Det er viktig at det jobbes systematisk med ordforrådet og vi forsetter å jobbe med adjektiver i ulike sammenhenger. På fredag var vi på tur ned til Mjøsa. Elevene skulle gå sammen i grupper og oppdraget var å fotografere ulike adjektiver med mobilkamera. Noen av gruppene kom tilbake med kreative fotografier av adjektiver vi har jobbet med de siste dagene. Noen kom også med noen nye adjektiver. En del av bildene er lagt inn i en ny Quizlet, slik at elevene kan repetere og øve seg på rettskriving.

Noen av bildene kan du se her, men av hensyn til personvern legger jeg denne gangen ikke ut Quizleten.

Hvilket adjektiv forestiller bildet?

I følge ett av de 10 prinsippene for god andrespråkslæring, som NAFO trekker fram, bør muntlighet vektlegges i all språklæring. Elevene trenger å få trening i å lytte, tale og samtale. Undervisningen bør derfor ha de muntlige ferdighetene i sentrum, og gi alle elevene mulighet til å være aktive.
I dag har vi hatt en spennende klassesamtale om bildene som vi tok på fredag. det viste seg ganske raskt at samme bilde kunne romme mange adjektiver. Dette førte til noen gode samtaler. Hva er fakta og hva er den enkeltes oppfatning? Gjennom å bruke elevenes egne bilder og klassens felles opplevelser som utgangspunkt for samtaler og skriveoppgaver får alle elevene slippe til og alle har noe å snakke om.

Min klasse er en ganske homogen klasse, men dermed blir det enda viktigere å være bevisst på at dette er 16 enkeltindivider, som lærer på ulike måter og i ulikt tempo. De har ulike kompetanser og erfaringer som det er viktig at de får anerkjennelse for i klasserommet. En slik tur ut i friluft har flere muligheter for læring, men det er også en fin anledning til å bli bedre kjent med elevene. Det er viktig for meg å skape gode relasjoner med alle elevene i klassen og når vi kommer oss ut av klasserommet, får praten gjerne en annen karakter. Flere av elevene vil gjerne fortelle litt, når de får læreren på tomannshånd.

%d bloggere liker dette: