Luke 8 – Skriv som Hemingway

Hemingways beste novelle bestod av seks ord!

Det hevdes at Ernest Hemingway ble spurt om han kunne skrive en hel fortelling på bare seks ord. Han skrev: For sale: Baby shoes, Never Worn.

Hvis vi skal tro på legenden, vil det å skrive som Heminway altså innebære å skrive en fortelling på bare seks ord. ( Det finnes kilder som hevder at det kanskje ikke var Hemingway som sto bak, men shit… Det er synd å ødelegge en god historie med å finne sannheten)

Ei seksordsnovelle er en kort tekst på bare seks ord. For elever med norsk som andrespråk kan det være utfordrende å finne alle ordene de trenger for å fortelle en lang historie. Ved å skrive fortellinger på kun seks ord kan denne terskelen overvinnes.

Seksordsnoveller tar utgangspunkt i en situasjon som vi må tolke og dikte videre på. En novelle har ofte et vendepunkt, og seksordsnoveller handler også ofte om et vendepunkt i livet.

– Livet mitt har ingen farger… fortsatt

 

Et eksempel på en seksordsnovelle skrevet av en ung gutt fra Afghanistan

Han er forelsket

ikke i meg

Gutt 17, Syria

Hvordan skrive seksordsnoveller 

Man kan jobbe med oppgaven på flere måter, elevene kan for eksempel ta utgangspunkt i en novelle eller tekst de har skrevet tidligere og korte den ned til seks ord. Hvis de ikke har mye tekstmateriale selv, kan de ta utgangspunkt i en fortelling de liker.

Selv om det er bare seks ord, må elevene tenke nøye igjennom hvilke seks ord de skal velge og hvert ord må ha mye mening. Snakk gjerne sammen om ord som skaper stemning, ord som skaper handling, ord som har kraft og hva vi kan lese mellom linjene.

Hva skjer? Hva har skjedd? og hva kommer til å skje?

Kan man forestille seg en lang historie utfra de seks ordene, ja da har man lykkes. 

Minn dem på at de må skrive slik at leseren må lese mellom linjene, tolke og tenke seg til hva som skjer.

Som en forlengelse av oppgaven og for å strekke språket til elevene kan man bytte noveller og la elevene tolke og gjenfortelle historien slik de forstår den. Sånn får elevene også muntlig aktivitet og nye muligheter til å bruke språket.

 

Drømmer og virkelighet

Send gjerne inn bidrag til vår skrivekonkurranse. Vi tar i mot bidrag på alle språk og her er det en fin anledning til å la elevene ta i bruk hele sitt språkrepertoar. Tema for skrivekonkurransen er “Drømmer og virkelighet”

For å delta

Bidrag sendes til: [email protected]

Frist: 17. des kl 16.00

Trekning: 23. des

Merk eposten med “skrivekonkurranse 2021” 

 

Kontakt oss!

14 + 12 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634