Victoria forteller om sin vei fra Mi Lenga prosjektet til Hugin og Munin. 

Jeg er stolt over det fantastiske teamet jeg har med meg, et mangfoldig team som tar læring, flerspråklighet og mangfold på alvor. Victoria startet hos oss i høst og hennes kompetanse fra Mi Lenga prosjektet er gull verdt for oss. Hun er allsidig og har på kort tid blitt en naturlig del av teamet. 

Følg oss og bli  bedre kjent med teamet bak det digitale læremiddelet, Hugin og Munin. 

Det første blogginnlegget!  

Dette er mitt første blogginnlegg her på plattformen vår. Det er faktisk mitt første blogginnlegg noensinne!

Da jeg skulle skrive dette blogginnlegget måtte jeg, akkurat som elevene våre når de skal skrive en ny tekst, sette meg ned og tenke over hva slags type tekst et blogginnlegg egentlig er. Jeg måtte notere hvilke elementer en slik tekst består av, hva som var viktig å få med samt skrive et par utkast før jeg ble ferdig. Det var en fin erfaring og påminnelse om hvordan tekstproduksjon alltid er en form for prosess.  

 

 

Apropos prosess, i dette innlegget skal jeg skrive litt om min vei fra Mi Lenga til Hugin og Munin, som både har vært personlig og faglig utviklende. Jeg er utdannet lektor i samfunnsfag og norsk fra UiO. Under utdannelsen min hadde jeg praksis på en skole i Oslo der majoriteten av elevene har flerspråklig bakgrunn. 

Øyeåpner  

 I starten av min første praksisperiode var jeg veldig spent, for det var en helt ny og ukjent elevgruppe for mitt vedkommende. Men jaggu er jeg glad for at jeg hadde praksis i akkurat den elevgruppen! Det var virkelig en øyeåpner for meg, både personlig og faglig. Jeg fikk erfare hvor kunnskapsrike, erfaringsrike og engasjerte disse elevene er, og ikke minst hvor modige og sterke de er. Jeg ble fortalt historier om elevenes bakgrunner og hva de har opplevd, både fra lærerne og elevene selv. Det gav meg en helt annen innsikt i hvilke utfordringer mange av de kjemper med. Men samtidig som det var, og fortsatt er, utfordringer, var det også viljestyrke. For de fleste elevene har vilje og lyst til å lære slik at de kan få seg en utdannelse og jobb, akkurat som alle andre, om ikke mer! Jeg følte virkelige, og det gjør jeg fremdeles, at vi som lærere, skylder disse elvene å hjelpe de så godt vi bare kan! 

Inspirerende observasjoner og interaksjoner  

Disse observasjonene og interaksjonene med elevene og lærerne på den skolen, gav meg inspirasjonen til å skrive masteroppgave om flerspråklighet og transspråklig pedagogikk. Jeg var så heldig at jeg ble en del av forsknings- og utviklingsprogrammet, Mi Lenga, på UiO.

Ambisjonen til Mi Lenga er å utdanne høyt kompetente lektorer med faglig kunnskap innenfor flerspråklighet i opplæring, og være sentrale i utviklingen av fremtidens flerspråklige skole.  Mi Lenga-programmet gav oss studenter muligheten til å utvikle forskningsprosjektene våre i fellesskap, arbeide tverrfaglig og i samarbeid med forskjellige skoler. På den måten fikk vi fremmet kvaliteten i forskningen vår. Vi bidro alle sammen med viktig forskning innenfor flerspråklighet i opplæringen, da det manglet, og fortsatt mangler, forskning i norske klasserom som er med til å styrke undervisningstilbudet til flerspråklige elever.  

 

Flerspråklige ressurser og manglende læremidler  

I masterprosjektet mitt undersøkte jeg måter elevene kunne få bruke sine flerspråklige ressurser i undervisningen. Det er kjernen i transspråklige pedagogikk, at elever besitter allerede eksisterende ressurser som er fordelaktige å bruke i faglig og språklig undervisning. Jeg observerte underveis at elevene i varierende grad brukte sine flerspråklige ressurser, men det gjorde de på eget initiativ og uten instruksjoner fra lærerne. Jeg planla derfor undervisning, som var en del av masterprosjektet mitt, hvor de ble bedt om å bruke sine fulle språklige repertoarer.

Men da jeg planla undervisningen, både under praksisen og i masterprosjektet mitt, erfarte jeg hvor få læremidler og læringsressurser det fantes for flerspråklige elever. Jeg kan huske at jeg hadde flere samtaler med praksisveilederen min om akkurat denne utfordringen. Praksisveilederen min kunne fortelle meg at han, og mange av de andre lærerne, brukte mye tid på å finne materialer utenom læreboken de hadde tilgjengelig på skolen. De brukte mye tid på å finne materialer som kunne supplere læreboken da de mente at den ikke var godt nok tilpasset elevgruppen. Det er tid og energi de kunne ha brukt på selve undervisningen og interaksjoner sammen med elevene sine!

Victoria presenterer på UIO

Tidligere i høst var Victoria innom UIO på et seminar for nye studenter for å fortelle om sin arbeidsplass

Delte erfaringer og jobbtilbud  

Erfaringen med manglende og ikke godt nok tilpassede læremidler var det flere som hadde gjort seg! Av den grunn har jeg blitt en del av teamet til Magisk Kunnskap!  

Tone, som den ildsjelen hun er, startet for bare et par år siden, sammen med Afraa og Kamilla å utvikle et læremiddel, Hugin og Munin. Tones visjon og ambisjon med dette læremiddelet er bla. at bruken av elevenes sine flerspråklige ressurser skal bli normalen i alle klasserom. Det er virkelig en visjon og ambisjon jeg også kan stå inne for. Så da Tone hadde behov for å utvide teamet sitt henvendte hun seg til min tidligere masterveileder, Joke Dewilde ved UiO. Jeg ble deretter kontaktet og tilbudet en plass på teamet. Jeg takket selvfølgelig ja!   

Les mer om Hugin og Munin her. 

Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått denne muligheten til å være med på teamet til Magisk Kunnskap og utvikle det som skal bli det beste læremiddelet, Hugin og Munin. Og jeg gleder meg til veien videre! 

Her kan du lese mer om Mi lenga prosjektet

Mi lenga prosjektet har også en egen podcast. Her kan du høre en episode hvor Victoria forteller om sine erfaringer som masterstudent.  

 

Kontakt oss!

13 + 15 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634