Hugin og Munin

Hugin og Munin er en morsmålsstøttet digital ressurs i norsk for nyankomne ungdom og unge voksne. Ressursen passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring.

Odins to ravner fløy hver morgen ut i verden og hver kveld kom de hjem og ga all informasjonen til Odin. Derfor var Odin den klokeste av alle gudene. Hugin og Munin betyr tanke og minne. Vi lærer både fra tidligere erfaringer og tanker om nye konsepter derfor synes vi Hugin og Munin er et godt navn på et digitalt læremiddel for minoritetsspråklige ungdom som er nye i Norge.​

Forhåndsregistrer deg

Få en måned gratis prøvelisens

Fagfornyelsen

Modulene i Hugin og Munin tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen. Innholdet i læremiddelet er delt i moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen. Du vil også finne tips om aktiviteter knyttet til de tverrfaglige temaene. 

Vi tror på dybdelæring og oppmuntrer til å ta seg tid ved hvert tema. Det legges vekt på muntlig aktivitet og samhandling i alle læringsstier. Språklig og kulturelt mangfold synliggjøres i tekstutvalg og oppgaver.

  Ressursperspektivet

  Det er et kjent pedagogisk prinsipp at læring skjer best når man kan bygge videre på sine forkunnskaper. Ved å trekke inn elevenes bakgrunn, bygges en bro mellom det kjente og ukjente, og eleven vil ha større mulighet for å tilegne seg nytt stoff.

  Hugin og Munin tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og  bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

  Variert og engasjerende

  Læremiddelet består av filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom. Ungdom skal tas på alvor og ikke undervurderes, derfor gir vi mye støtte framfor å forenkle lærestoffet​. 

  Hugin og Munin finner du:

  • filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom
  • språkstøtte på 11 språk
  • en heldigital ressurs tilpasset mobile flater
  • innhold som engasjerer, gir språklig og kulturell støtte og positive utfordringer.

  Les mer om innholdet her: 

  Vårt samfunnsbidrag

  I følge SSB har unge innvandrere i Norge med kort botid og som kommer sent i skoleløpet har lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring, sammenlignet med jevnaldrende med norske foreldre. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Problemet er sammensatt, men mangelen på gode, tilpassede læremidler for målgruppa er en av årsakene det pekes på. 

  Med Hugin og Munin ønsker vi å bidra til at flere unge innvandrere lykkes i utdanningsløpet og gjennomfører videregående skole. 

  Et komplett og fleksibelt læremiddel

   

  Vi tar elever og lærere på alvor. Da vi skulle lage et digitalt læremiddel var det viktig for oss å skape noe som alle kan ta i bruk og gjøre til sitt eget. Her vil du finne forslag til årsplaner og ferdige undervisningsforløp, men du får også mulighet til å tilpasse undervisningsforløp og sette sitt eget preg på undervisningen. ​Med utgangspunkt i artikler, oppgaver og ressurser kan du fritt sette sammen egne læringsstier, tilpasset dine elever.

  Hugin og Munin har timesvis med lesestoff i ulike sjangre, funksjoner som gir ekstra støtte i lesingen, mange oppgaver til tekstene, støttemateriell og muligheter for samhandling.

   Alt sammen samlet i et multimodalt læringsunivers, hvor eleven får utvikle seg som både kreativ skaper og kritisk mottager.

  En læringsplattform som har det beste av to verdener

  Vi er stolte av å ha samarbeidspartnere fra både UIO, HINN og NTNU med på laget. 

  Med forfattere som selv står i klasserommet hver dag og noen av Norges fremste forskere innen flerspråklig opplæring bestreber vi oss på å utvikle en læringsplattformer som har det beste av to verdener.

  Vi ser på språklæring i et sosiokulturelt perspektiv, samtidig som vi prøver å tenke i helt nye baner innenfor læringsteknologi. 

  Vi mener, at teknologi kan styrke undervisning og læring, og vi har en ambisjon om å fremme en bæredyktig framtid, der alle har tilgang til de fordeler og muligheter for læring, som teknologien skaper. Sammen med vår danske samarbeidspartner, utvikler vi en digital plattform som gjør det lett å tilpasse opplæringen og gi elevene den støtten de trenger. 

  Motta nyhetsbrev

  %d bloggere liker dette: