For et år siden så hverdagen min ganske annerledes ut. Sammen med kollegaer på NAFO fikk jeg være med å utvikle en nettressurs med undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående opplæring.

Formålet med nettressursen er å bidra til å spre kunnskap om Norges 5 nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. Ved å lære om de nasjonale minoritetene og deres historie i Norge, får elevene mulighet til å trekke paralleller til samfunnet i dag og diskutere hva vi kan lære av historien. Ressursen som nylig ble publisert tar opp mange viktige tema som er veldig aktuelle i dag. Identitet, diskriminering og typisk norsk?.

Alle oppleggene er koblet til læreplanmål for ungdomstrinn og VGS og inne i ressursen er det ulike søkefunksjoner som hjelper læreren å finne fram til aktuelle opplegg. Det legges opp til at elevene er aktive gjennom ulike muntlige og skriftlige aktiviteter i alle oppleggene. De skal hente fram forkunnskaper, arbeide med ord og begreper, se film, reflektere, lese ulike kilder og diskutere. Inne i ressursen gis det også gode tips om hvordan man kan tilpasse opplegget for elever som har kommet til Norge sent i skoleløpet.

Dette har blitt en flott nettressurs som jeg er stolt over å ha bidratt til.
Les mer om ressursen på NAFOs nettsider

Gå til nettressursen her

%d bloggere liker dette: