20140811_112254000_iOS
1. Anerkjenne alle elevene
2. Bli kjent med elevene og ta i bruk deres ressurser i opplæringa.
3. Snakke TIL og OM elevene på en positiv måte
4. Finne utfordringer som er tilpasset alle.
5. Ha høye forventninger til alle elever
6. Sist, men ikke minst, ha det gøy sammen!

Nafo har utarbeidet 10 prinsipper for god andrespråksinnlæring. Disse er en nyttig pekepinn i planleggingen av undervisningen.

En helhetlig og språkutviklende opplæring

Ungdom bærer med seg svært ulike erfaringer og opplevelser som kan påvirke deres læringssituasjon. Noen vil føle sorg over det de har forlatt, andre kan ha opplevd store traumer. For at disse elevene skal ha mulighet til å lykkes på skolen, er det nødvendig at skolen tar hensyn til elevenes livssituasjon og tenker helhetlig.
Undervisningen skal være språkutviklende, men også gi elevene identitetsbekreftelse. De skal oppleve mestring, anerkjennelse og glede på skolen. En språkutviklende undervisning omfatter arbeid med muntlighet, ordforråd, lesing og skriving. Ideer og opplegg som presenteres her vil ha fokus på å sammenkoble disse ferdighetene.

Bli kjent og finn utfordringer som er tilpasset alle

For å kunne tilrettelegge undervisningen ut fra elevenes nivå, må man vite hva elevene kan både språklig og faglig. Men man må også kjenne elevene på et annet nivå. Hva er deres interesser, hvilke erfaringer har de med seg og hvordan kan jeg som lærer skape trygge rammer for den enkelte? Alle elvene skal ha tilpassede utfordringer, den raske, den stille, han som trenger litt lengre tid, han som ikke har sovet så godt i natt, han som ikke klarer å sitte rolig, han som bekymrer seg for lillebror i hjemlandet og han som jobber iherdig.

Ta i bruk elevenes ressurser

Språk er det viktigste redskap vi har til å formidle og motta kunnskap om verden. Vi lærer best på et språk vi forstår og derfor er det viktig å ta vare på og videreutvikle elevenes morsmål. Morsmålet er dessuten viktig for elevenes identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi elevene en opplevelse av at deres erfaringer er verdifulle, noe som igjen vil virke positivt inn på elevenes motivasjon. Å lese på det språket man behersker best kan både gi leseglede og fremme lesekompetanse som kan overføres til andre språk.

Undervis med hjertet og ha det gøy

Jeg brenner for jobben min, og det er det som først og fremst gjør meg til en god lærer. Når læreren er oppriktig interessert i elevene sine og det som formidles, smitter dette over på elevene.

Varierte arbeidsmåter er viktig for alle elever, uansett alder. Også voksne lærer bedre om de er muntlig aktive selv, er i bevegelse og har det gøy mens de lærer.

I vår klasse er det rom for latter, tårer, savn, frustrasjon, mange språk, og glede

%d bloggere liker dette: