Torsdag hadde vi det fantastisk gøy i klasserommet. Vi jobber med FN og menneskerettigheter og etter en kort innføring fra tavla fikk elevene slippe til. Hver gruppe fikk utdelt papirremser med menneskerettigheter; ekte og falske, innimellom hadde det nemlig lurt seg inn noen utsagn som ikke stemte. Hver gruppe fikk også et grønt, et gult og et rødt ark.

Samarbeidslæring i praksis – sorteringsoppgave

Oppgaven var: Les teksten og vurder om dette er riktig eller galt. Hvis dere tror dette er en menneskerett så skal det plasseres på grønt ark, hvis dere tror det er feil så skal den på rødt ark. Hvis dere er usikre eller uenige så plasserer dere utsagnet på gult ark.

Sammen måtte gruppa diskutere seg fram til hvilke utsagn som faktisk var en menneskerett og hvilke som var falske. En elev fikk i oppgave å lese opp teksten, deretter plasserte de utsagnet på rødt, grønt eller gult ark. Det var stor aktivitet på gruppene og på denne måten får jeg som lærer, god tid til å høre på alle underveis.

Jeg pleier å si det er bra å ha mange på gult, det betyr at de diskuterer og bruker språket mye. Denne øvelsen handler nemlig ikke om å få alt rett eller galt, men å selv reflektere rundt menneskerettighetene og deres innhold. Det er mye vanskelig tekst og det krever mye, men i fellesskap så kom elevene fram til mange gode refleksjoner. Det er selvsagt en ekstra dimensjon når elevgruppa i aller høyeste grad selv har kjent brudd på menneskerettighetene på kroppen.

Etter å ha arbeidet en stund, fikk hver gruppe sende ut “en spion” for å se hva de andre gruppene hadde gjort. Til slutt gikk vi igjennom noen i fellesskap på tavla og fikk oppklart eventuelle misforståelser av teksten.

Debatt med høy aktivitet

Etter en slik krevende oppgave trengte vi å bevege oss litt. På gulvet lager jeg en tenkt linje og på hver side legger jeg ned et papir (Grønt og rødt). Dette papiret er talerstolen. Kun den som står på talerstolen får snakke. Alle elevene ut på gulvet for å ta stilling til ulike valg og dilemmaer. Hva er den viktigste av disse menneskerettighetene: Mat eller jobb? religionsfrihet eller helsetjenester? osv…


Elevene valgte side, deretter fikk de komme fram til “talestolen” for å begrunne sitt valg eller stille spørsmål til motpartens valg. Elevene stilte seg i kø for å komme på talerstolen og det ble ivrig og høylytt diskusjon. Alle elevene ytret sin mening og det var så gøy å se hvordan elever som vanligvis synes det er vanskelig å snakke i klassen, nå glemte sin sjenanse og ivret etter å få uttale seg.

Egenvurdering og oppsummering av dagen

Vi avsluttet dagen med å sette oss i ring. Der fikk alle si noe om hvordan de hadde opplevd dagen, hva de hadde lært og hva som var nyttig. Jeg liker å avslutte dagen på denne måten, med at vi alle kan se hverandre og ikke minst jeg kan se og høre alle. Noen av tilbakemeldingene fra dagen var: “Jeg likte diskusjon på gulvet, det er bra å ikke bare sitte stille.” “Jeg trodde ikke så bra om FN før, men nå har jeg lært at de gjør mye bra” “Jeg har lært mange nye ord i dag, f.eks ytringsfrihet og forente” “Det er bra å sitte sånn, å se hverandre og snakke om hvordan vi har det i klassen” “Det beste i dag var å diskutere om religion og sånn” “Jeg lærer mye når vi kan samarbeide og hjelpe hverandre” “Å samarbeide er bra, men vi må bli enda flinkere til å lytte til hverandre

%d bloggere liker dette: