I dette opplegget har vi brukt en samarbeidsstrategi som i kooperativt lärande kalles for pussel. Det er altså et puslespill som må settes sammen.

Hver elev blir ekspert på en del (puslespillbit) av teksten, men for å kunne fullføre oppgaven trenger elevene å dele sine kunnskaper innad i gruppa. Oppgaven kan ikke fullføres før alle har bidratt med sin del.
Jeg valgte å benytte denne strukturen med ekspertgrupper fordi jeg ønsket at elevene skulle bli mere bevisst på at alle i gruppa er viktige for å få et godt resultat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nbsp;

Optimistisk som alltid satte jeg igang oppgaven på onsdag, men jeg forsto raskt at teksten jeg hadde valgt ut til opplegget var for vanskelig for de fleste. Før vi startet fikk elevene se et bilde til teksten de skulle lese + tittelen på teksten. Alle gruppene fikk fundere rundt hva de trodde teksten handlet om og dele sine tanker med hele klassen. Så fikk hvert gruppemedlem et tall og alle enere, toere, treere og firere dannet så nye grupper. Dette var ekspertgruppene. Hver gruppe fikk utdelt en del av teksten, men de fikk ikke se hele teksten.

I ekspertgruppene leste alle teksten stille, deretter fikk en i oppgave å lese teksten høyt for gruppa. De diskuterte seg så fram til endel punkter for å kunne gjenfortelle teksten til sine grupper.
Etter at punktene var skrevet ned, fikk gruppen tid til å forsikre seg om at alle kunne gjenfortelle innholdet i teksten. Dette gjorde vi ved at alle på gruppa fortalte og fikk støtte og eventuelt påminnelser fra de andre i gruppa.

Når dette var klart gikk alle tilbake til sine opprinnelige grupper og la fram sin del for gruppa. I fellesskap hadde de nå nok til å skrive et sammendrag av hele teksten.
Alle kom seg igjennom og de fleste fikk med seg ganske mye av teksten, men fokus på samarbeidsstrategien druknet litt.

Torsdag prøvde vi igjen, med en tekst som var bedre tilpasset gruppa og med spørsmål til teksten istedet for punkter og gjenfortelling. Alle fikk utdelt 8 spørsmål som de skulle svare på og levere inn, men i tekstutdraget til hver ekspertgruppe var det kun svar på to av spørsmålene. Elevene gjorde som tidligere; leste teksten stille og kontrollerte at alle hadde forstått innholdet. Deretter leste de spørsmålene og fant svar på det de kunne i tekstutdraget. Når alle på gruppa var klare viste de tommel opp.

Tilbake i egne læringsgrupper delte de svarene sine med hverandre, slik at når timen var slutt hadde alle svar på alle spørsmålene. De fleste samarbeidet veldig bra og alle fikk en større forståelse av at vi ofte lærer mer når vi lærer sammen. Et par stykker prøvde å finne tekstutdraget for å “kontrollere” medelever, men når vi snakket om at det er viktig å stole på at alle på gruppa har gjort sin del og at det kan oppleves sårende hvis vi ikke stoler på hverandre så gikk dette også bra.

%d bloggere liker dette: