Vi har nettopp startet å lese Astrid Lindgrens klassiker, Brødrene Løvehjerte. Boken passer perfekt for mine elever. De fleste elevene er på eller nærmer seg et A2 nivå.

 

Mål

Målet med å lese boken er at elevene skal få møte skjønnlitteratur som tar for seg aktuelle tema og samtale om innholdet. Brødrene Løvehjerte åpner opp for refleksjoner rundt flere viktige og aktuelle tema, som ellers kan være vanskelig å snakke om. Et annet mål med lesningen er at elevene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter, -utvide ordforråd, arbeide med grammatikk og sammenligne språklige strukturer på norsk og morsmålet.

Elevene skal kunne uttrykke egne meninger og følelser både skriftlig og muntlig og etter hvert produsere ulike teksttyper. Gjennom å gi støtte til elevene før, under og etter lesingen vil elevene få oppleve glede ved å lese en skjønnlitterær bok.

Arbeid med førforståelse

For at elevene skulle ha en god førforståelse tok vi først for oss bokens omslag. Hva ser vi på bildet? Hva kan tittelen fortelle oss? Hva betyr det egentlig å ha et Løvehjerte? Hva er det å være modig? Kan vi være modig og redde på samme tid?

I denne prosessen snakket vi også om hva vi er redde for. Det ble en sterk opplevelse for læreren, og elevene var reflekterte og modige. Modige fordi de turte å fortelle om hva de var redde for. En var redd for mørket, en annen var redd for høyder. Mange er redde for hva som vil skje i en usikker framtid. Når man har disse samtalene i klasserommet er det viktig at læreren kjenner elevene sine godt og at man har et trygt og godt klassemiljø der elevene er trygge på hverandre.

Etter denne klassesamtalen satt elevene sammen i små grupper og forsøkte å forutspå bokens handling.

Ordforråd

Elevene fikk utdelt en liste med ord som vi også jobbet med sammen for å finne forklaringer på. Noen ganger forklarer jeg ordene før vi går i gang med lesingen, andre ganger forklarer jeg ordene underveis. Jeg vil at elevene oversetter ordene til morsmålet sitt og lærer dem, slik at de får mest mulig ut av teksten.

Etter at vi hadde lest kapittel 1 sammen, fikk elevene lese hver for seg. Nå oversatte de ordlista til morsmålet sitt og valgte ut noen andre ord som var nye. Noen elever tror at de ikke forstår innholdet hvis de ikke kan alle ordene og blir veldig opptatt av å lete i teksten på ordnivå. da forsvinner forståelsen for helheten og historiens handling. Det er viktig å snakke om dette og be elevene om å velge ut ord som er viktige for forståelsen av innholdet. Ordene vil de senere få bruk for i ulike aktiviteter. Å bruke ordene i ulike sammenhenger etter lesingen vil hjelpe elevene til å huske og forstå ordene bedre.

Leseforståelse

Har elevene forstått hva vi har lest? det er mange måter å jobbe med leseforståelse på. Etter å ha lest kapittel 1 og jobbet på ordnivå, jobbet elevene med disse oppgavene i grupper på 3-4 elever.

kap-1

Tilslutt samlet vi alle svarene på tavla.

 

Jeg presenterte kort bokens hovedpersoner og veldig kort om handlingen i første kapittel.Etter denne økta var elevene nysgjerrige på boka og de fulgte godt med på teksten mens jeg leste første kapittel høyt.

Før vi gikk videre til neste kapittel snakket vi om døden og hva som skjer etter døden. Kavring og Jonatan velger å tro på Nangijala. Ser vi noen paralleller her til hvordan ulike religioner tenker om hva som skjer etter døden?

Jonatan dør i det han redder sin bror ut av et brennende hus. Denne episoden skildres gjennom en avisartikkel. Jonatan kommer til Nangijala før broren sin og en kveld kommer han tilbake til Kavring som en hvit due. Den kvelden dør også Kavring og reiser til Nangijala for å møte storebroren.

I disse to første kapitlene er det mye materiale å ta tak i. Også til dette kapittelet jobbet elevene med ordlister og før vi startet lesingen måtte vi selvsagt gjenfortelle handlingen fra første kapittel.

Vi må lese videre…

Kapittel en gir oss en fin presentasjon av brødrene Jonatan og Kavring (Karl). Det kommer tydelig fram at Kavring ser opp til storebroren sin, men det er heller ingen tvil om at Jonatan er veldig glad i broren sin. Vi vet at Kavring er syk, men i kapittel to skjer det noe uventet.

Les mer her

%d bloggere liker dette: