Hvem har stjålet påskeegget er en tospråklig påskekrim på flere språk. Jeg laget den i 2016 for elevene jeg hadde den gang. Jeg kjenner så mye fine folk som har bidratt til å oversette fortellingen og den finnes nå på arabisk, dari, polsk, pashto, swahili, thai og tyrkisk. Den kan leses i både bokmål og nynorsk versjon.  

 Etterhvert som årene har gått og flere språk har kommet til har det blitt mange poster om denne. Så i dette innlegget har jeg samlet alle versjonene og noen tips om hvordan den kan brukes.

Det nærmer seg påske og det er på tide å finne fram fortellingen igjen. Noen av dere har allerede vært inne på bloggen for å finne den. 

Aktiviteter 

Stian og Ali er på hyttetur på fjellet sammen med moren og faren til Stian. Det er påskeferie og de skal gå på ski, spille kort og kose seg med påskeegg. På påskeaften skal de spise all sjokoladen i påskeegget. Men hvem har stjålet påskeegget? Opplegget består av en påskekrim med ordlister, aktiviteter og forslag til bruk.

All språkopplæring bør vektlegge muntlighet. Elevene trenger trening i å lytte og samtale. Dette opplegget har muntlige ferdigheter i sentrum.

Arbeid med språket

Før vi leser den norske versjonen, kan det være lurt å gå igjennom ordlistene som er utarbeidet til fortellinga.

Ordene er hovedsaklig substantiver og er knyttet til påske og krimsjangeren. La elevene bruke ordene i ulike sammenhenger, muntlig (lytte og snakke) og skriftlig. For kobling til grammatikk, kan man trene på å bøye substantivene.

I tillegg til ordlistene har jeg laget noen ordkort med påsketema, som kan brukes til ulike aktiviteter. For eksempel hopp i havet eller spør, spør, bytt.

Ord og bildekortene kan brukes  for å øve inn ordforråd og setningsstrukturer.

Les påskekrim sammen

La elevene som kan lese teksten for hverandre på sitt morsmål og norsk. Jeg har god erfaring med å starte dagen med at jeg leser høyt på norsk, mens elevene følger med på teksten og bildene de har foran seg.
Teksten er en fin introduksjon til videre arbeid med krim og mysterier.

Finn den skyldige

Finn den skyldige er en variant av spillet kortskalle. Elevene må stille spørsmål om navn, yrke, alder, utseende for å finne den skyldige.
Gjennom denne aktiviteten får alle elevene være muntlige aktive.

Elevene får utdelt et kort med informasjon om en person. På kortene står det personalia og hvor personen befant seg da «ugjerningen» ble begått. En elev er «detektiv» og må stille spørsmål til de andre for å finne «den skyldige».

Detektiven har på forhånd fått noen spor å gå etter og kan spørre om utseende, alder, yrke osv. Her er det rom for læreren til å lage tilpasninger. Jeg deler elevene i grupper sånn at alle får trene på å snakke og stille spørsmål.  Elevene kan jobbe sammen i små grupper med 3-4 elever, eller man kan gjennomføre det i full klasse.

Jeg har testet det i små grupper først. Når alle hadde skjønt prinsippet, spilte vi spillet i større grupper.

Hvem har stjålet påskeegget?

Det stjålne påskeegget har blitt en tradisjon i mine klasser. Siste dag før påskeferien, når vi skulle ha kost oss med påskeegg, viser det seg at det har vært innbrudd på skolen og påskeegget har blitt stjålet. Etter å ha jobbet med fortellingen, påsketema og finn den skyldige har det vært er eleven klare for en egen påskekrim. 

Gjennom nitidig detektivarbeid, klarer elevene alltid å finne den skyldige og få tilbake påskeegget. For å å finne igjen påskeegget, må elevene løse både muntlige, interaktive og skriftlige aktiviteter.

Jeg har laget noen spor,for å få QR koden som åpner opp sporene må elevene løse ulike oppgaver. Vi har hatt både vitner og mistenkte som har blitt intervjuet og avhørt. Et tips er å alliere seg med en kollega til dette. 

Skriv en egen krimfortelling

Trenger elevene større utfordringer, prøv å skrve egne krimfortellinger. Undersøk sjangeren og teksten nøye. Sørg for å ha med en helt, noen mistenkte, spor som leder fram mot svaret og selvsagt en skyldig.  Lag gjerne en overraskende slutt. Last ned skriveramme