De av dere som har lest mye på bloggen min tidligere vet at jeg er opptatt av samhandling, muntlig kommunikasjon, mestring og ikke minst å bygge på elevenes ressurser. Elevene skal helst snakke, skrive og lese i løpet av hver dag. De trenger å lese høyt, øve på uttale, løse oppgaver i fellesskap og bruke språket på mange ulike måter både skriftlig og muntlig. Hvordan kan vi ivareta disse prinsippene i den digitale hjemmeskolen?

Noe av den støtten vi vanligvis gir i form av kroppsspråk og konkreter forsvinner i det digitale klasserommet, men det åpner også for nye former for støtte som vi kan tilby elevene.

  • Gi visuell støtte.
  • Gi støtte i form av flerspråklige ressurser.
  • Innspilte videoforelesninger som elevene kan se igjen og igjen.
  • Innlest tekst.
  • Snakk tydelig og tilpass farten.
  • Sjangerpedagogikkens sirkelmodell egner seg helt fint til hjemmeskole. 

Flerspråklige ressurser

Det finnes mange flerspråklige ressurser som vi kan ta i bruk. La elevene lese, lytte og se ny informasjon på morsmålet før gjennomgang på norsk.

Tema morsmål har mange nyttige flerspråklige ressurser

På Tema morsmål finnes det mange tospråklige læringsressurser. Akkurat nå er det jo aktuelt med påske og påskefeiring og på Tema morsmål finnes det tekster, filmer og oppgaver på en rekke språk. Vi deler ressursene med elevene, men det er ikke alltid at de samme ressursene er tilgjengelig på alle språk. Samarbeidsoppgaven blir da å dele med hverandre i grupper og sammenligne den informasjonen de har funnet. Her har jeg skrevet om tema morsmål tidligere. 

Elevkanalen har en god del flerspråklige ressurser. Blant annet finnes det informasjon fra fhi om corona på en rekke språk. Tidligere flerspråklige nyheter ligger også der.

På Elevkanalen ligger det også nyhetssendinger for voksenopplæringen på norsk og en rekke filmer som kan passe i norskopplæringen fra A1-B2.

LiveU sendingene er aktuelle og kommer med mange gode oppgaveforslag, tekster og tips til læreren. Dette er sendinger som mange gjerne kan se sammen med de litt større barna i familien.

På Verdensbiblioteket finner du e-bøker og lydbøker på flere språk, som er tilgjengelige for strømming gjennom tjenesten.Det finnes e-bøker og lydbøker på arabisk, tigrinja, persisk, somali og bosnisk/kroatisk/serbisk i Verdensbiblioteket. Disse språkene er valgt fordi det ellers er vanskelig for folkebibliotekene å kjøpe inn e-bøker på dem.

Dessverre så finnes ikke Brødrene Løvehjerte på alle de språkene jeg trenger nå, men det finnes mange andre gode ressurser på flere språk. Det er både lydbøker og e-bøker så alle elvene kan benytte seg av tilbudet. Be elevene velge en bok de vil lese eller lytte til, gjerne sammen med barna sine. Les mer.

40 fortellinger fra African Storybook. Ressursen er utviklet for lærere og foreldre og er oversatt fortellingene er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og de største innvandringsspråkene Norge. Les eller lytt

Denne nettsiden er en kjempegod ressurs og det er enkelt og navigere mellom språkene. Hvis du velger automatisk avspilling(Den røde playknappen), så markeres teksten som leses, slik at det er lett for elevene å følge med. Nettsiden har fortellinger på 5 ulike nivåer, denne fortellingen er fra nivå 3. Klikk på bildet for å komme til nettsiden

Her har jeg skrevet om ressursen tidligere.

Disse ressursene tar elevene lese/lytte på morsmålet, før vi arbeider med tekstene i fellesskap på norsk. Elevene gjenforteller, skriver sammendrag, samtaler om utfordringene med å oversette, uttrykker egne meninger om det de har lest og kan også diskutere tema og budskap.

Jeg oppfordrer elevene til å starte lesegrupper, hvor flere leser samme bok. Da kan de diskutere innholdet grundigere med andre. Lesegruppene kan ha egne private kanaler i team, hvor de kan dele sine leseopplevelser med hverandre.  

Spill inn videoforelesninger

Omvendt undervisning har mange fordeler. Enten du bruker teams, Zoom, Screencast-o-matic, opptaksfunksjon i power point eller Camtasia, så er det mange gode grunner til å ta opp videoforelseninger og dele med elevene, slik at de har mulighet til å se og lytte til úndervisningen så mange ganger de vil. Siden vi bruker teams til undervisning, har jeg valgt å bruke teams og stream til mine opptak.

Når du gjennomfører en undervisningsøkt på teams er det lurt å ta opp undervisningen underveis. På den måten kan elevene se undervisningen så mange ganger de ønsker. Gjør klart tekst og bildestøtte på forhånd, del skjermen og pass på å snakke tydelig. La elevene stille spørsmål underveis, slik at timen blir mer levende. Har en elev et spørsmål, er det sannsynlig at flere lurer på det samme. Husk å gjøre elevene oppmerksomme på at det gjøres opptak, slik at de kan velge å slå av kamera. Filmer med elever, vil selvsagt ikke deles noe annet sted enn i klassens team.

Samarbeidsoppgaver og verktøy for digitale samarbeidende klasserom

Muntlige aktiviteter i grupper i Teams

Jeg planlegger å utnytte teams private kanler og gruppechat for å skape mer samarbeid mellom elevene. De trenger å øve på muntlige ferdigheter og når alle har forstått hvordan de kan ringe og snakke med hverandre i små grupper/par så har jeg noen oppgaver som jeg planlegger å presentere.

Beskriv bilde

Dette er en velkjent oppgave som utfordrer elevene på å beskrive bilder. Elevene deles i elev A og B. Disse får hvert sitt bilde som de skal beskrive for den andre. Den som lytter skal forsøke å tegne det som blir beskrevet så nøyaktig som mulig og kan selvsagt stille spørsmål underveis. Når begge har beskrevet sitt bilde og tegnet, tar de bilde av tegningen og laster opp i Teams. Hvis det trengs kan elevene få støtteord sammen med bilde, slik at de lettere kan forklare presist.

Finn din partner

For å sikre at alle har kontakt med hverandre, tenker jeg å gjennomføre denne øvelsen som vi vanligvis gjør i klassen. For å gjøre øvelsen digitalt, sender jeg ut bilde til hver av elevene. To og to bilder er like, elevene må nå kontakte hverandre for å finne den som har samme bilde. I denne øvelsen øver de seg på å bruke chatfunksjonen til å ringe og de må snakke sammen muntlig for å forklare sitt bilde best mulig. Når de har funnet hverandre kan de lage en historie med utgangspunkt i blidet.

7 tips til bruk av mentimeter

Mentimeter

Mentimeter er en nettbasert tjeneste som gir deg muligheten til å lage aktiviteter i en interaktiv presentasjon, en workshop eller i klasserommet. Også med fjernundervisning. Det er et enkelt verktøy som aktiviserer elever og deltagere i undervisningen.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men gratis versjonen gir noen begrensninger i antall tilbakemeldingsaktiviteter per presentasjon og mulighetene til å tilpasse utseendet. Jeg har kun brukt gratisversjonen og synes det fungerer godt nok. Det er plattformuavhengig, både for presentatør og tilskuer.

Førforståelse tenk-skriv-del

Som introduksjon til tema er mentimeter super bra. Opprett en presentasjon på mentimeter.com. Del kode med elevene og la de skrive inn hva de kan om et emne fra før. Vis så resultatet til hele klassen gjennom å dele skjerm, eller dele et skjermbilde. Snakk om de ulike tingene som kommer fram. Slik får alle ta del i de andres tanker, selv om vi sitter i hvert vårt hus.

Mine ord og dine ord

La hver elev velge seg 10 ord fra tema elelr dagens tekst. Alle skriver inn ordene i mentimeter ordsky. Deretter får alle tilgang til de andres ord og kan skrive ned disse også i sin egen notatblokk eller kladdebok. I fellesgjennomgang snakker vi om ord som elevene ikke forstår.

Exit etter dagens økt

Bruk f.eks wordcloud funksjonen for å få tilbakemeldinger om dagen. Å avslutte dagen med at elevene skriver inn noen tanker om egen læring, hva de husker fra dagen, eller egen innsats er nyttig.

Elevene kan stille spørsmål

Mentimeter kan også brukes for å få elevene til å stille spørsmål digitalt. Samle spørsmål fra dagens økt og gå gjennom tavlen i fellesskap i oppsummering på slutten av dagen.

Skriv tekst til bilde

Bildeserier som utgangspunkt for å skrive egen tekst har vært vellykket. Ta utgangspunkt i et felles bilde og skriv om dette, eller en bildeserie som kan være utgangspunkt for en fortelling, instruksjon eller ulike prosesser. For eksempel livet til en avis, et klesplagg eller veien fra matavfall til biogass.

Man kan skape felles tekster, gjennom at elevene skriver forslag til innhold i mentimeter eller padlet.

Neste økt kan læreren skrive inn eksemplene i en felles tekst med utgangspunkt i elevenes forslag. Teksten skrives underveis i videomøte. La så elevene skrive egne tekster til slutt.

Husk å tilpasse støtten som elevene får tilgang til. For eksempel kan noen trenge kun en ordbank mens andre kanskje trenger setningsstartere for å komme igang. Elevene kan også levere oppgaver muntlig ved å ta opp lyd med mobil eller spille inn en video.

Her kan elevene lage egne flerspråklige fortellinger.

Bookcreator

For elever som allerede er kjent med bookcreator er dette et fint verktøy for å produsere egne tekster. De kan sende boken direkte som video eller PDF  Fra book creator til læreren i chat eller dele i en gruppekanal.

Å skrive dagbok fra livet i koronatiden kan bli fine små bøker til senere.

Dette var noen tanker og tips om aktiviteter som kan gjennomføres i hjemmeskole for elever i det flerspråklige klasserommet. Les mer her om organisering av hjemmeskolen.

%d bloggere liker dette: