Den første uka med hjemmeskole brukte vi hovedsaklig til å samle alle i en felles plattform. Jeg tror dette var et viktig grep for å ivareta fellesskapet i klassen. Vi møtte elevene på ulike plattformer, noen var på facebook, noen på whatsapp og noen på telefon. Men etter mange timer med veiledning klarte vi å samle alle i teams.

Den andre uka brukte vi mye tid på opplæring i å bruke teams. Jeg delte mye skjerm og viste elevene rundt inne i teams. Vi konsentrerte oss i første omgang om å finne og levere oppgaver, bli med i møter og chat. Elevene snakket sammen i ulike kanaler og hjalp hverandre på eget initativ. Og noen av de raskeste, kunne bistå meg i å forklare når det norske språket ikke strakk til.

Denne uka var det på tide og jobbe målrettet med samarbeid. Og vi har prøvd ut noen små oppgaver som jeg har lyst til å fortelle om. 

Tenk – del – samtal med mentimeter

Tenk – samtal- del er en aktivitet som jeg liker godt og bruker ofte i klasserommet. Jeg ville gjerne lage en digital variant og da ble det slik. På morgenmøte mandag fikk elevene presentert tema påske. De fikk samtidig påloggingsinformasjon til menti.com hvor de kunne skrive hva de visste om påske fra før. 


På denne måten fikk alle tenke alene og dele sine tanker. På ettermiddagsmøte viste jeg tavla med alle innleggene og vi snakket i fellesskap om hva de kunne, hva som var vanskelig å forstå. Elever som ønsket det, fikk forklare sine egne bobler og i møtene ble det gode samtaler på mange språk. 

Beskrive og tegne

En annen samarbeidsoppgave som fungerte bra er denne. Jeg delte elevene i to grupper A og B. Hver gruppe fikk instruksjon og et bilde som de skulle beskrive. Så satte jeg sammen par av en fra hver gruppe. Altså A og B samarbeider. De ringte hverandre på teams. Elev A beskriver sitt bilde, mens elev B tegner. Etterpå bytter dere. Når begge er ferdige, viser de fram sine tegninger og sammenligner. 

Jeg var spent på om alle ville klare å motstå fristelsen til å vise fram bildet underveis. Noen samtaler var jeg innom underveis i prosessen og det fungerte veldig bra.Utfra samtalene i etterkant tror jeg alle likte oppgaven godt. Under kan du se noen av tegningene som kom inn. Og nederst finner du lenke til oppgavene som jeg fikk inspirasjon til fra Anna Kaya i Sverige
Beskriv og tegn, elev A 

Beskriv og tegn, elev B

%d bloggere liker dette: