  

  «På lørdag førstkommende, 12 middag.»  

  «Er det ellers noe?» spurte presten.  

  «Ellers er det ingen ting,» sa bonden, dreide luen som ville han gå. Da reiste presten seg;  

  «Jo, også dette,» sa han og gikk like bort til Tord, tok hans hånd og så ham inn i øynene: «Måtte Gud gjøre at barnet blir deg til velsignelse!»  

  Leseguide 1

  Svar på spørsmålene.  

  1. Hvem er fortelleren i teksten? 
  2. Hvor er det handlingen foregår

   

  Skriv 5 “jeg vet-setninger” fra den delen du nettopp har lest. Prøv å velge de viktigste punktene i fortellingen.  

  For eksempel: Jeg vet at Tord Øverås er en mektig mann.  

  Seksten år etter den dag stod Tord i prestens stue. «Du holder deg godt, du Tord,» sa presten, han så ingen forandring på ham. «Jeg har heller ingen sorger,» svarte Tord. Til dette tidde presten, men en stund etter spurte han:  

  «Hva er ditt ærend i kveld?»  

  «I kveld kommer jeg for å snakke om sønnen min som skal konfirmeres i morgen.»  

  «Han er en flink gutt.»  

  «Jeg ville ikke betale presten før jeg hørte hvilket nummer han fikk på kirkegulvet.»  

  «Han skal stå nummer 1.»  

  «Jeg hører dette, og her er 10 daler til presten.»  

  «Er det ellers noe?» spurte presten, han så på Tord.»  

  «Ellers er det ingen ting.» Tord gikk.  

     

  Atter løp åtte år hen, og så hørtes det støy en dag foran prestens kontor, for mange menn kom, og Tord først. Presten så opp og kjente ham.  

  «Du kommer mannsterk i kveld.»  

  «Jeg ville begjære lysning for sønnen min, han skal giftes med Karen Storlien, datter av Gudmund som her står.»  

  «Dette er jo bygdens rikeste jente.»  

  «De sier så,» svarte bonden, han strøk håret opp med den ene hånden. Presten satt en stund og som i tanker, han sa intet, men førte navnene opp i sine bøker, og mennene skrev under. Tord la tre daler på bordet.  

  «Jeg skal bare ha en,» sa presten.  

  «Vet det nok, men han er mitt eneste barn, ville gjerne gjøre det vel.»  

  Presten tok imot pengene.  

  «Det er tredje gang du på sønnens vegne står her nå, Tord.»  

  «Men nå er jeg også ferdig med ham,» sa Tord, la sin tegnebok sammen, sa farvel og gikk — mennene langsomt etter.  

  Leseguide 2

  Svar på spørsmålene

   

  • Hva slags ærend har Tord hos presten den andre gangen han kommer?
  • Hvorfor betaler Tord tre daler når presten bare vil ha en?

  Hva tror du skjer videre? Les påstandene og svar med ja eller nei.

  Skriv ut PDF  

  Skriv ut, les, og diskuter påstandene sammen. 

  Å diskutere påstander om sant og usant kan få oss til å tenke gjennom innholdet på nye måter.   

  Skriv ut påstandene og les hver påstand nøye før dere diskuterer i gruppe. Gå igjennom påstandene i fellesskap etterpå.

  Fjorten dager etter den dag rodde far og sønn i stille vær over vannet til Storlien for å samtale om bryllupet.  

  «Den toften ligger ikke sikkert under meg,» sa sønnen og reiste seg for å legge den til rette. I det samme glir den tiljen han står på, han slår ut med armene, gir et skrik og faller i vannet.  

  «Ta i åren!» ropte faren, han reiste seg opp og stakk den ut. Men da sønnen hadde gjort et par tak, stivner han.  

  «Vent litt!» ropte faren, han rodde til. Da velter sønnen bakover, ser langt på faren – og synker.  

  Tord ville ikke rett tro, han holdt båten stille og stirret på den pletten hvor sønnen var sunket ned som skulle han komme opp igjen. Der steg noen bobler opp, enda noen, så bare en stor som brast – og speilblank lå atter sjøen. I tre dager og tre netter så folk faren ro rundt om denne pletten uten å ta mat eller søvn til seg, han soknet etter sin sønn. Og på den tredje dag om morgenen fant han ham og kom bærende oppover bakkene med ham til sin gård.  

  Det kunne vel være gått et år siden den dag. Da hører presten sent en høstkveld noen rusle ved døren ute i forstuen og famle varsomt etter låsen. Presten åpnet døren, og inn trådte en høy, foroverbøyd mann, mager og hvit i håret. Presten så lenge på ham før han kjente ham, det var Tord.  

  «Kommer du så sent?» sa presten og stod stille foran ham.  

  «Å ja, jeg kommer sent,» sa Tord, han satte seg ned. Presten satte seg også, som han ventet, det var lenge stilt. Da sa Tord:  

  «Jeg har noe med som jeg gjerne ville gi til de fattige, det skulle gjøres et legat og bære min sønns navn,» — han reiste seg, la penger på bordet og satte seg atter.  

  Presten talte dem opp; «det var mange penger,» sa han.  

  «Det er halvparten av min gård, jeg solgte den i dag.»  

  Presten ble sittende i lang stillhet, så spurte han endelig, men mildt: «Hva vil du ta deg for?»  

  «Noe bedre.»  

  De satt der en stund, Tord med øynene mot gulvet, presten med øynene på ham.  

  Da sa presten sakte og langt: «Nå tenker jeg at sønnen din endelig er blitt deg til velsignelse.»  

  «Ja, nå tenker jeg det også selv,» sa Tord, han så opp, og to tårer rant tunge nedover hans ansikt.  

  Leseguide 3

  Å gjenfortelle det vi har lest er nyttig på flere måter. Det hjelper oss og huske og når vi forteller med egne ord, så forstår vi også bedre.
  Når vi forteller til hverandre, så blir effekten enda større.

  Tenk deg at du er journalist i en avis. Skriv en nyhetsoverskrift og en kort notis om hva som skjedde med Finn ute på fjorden.    

   

  Oppgave 1

  Oppgave 2

  Oppgave 3

  Analyse og tolkning

  Personkarakteristikk 

   

  • Let etter informasjon i teksten. Let både på og mellom linjene

   • Hvordan ser Tord ut, hva framheves ved ham, hvordan tror du han er som person? Hvilke egenskaper har han? 
   • Hva med presten, hvordan framstilles han? Hvilke egenskaper har presten

  Tema og budskap 

  Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan. Et tema kan vi formulere i en enkel setning eller et ord. Et tema kan for eksempel være  å leve med sorg, identitet, kjærlighet, kulturkonflikter eller usynliggjøring og mobbing. Budskapet er det forfatteren ønsker at vi skal lære, tenke igjennom eller sitte igjen med.

   Tenk – samtal – del 

   I denne oppgaven skal du først arbeide alene og tenke igjennom noen spørsmål.

   • Hva er hovedtema i denne teksten? 
   • Er temaet noe du kan kjenne deg igjen i? 
   • Hva mener du er budskapet?
   Tenk - samtal - del

   Tenk-samtal-del er en strategi som gir alle mulighet til å tenke gjennom svaret før det diskuteres med andre.  

   Tenk gjennom spørsmålene på egen hånd, del så tankene dine med læringspartner. Til slutt deler dere med hele klassen. 

   Vær kreative

   Lag en egen versjon av fortellingen- Film, dikt, tegneserie eller en moderne versjon? 

   Oppgaver

   • Hva kan du si om fortellemåten i teksten?
   • Hvem er fortelleren?
   Til læreren

   Skriv ut

   Ta en dobbeltsidig utskrift av ordkortene 2-3, 5-6 . 8-9, 11-12 og gjør aktiviteten spør, spør, bytt.

   Ensidige utskrifter av de samme kortene kan brukes for å finne par.

   s. 1, 4, 7 og 10 egner seg til alias lignende spill eller  velg ut noen av ordene og bruk som støtte for gjenfortelling.

   Kontakt oss!

   9 + 7 =

   Epost: [email protected]
   Epost: post@huginogmunin
   Telefonnummer: +47 911 07 634