Forskningsrapporten “Hugin og Munin i et elevperspektiv”

av | nov 24, 2023

Forskningsrapporten «Hugin og Munin i et elevperspektiv» presenterer funnene fra forskningsprosjektet høsten 2023. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har på oppdrag av den sosiale entreprenøren Magisk Kunnskap studert hvordan elever bruker og opplever læremiddelet Hugin og Munin.

Rapporten er delt inn i 4 kapitler. Kapittel 1 beskriver oppdraget og rammene for prosjektet. I Kapittel 2 presenteres pedagogisk transspråking som teoretisk ramme, mens kapittel 3 belyser ulike aspekter ved hvordan Hugin og Munin brukes og erfares av elevene. I siste kapittel presenteres begrensninger av studien og kommer med anbefalinger for videreutvikling av læremiddelet.

HUgin og Munin i et elevperspektiv

Rapport_2023_Hugin og Munin i et elevperspektiv

Dewilde, J., & Roland, V. (2023). Hugin og Munin i et elevperspektiv (pdf). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Les mer om forskningsprosjektet

Er du nysgjerrig på Hugin og Munin

Les mer og bestill prøvetilgang her