Filmen Skylappjenta av Iram Haq er tekstet på engelsk. Vi jobbet grundig med fortellingen på norsk og vi tenkte at den kanskje kunne egne seg også i engelskundervisningen.

Skylappjenta – Little miss eyeflap from iram Haq on Vimeo.

Elevene kan generelt lite engelsk og derfor er det nyttig å jobbe med en kjent tekst for å utvide ordforråd og arbeid med setningsstrukturer. Klassen er delt i to ulike nivåer i engelsk og begge gruppene arbeidet med Little miss eyeflap, men på ulike måter tilpasset nivået i gruppa.

Jeg er ikke engelsklærer selv, men jeg synes det er viktig å løfte fram hvordan vi kan samarbeide på tvers av fag og ta i bruk elevenes hele språkrepertoar også i engelskundervisningen.

Førforståelse

Før filmen ble presentert i engelskundervisningen, jobbet vi grundig med filmen og tematikken i norsktimene. Det kan du lese mer om her.
Med dette utgangspunktet hadde elevene ingen problemer med å forstå filmen, når den ble presentert i engelskundervisningen og de kunne derfor konsentrere seg lettere om å arbeide med enkelte ord og uttrykk på engelsk.

Arbeid med ord og uttrykk

Lag quizlet med ordforråd som elevene trenger. Familieord er et tema man kan koble til denne historien, hvis elevene er helt på et nybegynner nivå. Her møter vi både mother, uncle and grandmother.

Den ene gruppen hos oss jobbet med endel faste uttrykk og med spesiell vekt på uttale. Lærer Geir Widar Kristoffersen laget en video, slik at elevene kunne øve på uttale hjemme. Ordene og uttrykkene er valgt ut til en nybegynnergruppe. Slike videoer er enkelt å lage, hensikten er ikke å lage en teknisk perfekt film, men et enkelt hjelpemiddel til elevene.

Personbeskrivelser og gjenfortelling

For elever som har kommet lenger med engelsk, kan filmen være utgangspunkt for å lage personbeskrivelser og gjenfortellinger av historien. Dette har de allerede gjort i norsktimene og derfor kjenner de historien godt fra før og de har tegninger og illustrasjoner som de kan benytte seg av til gjenfortelling. I slike opppgaver er det stort rom for tilpasning; Vi kan gå fra helt enkle setninger til bildene sånn som:
I see a girl
I see a girl with eyeflaps
The girl talk to her mother

Til mer avanserte strukturer som:
Once upon at time there was a little girl who lived with her mother. One day she was going to her grandmother…

%d bloggere liker dette: