Noen dager blir ekstra fine for læreren. For eksempel når 25 elever skriver logg på fredag ettermiddag og forteller om hyggelige opplevelser sammen med andre ungdommer.

På forsommeren fikk jeg kontakt med Redd Barna som ville i gang med et spennende prosjekt rettet mot enslige mindreårige asylsøkere. Prosjektet har som mål å fremme integrering av enslige mindreårige i alderen 15-18 år. Redd Barna ønsket å jobbe opp mot vgs. og/eller ungdomsskoler. I samarbeid med skoler og lærere ønsker de å utvikle ungdomsprosjekter som skal bidra til mer samhandling mellom ungdommene på skolen , og på den måten bidra til mer trivsel og et godt skolemiljø.

 
Ungdomsprosjektene skal inngå som innhold i eksisterende fag, og handler om at ungdommen i fellesskap jobber med et tema.
Målet med arbeidet er å skape en naturlig arena for dialog og samhandling mellom norsk ungdom og enslige mindreårige på tvers av klasser.

Jeg tok kontakt med Brumunddal ungdomsskole og de var positive til tanken. I samarbeid har vi utviklet et prosjekt hvor de enslige mindreårige asylsøkerne fra Voksenpedagogisk senter hospiterer i ungdomsskolens valgfag. Elevene har fått tilbud om å delta i design og redesign, fysisk aktivitet og helse og natur, miljø og friluftsliv. I tillegg har en gruppe fått tilbud om å være med å lage flerspråklige animasjonsfilmer. De flerspråklige fortellingene kan være del av flere ulike valgfag. F.eks Sal og scene og levande kulturarv. Det kan også knyttes til kompetansemål i norsk og kunst og håndverk. Her kan du lese mer om De flerspråklige fortellingene.
Utgangspunktet har vært å lage et tilbud der ungdommene ikke bare er med, men selv bidrar inn med sine ulike kompetanser. Noen er flinke til å sy, andre kan spille cricket eller lage drager. De ulike språkene er ressurser i de flerspråklige fortellingene. Her får elevene ta i bruk sine kreative evner og hele opplegget bygger på et ressursperspektiv.

Redd Barna har som mål at prosjektet skal:

·         bidra til mer samhandling mellom norsk ungdom og EM.
·         bygge broer mellom ungdommer
·         styrke relasjonen mellom ungdommene
·         bryte ned barrierer for kontakt
·         bidra til trivsel og økt samarbeid mellom ordinær klasse og innføringsklasse/skoler.

Guttene fra Afghanistan, Nepal, Usbekistan og Syria har fått valgfag to timer i uka. De fleste er på ungdomsskolen, og noen på Språkbruket på biblioteket. Ikke alle fikk førstevalg, og ikke alle er fornøyd med tilbudet de fikk. Men når de fleste loggene ser slik ut på fredag kan vi vel si at det er vellykket.

14516567_10154601315339612_1453721554218169333_n

%d bloggere liker dette: