Magisk Kunnskap og Hugin og Munin startet som en drøm. Ikke bare for meg, men for Afraa også. Nå er det en drøm på vei til å bli virkelighet.  

Jeg er stolt over det fantastiske teamet jeg har med meg, et mangfoldig team som tar læring, flerspråklighet og mangfold på alvor. I de neste ukene kan du på ulike måter bli enda bedre kjent med teamet bak det digitale læremiddelet, Hugin og Munin. Først ut er Afraa, som har vært med helt fra begynnelsen. 

Her forteller Afraa om sine egne erfaringer med å komme til Norge, utdanningssystemet og hvorfor hun ønsker å være en del av teamet i Magisk Kunnskap. 

Fra Irak til Norge

  Jeg kom til Norge som innvandrer i 2009. Da hadde jeg et ønske om å studere for å jobbe med samme yrke som jeg elsket i hjemlandet. Jeg studerte og jobbet som lærer i 13 år i Irak. I Norge fikk jeg ikke godkjent papirene mine, og derfor måtte jeg studere på nytt. 

Mangel på tilpassede læremidler.

Som ung voksen, var det ikke bare lett å studere i Norge. Jeg måtte først igjennom både grunnskole og videregående for å få generell studiekompetanse. Det var ikke lett å lære nytt språk med alle de nye fagbegrepene. Begreper som ikke alltid hadde en forklaring i noen ordbok. Det fantes ingen læremidler som forklarte meg hvordan jeg skulle skrive ulike typer tekster, eller analysere en novelle. Å tolke, drøfte, gjøre rede for og reflektere var begreper jeg ikke hadde hørt om eller brukt i mitt studieløp i hjemlandet. Læremidlene var ikke tilpasset elever som meg og at mine arabiskkunnskaper kunne være en ressurs ble aldri nevnt.  

Læreren har viktig rolle.

En annen utfordring var enkelte læreres holdning. En norsklærer sa rett ut at vi innvandrere ikke hadde noe på skolen å gjøre, men at vi i stedet for å studere, heller burde finne en jobb som «passet oss». Han mente at norsk litteratur ikke var noe for oss innvandrere. Norsk litteratur var kun for norske elever. Hans undervisning var ikke tilpasset våre forutsetninger og hans holdninger skapte hverken mestringsfølelse eller motivasjon for læring.  

Men, heldigvis var ikke alle lærere demotiverende som han. Det var lys i tunnelen og senere fikk vi en lærer som var svært engasjert og brydde seg om oss. Han var til stede når vi trengte ham, også utenom sin arbeidstid. Læreren utgjør en viktig forskjell for elevene. Jeg mener det er særlig viktig for nyankomne ungdommer, som ofte ikke har mange andre voksenpersoner å støtte seg til i de viktige ungdomsårene.  

En drøm blir virkelighet

Jeg kom meg igjennom studiene, men det var vanskelig og jeg møtte mange som strevde med gjennomføringen. Helt siden den gang har jeg tenkt på om jeg kan bidra med å lage et læremiddel. Et læremiddel som kan hjelpe ungdommer som kommer til Norge og har stor ambisjon til å studere i Norge. Ungdommer som ikke hadde den muligheten i hjemlandet.  

For meg var det bare en drøm om å hjelpe de ungdommene til å lære norsk på en magisk måte. Da jeg begynt å jobbe i voksenopplæringen, møtte jeg Tone Evensen som hadde samme drøm som meg, og med hennes fantastiske idé om å lage et læremiddel som åpner dører for ungdommer med kort botid til å komme seg videre med skole, fikk jeg en mulighet til å gjøre drømmen min til virkelighet.  Fra denne dagen begynt vi å jobbe hardt for å lage et læremiddel som gjør veien til studier lærerikt og lettere.  

Hugin og Munin

I dette læremiddelet, Hugin og Munin bidrar jeg ikke bare som lærer og oversetter, men også med mine erfaringer og innsikt fra elevenes ståsted om hvordan det oppleves å møte en ny skolekultur, lære et nytt språk og ikke minst å finne sin plass i klassen, på skolen og i samfunnet. Les mer om Hugin og Munin her. 

Jeg er stolt av å jobbe for Magisk Kunnskap og være en del av det fantastiske teamet som utvikler læremiddelet, Hugin og Munin. Hugin og Munin er det læremiddelet jeg selv skulle ønske fantes, den gangen jeg gikk på videregående skole. Jeg mener at Hugin og Munin er spesielt og godt læremiddel fordi teamet som jobber med dette læremidlet består av lærere som er engasjerte, opptatte av tilpasset opplæring og bryr seg om denne elevgruppa.  

Kontakt oss!

6 + 4 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634