Drageprosjektet vårt ble en kjempesuksess! Etter å ha brukt mye tid på forberedelsene til drageprosjektet var vi selvsagt spent på hvordan dagen ville bli. 15 afghanske gutter skulle være lærere i en femteklasse med 24 elever. Elevene ble fordelt i grupper. 2-3 ungdommer sammen med 4-6 11 åringer.
De norske femteklassingene hadde ikke prøvd å lage drage før, mens alle de afghanske elevene hadde kompetanse som kom godt med. Ungdommene var godt forberedt og med en afghansk femteklassing og en ung morsmålsassistent i klassen, gikk kommunikasjonen bra. Det var stor aktivitet i klasserommet og det ble mange flotte drager.
Her kan du lese mer om forberedelsene.

https://sway.com/1uDEVuyTc1tUpHHD

Samarbeid for inkludering

Samarbeidet med Kirkenær skole ga mange gode effekter.

Anerkjennelse betraktes som et universelt, menneskelig behov; vi trenger alle å bli sett, forstått og akseptert. Samspillet mellom mennesker tillegges stor betydning for menneskets identitetsutvikling i den tyske sosialfilosofen Axel Honneths teori. (Honneth, 2006). Gjennom dette prosjektet har vi lykkes i å skape samhandling mellom unge mennesker.Gjennom prosjektet har ungdommene fått vise fram afghansk kultur, deres ressurser har vært til glede for mange barn og gjennom aktiviteten har ungdommen utviklet språket ytterligere.
Prosjektet hadde flere positive effekter. Klassen vi besøkte hadde også en afghansk gutt. Også han opplevde anerkjennelse, ikke minst for sine språklige ressurser. Han måtte hjelpe både klassekamerater og ungdommene når de sto fast. Klassekameratene var både imponerte, nysgjerrige og ivrige. Det var veldig godt å se hvordan flere av guttene så på det å kunne flere språk som en ressurs.
Ungdommene satte spesielt pris på den unge morsmålsassistenten som sto fram som et godt forbilde og ga håp om at det finnes muligheter for framtida.

Både Ringsaker blad og Ringsaker kommune var innom i løpet av dagen og det er hyggelig at prosjektet har fått den positive oppmerksomheten det fortjener. Her kan du lese hva Ringsaker kommune skriver om prosjektet. Og her kan abonnenter se film fra Ringsaker blad. (Den er dessverre bare for abonnenter)

%d bloggere liker dette: