Det nærmer seg skolestart og det er litt ekstra kribling i magen. I høst starter jeg opp med en helt ny klasse og et nytt konsept. Ringsaker Voksenpedagogisk senter starter opp en egen ungdomsklasse som vi har kalt UngiRingsaker. Elevene vil være mellom 16 og 24 år. Jeg er i gang med planlegging av høstens aktiviteter.

Foto: Ingrid Jackso


Alle elevene er nye for meg og nye for hverandre, men i løpet av høsten skal vi bli godt kjent med hverandre. Nivået spriker veldig, så dette skal vi prøve å utnytte på en best mulig måte for elevene. Hensikten er at de skal forberedes på eksamensrettet grunnskole for voksne. De fleste har så vidt jeg vet, liten eller ingen skolebakgrunn derfor vil vi sannsynligvis hente mye fra læreplan for 5-7 trinn i kombinasjon med læreplan i grunnleggende norsk. De vil få opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Mye av aktivitetene vil ha med elementer fra de praktisk-estetiske fagene.

NAFO har utarbeidet 10 prinsipper for god andrespråksopplæring. Det første prinsippet er: Lær elevene å kjenne og bygg videre på forkunnskapene deres

For at alle elever skal få utfordringer tilpasset sine behov og forutsetninger, må lærerne kjenne elevene sine godt. Lærere trenger informasjon om elevenes skolebakgrunn, språkferdigheter, interesser og planer. Det er viktig å anerkjenne de erfaringene og ressursene elevene har, og ta utgangspunkt i dem i undervisningen.

For å bli kjent med og trygge på hverandre legger vi opp til ulike aktiviteter i starten. Men det er også viktig å jobbe med relasjoner og klassemiljø gjennom hele skoleåret.
Her er noen ideer som kanskje flere kan ha nytte av.

JEG-stjerne

Målet med aktiviteten er å skape bevissthet om at ethvert menneske har en identitet som er satt sammen av mange ulike roller og egenskaper, og vise at alle har flere sider ved seg som ikke alle kjenner til.

Alle elevene får tildelt hvert sitt ark som de skal tegne en stjerne på, med
x antall spisser (for eksempel fem). Alternativt kan du forberede timen ved
å tegne en stjerne på et ark og skrive ut et eksemplar til hver elev. Her finner du malen som jeg bruker.

Nå skal hver elev fylle ut en stjerne med fem tagger, hvor hver enkelt skal skrive inn en rolle eller egenskap de har, på hver
tagg. Det er fint hvis du i forkant har laget en egen identitetsstjerne som du kan vise klassen.
Det kan være ulike måter å fylle ut stjernene på, hos oss ser det slik ut:
• En ting du liker å gjøre i fritiden
• Din favorittmusikk?
• En person som er viktig for meg
• Dette drømmer jeg om i framtida
• En ting jeg er flink til
I midten av stjerna skriver elevene navnet sitt, eller et kallenavn de har.

Til slutt presenterer alle de ulike identitetsstjernene for hverandre, også henger vi dem opp opp bakerst i klasserommet.

Selfie

Jeg vil at de skal fokusere på sine egne positive egenskaper og tenke over hva de vil formidle til sine medelever. Selfies er i vinden, og jeg har mottatt en del selfies på facebook i løpet av sommeren. I denne oppgaven skal elevene tegne sin «selfie» og skrive om seg selv i en SMS. Selfiene henger vi selvsagt opp på veggen i klasserommet.
Selfiene kan også kombineres med et “skjema” ala de som fantes i skoledagbøkene, hvor man skal beskrive seg selv. Spørsmålene og den skriftlige delen i denne oppgaven kan tilpasses elevenes nivå. Les mer og last ned mal herLes mer og last ned mal her

bodymap

Hensikten med denne oppgaven er at elevene skal reflektere rundt egen læring og samtidig forstå at vi er forskjellige og lærer på ulike måter. Oppgaven får også fram elevenes forventninger til skoleåret.

La elevene arbeide i grupper på 4-5 elever. Hver gruppe tegner omriss av en person i helfigur. Hver kroppsdel fylles ut.

  • Hode: Hvordan bruker vi tankene i læringsarbeidet? Hva tenker vi om å lære? Hva tror vi at vi vil lære?
  • Øyne: Hva bruker vi øyne til i læringsprosessen? Lese, se film, se rundt oss osv
  • Ører: Hva bruker vi ørene til, hvorfor er det viktig å lytte? musikk, film, læreren, nyheter…
  • Munn: Uttale, kommunikasjon, samtale, presentasjon…
  • Skuldre: Hva hindrer oss i læring, er det noe som tynger skuldrene våre?
  • Hjerte: Hva føler vi rundt skole og læring? Hva ønsker vi å lære?
  • Mage: Hvordan føles det i magen når vi tenker på skole og læring?
  • Hender/føtter: Hva kan vi gjøre for å lære? Gå tur, lage mat, skape ting, skrive, tegne…

Gjennom disse ulike øvelsene er jeg først og fremst ute etter å få tak i elevenes ressurser. Det vil komme flere innlegg i august hvor med tips om ulike aktiviteter for et godt klassemiljø der mangfoldet ses som en ressurs.

%d bloggere liker dette: