Hugin og Munin

Odins to ravner fløy hver morgen ut i verden og hver kveld kom de hjem og ga all informasjonen til Odin. Derfor var Odin den klokeste av alle gudene. Hugin og Munin betyr tanke og minne. Vi lærer både fra tidligere erfaringer og tanker om nye konsepter derfor synes vi Hugin og Munin er et godt navn på et digitalt læremiddel for minoritetsspråklige ungdom som er nye i Norge.​

Forhåndsregistrer deg

 

Få tre måneders gratis prøvelisens

Komplett, digital ressurs

Hugin og Munin er en morsmålsstøttet digital ressurs i norsk for nyankomne ungdom og unge voksne. Ressursen passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring. Modulene i Hugin og Munin tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen.

  Fagfornyelsen

  Innholdet i ressursen er delt opp i ulike moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen: Språklig mangfold synliggjøres i tekstutvalg og oppgaver.

  Det legges vekt på muntlig aktivitet og samhandling.

  Variert og engasjerende

  Hugin og Munin finner du:
  – filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom
  – morsmålsstøtte på flere innvandrerspråk
  – en heldigital ressurs tilpasset mobile flater
  – innhold som engasjerer, gir språklig og kulturell støtte og positive utfordringer.

  Utgangspunkt i elevenes ressurser.

  Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs 

  Hugin og Munin bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Ressursen består av filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom. Ungdom skal tas på alvor og ikke undervurderes. Vi gir mye støtte framfor å forenkle lærestoffet​.

  Et komplett og smidig læremiddel

  Vi forteller ikke, hvordan læreren skal undervise, eller hvordan elevene skal lære – tvertimot. Vi leverer et læremiddel, som kan tilpasses av den læreren og de elevene, som bruker det

  Vi hyller metodefrihet og allsidighet. Når vi skulle lage et digitalt læremiddel var det viktig for oss å skape noe som alle kan ta i bruk og gjøre til sitt eget. Her vil du finne forslag til årsplaner og ferdige undervisningsforløp. Men det er også et læremiddel som læreren kan tilpasse og gjøre til sitt eget. Med Hugin og Munin får læreren  mulighet til å skreddersy og tilpasse undervisningsforløp og sette sitt eget preg på undervisningen. ​Med utgangspunkt i artikler, oppgaver og ressurser kan du fritt sette sammen egne læringsstier, tilpasset dine elever. Hugin og munin har timesvis med lesemateriell, funksjoner som gir ekstra støtte i lesingen, en mengde oppgavesett, aktivitetsbane og en mengde andre innovative og understøttende løsninger til læring. Alt sammen pakket inn i et multimodalt læringsunivers, hvor eleven får utvikle seg som både kreativ skaper og kritisk mottager.

  Forskningsbasert læremiddel, utviklet tett på praksisfeltet.

  En læringsplattformer som har det beste av to verdner

  I et samarbeid mellom vår redaksjon, techavdelingen hos CLIO og forskningsfeltet utforsker vi nye områder og bestreber oss på å utvikle en læringsplattformer som har det beste av to verdner. Vi ser på språklæring i et sosiokulturelt perspektiv, samtidig som vi prøver å tenke i helt nye baner innenfor læringsteknologi. Vi har alltid et mål: Å styrke elevenes læringsprosesser.

  Vi mener, at teknologi kan styrke den gode undervisning og læring, og vi har en ambisjon om å fremme en bæredyktig framtid, der alle har tilgang til de fordeler og muligheter for læring, som teknologien skaper.

  Motta nyhetsbrev  %d bloggere liker dette: