Ideen til dette opplegget fant jeg i Kunst og kultursenterets ressursbase.

Med utgangspunkt i teknikken plastfusion har vi jobbet med å uttrykke egne tanker og meninger i form av slagord.

Førforståelse

I denne delen fikk elevene kunnskap om plast og pønk gjennom små mikroleksjoner etter modell fra “Grej of the day” (GODT) [collapse title=”Les mer om GOTD” active=”false”]
Grej Of The Day (GOTD) er faste minileksjoner som består av 4 deler. Ledetråd, informasjon, kuriøse fakta og elevenes notater. Det kan være personer, plasser, hendelser eller gjenstander og målet er i tillegg til kunnskap å spre en positiv innstilling til læring og skape nysgjerrighet hos elevene. Konseptet er utviklet av Micke Hermansson og har blitt veldig populært i Sverige.
GOTD facebookgruppe .
[/collapse]

Vi har valgt å ha slike små mikroleksjoner 1-2 ganger pr uke. Vi bruker litt lengre tid en hva det legges opp til i orginalen, for å sikre at alle er med og at elevene får med seg nye begreper. Samtidig er det viktig at dette ikke skal ta for mye tid. Opplevelsen så langt er at elevene liker konseptet og utgangsbilletter etter endt dag, viser også at de får med seg mye fra disse leksjonene.

Først fikk altså elevene en leksjon om plast. Hvilke fordeler er det med plast som materiale og hvilke konsekvenser har det for naturen. Deretter startet vi å samle inn plast som skulle brukes i prosjektet. Plast

Så fikk elevene et lite innblikk i Pønk. Elevene hadde lite kjennskap til dette fenomenet fra før, så her trengte vi noen knagger for å få med oss innholdet. Kultur var en slik knagg siden dette er et begrep som vi allerede har jobbet mye med i andre sammenhenger. Her fikk kulturbegrepet et nytt innhold. Opprør var en annen knagg til dette tema og noe som flere av elevene kan kjenne igjen i andre former fra sine hjemland.
Sammen med bilder og enkel informasjon fikk elevene et grep om hva pønken kan være.
Ungdomsopprør med høyt hår

Presentasjon av oppgaven og idemyldring

Elevene fikk presentert oppgaven og i fellesskap brukte vi tid på å gjenkjenne slagord. Vi så på ulike kampsaker, men også kommersielle slagord som f.eks Nike – just do it, Mc Donalds – I`m lovin it.

Etterhvert som elevene fikk forståelse for hva et slagord kunne være, var det tid for idemyldring. Vi samlet først mange forslag på tavla, deretter fikk hver læringsgruppe i oppdrag å bestemme seg for et felles slagord som de ville jobbe med. Dette var en spennende og lærerik del av arbeidet. Her fikk elevene virkelig mulighet til å uttrykke egne meninger og følelser. I tillegg til at de kom opp med slagord som kunne kobles til ting som er viktig for dem, fikk de også trening i å argumentere for valg av slagord.

Innføring av teknikk

Elevene fikk se eksempler og teste ut teknikken på små lapper. Vi brukte mindre tid på denne delen enn hva som er anbefalt i kunst og kultursenterets opplegg, men elevene måtte lage en enkel skisse og ha en enkel plan for arbeidet før de startet med det endelige produktet.
Plastfusion er en enkel teknikk og jobbe med og det ga overraskende fine resultater. Her kan du lese mer om teknikken.

Presentasjon og framføring

Lørdag 15 september var det skaperfest i Brumunddal og vi var selvsagt på plass med vårt lille plastprosjekt. Her fikk elevene presentere arbeidene sine og noen satte også i gang et lite drageverksted.

Plast er gøy – kunnskap er kult

%d bloggere liker dette: