Hei! Er det du som er Tone?

av jul 9, 2021Hugin og Munin0 kommentarer

Jeg er på vei til klasserommet, etter pause. I gangen møter jeg en ukjent elev. 

Elev: Hei! Er det du som er Tone?

Jeg: Ja, ja det er meg.

Elev: Er du den Tone som har laget Hugin og Munin?

Jeg: Ja, det stemmer.

Elev: Ååå, den er så bra! Det er så bra at jeg kan lese på somali, arabisk og norsk. Da forstår jeg mer og lærer jeg bedre…

I nesten 3 år har jeg arbeidet med læremiddelet Hugin og Munin. Det har vært mye arbeid, sene kvelder og mye helgejobbing. Dette møtet forteller meg at det var verdt alt strevet. Og jeg håper at mange elever skal få den samme opplevelsen som denne eleven. 

Hugin og Munin er en morsmålsstøttet digital ressurs i norsk for nyankomne ungdom og unge voksne.

Nyankomne ungdommer er en sammensatt gruppe. Noen har mye skolebakgrunn fra hjemlandet, mens andre har lite eller ingen skole fra før. Noen lærer raskt, mens andre strever og kan ha mye annet enn skole å tenke på. Hvis du kommer til Norge som 15-16 åring, kan det være veldig ulikt hvilket skoletilbud du får. Noen starter i 10 klasse, uten annen skolebakgrunn. De får et vitnemål og har dermed rett på VG1. Andre starter opp i grunnskole på et voksenopplæringssenter og bruker 2-4 år på å få godkjent grunnskole. Noen har papirer fra grunnskole i hjemlandet og kan starte direkte i VG1, tiltross for at norskkunnskapene ikke er på plass. Det er altså ofte de samme ungdommene vi møter i ulke opplæringstilbud. Hugin og Munin er bygd opp rundt kompetansemål i læreplanen norsk for språklige minoriteter med kort botid, men retter seg først og fremst mot nyankomne ungdommer og kan enkelt tilpasses flere opplæringstilbud. 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har utarbeidet 10 prinsipper for god andrespråkslæring. Disse prinsippene er integrert i Hugin og Munin slik at elevene får jobbe med språkutvikling som de har behov for. I lærerveiledningen til Hugin og Munin, som publiseres snart, får du gode råd om hvordan du kan ivareta alle de 10 prinsippene og mange aktivitetsforslag.

Hugin og Munin tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen. Foreløpig tekst i kontekstspråket som system og mulighetmuntlig kommunikasjon og skriftlig tekstskaping.

Hugin og Munin finner du:

  • filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom
  • morsmålsstøtte på hele 9 språk
  • en heldigital ressurs tilpasset mobile flater
  • innhold som engasjerer, gir språklig og kulturell støtte og positive utfordringer

Hugin og Munin tar utgangspunkt i læreplanens kjerneelementer

Læringsmål og en del læringsstrategier finnes på 9 ulike språk. Både skriftlig og muntlig.

Det legges vekt på muntlig aktivitet og samhandling

Kreativ tenkning øker læringsutbytte for mange.

Denne eleven jeg møtte i gangen er ikke den eneste som har gitt gode tilbakemeldinger. Når vi kom tilbake etter sommerferien var det flere som spurte spesielt etter Hugin og Munin. Det elevene liker spesielt godt, er muligheten for å kunne lese tekster som er relevante for alderen, få grammatikkforklaringer på morsmål og i tillegg både visuell og auditiv støtte. 

Lærer, hva er passordet til Hugin og Munin?

– skal vi bruke Hugin og Munin dette året?

Det skal vi selvfølgelig og vi er allerede i gang. Både elever med mye skolebakgrunn og de med lite skolegang fra tidligere, trenger gode læringsstrategier for å komme i mål med norsk grunnskole. Derfor startet vi med kapitelet Lær å lære. Der har vi jobbet med og snakket om ulike strategier for læring. Hugin og Munin bruker bevisst faguttrykk i teksten og elevene får samtidig et metaspråk for å snakke om hvordan vi lærer. 

Det er selvsagt viktig at jeg som lærer følger opp og bruker de begrepene vi har lært, slik at det fester seg. 

Vi har ikke gått gjennom hele kapitelet på engang. Vi snakket om ulike måter og lese på og litt om hensikten med overskrifter og bilder i en tekst. Deretter gikk vi over til å lese og fortelle eventyret om Geitekillingen og Leoparden. 

I Hugin og Munin er det mange oppgaver til hver tekst. En lærer kan selvsagt tilpasse til sin gruppe, hvor mye og hvilke oppgaver man vil vektlegge. Jeg tror allikevel at det er viktig å bruke mye tid på hver tekst og arbeide seg igjennom oppgavene slik at elevene får gå i dybden og ny kunnskap kan feste seg. 

Nå kan alle elvene gjenfortelle eventyret om Geitekillingen og Leoparden, vi har hatt språkoppgaver, lært nye ord, trent på å uttrykke oss muntlig og ikke minst reflektert rundt tema og budskap i fortellingen. Nå er elevene godt i gang med å lage animasjonsfilm. 

Kontakt oss!

5 + 14 =

Epost: [email protected]
Epost: post@huginogmunin
Telefonnummer: +47 911 07 634