1294711-10-1331555623225I morgen er det ny skoledag, etter en lang påskeferie. Jeg vet at mine elever synes ferien har vært lang. Når man bor på et mottak som ligger ganske avsides i Norge, er det ikke mange muligheter for aktiviteter eller læring. Gutta ønsker å lære norsk, bli kjent med norske ungdommer og de bærer med seg et håp om trygghet og muligheter i et nytt land.

Vårt tema for denne perioden er vennskap. Her er det mye å snakke om. Elevene ønsker seg nye venner og mange kjenner savn etter venner de har reist fra i hjemlandet. Men, de har også gjennom sin reise og sitt møte med et fremmed land utviklet tette bånd med de andre guttene på samme mottak. Før de kom til oss, har de hatt korte opphold på like transittmottak. I påsken har noen vært å besøkt disse vennene som de traff når de aller først kom til Norge.

I løpet av perioden skal vi jobbe med mange ulike aktiviteter. Til slutt vil vi ende opp med en bok om venner og vennskap.
For å nærme oss tema, må vi først jobbe med førforståelse og ordforråd. Under vil du se en liste over ulike aktiviteter som skal hjelpe oss i å lære nye ord og utvikle språket. Øvelsene vil dekke både muntlige og skriftlige mål.

Læring av ord og begreper er avhengig av både sosiale og kognitive prosesser. Samtale og sosial interaksjon spiller en viktig rolle i all språk og kunnskapsutvikling.

Vygotsky

Ordbank

Vi starter med adjektiver. Først skal elevene lage en felles ordliste på smartboard. Organiseringen og gjennomføringen av denne aktiviteten beskrives her. Ordlisten deler vi i klassens facebookgruppe og den henges opp synlig i klasserommet. Alle ordene på norsk, dari og pashto.

Bildekort

Bildekort kan brukes på mange ulike måter og er nyttig når vi øver inn ordforråd. Her finner dere et sett bildekort med adjektiver. Tegningene er laget av Mike Kloran. Han har mer materiale knyttet til engelskopplæring på sin nettside.

%d bloggere liker dette: