I dag har vi sendt tekstene våre til fagbokforlaget og nå er vi veldig spent på hvordan dette skal gå.

Det er ingen tvil om at elevene har jobbet godt med disse tekstene. Å skrive for et publikum, er med på å motivere elevene til skriving. Gjennom konkurransen har elevene opplevd at det er høye forventninger til hva de kan, men også en tro på at de mestrer. Alle har tatt i mot utfordringen og som lærer, kan jeg se at hver eneste en av dem har utviklet skriveferdighetene sine. De fleste har vært i Norge fra 1- 2 år og med tanke på skolesituasjonen som har vært de siste månedene, så er det ekstra imponerende å se hva disse elevene mestrer.

Elevene har stått fritt til å velge tema, men fokus har vært på å skrive fra hjerte. Min jobb har vært å veilede underveis og å hjelpe dem til å finne sin stemme. Stor stas var det når vi i forrige uke fikk besøk på teams av en tidligere elev, Sina, som gjerne delte gode råd og snakket om hva skriving har gjort for ham.

Oppgaven var som sagt åpen og elevene skriver om egne erfaringer, hvem de er og hvem de ønsker å være i framtida.

%d bloggere liker dette: