20180416_112030307_iOS
20180416_112720838_iOS
20180416_112311593_iOS
20180416_112124038_iOS
20180416_112206321_iOS
20180416_112116091_iOS
20180416_111627153_iOS
20180416_112129439_iOS

Vi er i gang med å lese Brødrene Løvehjerte. Nå er vi ferdig med 4. kapittel og er spent på fortsettelsen.

Vi skriver sammendrag felles på tavla etter hvert kapittel og i går prøvde vi oss på aktiviteten “mine ord og dine ord”

Aktiviteten, Mine ord, dine ord er en super øvelse for kunnskapsdeling. Den er enkel å følge og lett å planlegge. Alle elevene deltar i samtaler og lærer nye ord og begreper av hverandre. Øvelsen kan gjøres både indivduelt eller i par.

Elevene fikk utdelt et skjema med tre kolonner: Helt til venstre hadde jeg markert hva slags type ord de skulle lete etter i teksten, men denne kolonnen er ikke nødvendig for øvelsen. Deretter kom en kolonne for mine ord og en kolonne for dine ord.

Del 1 – Mine ord

Først fikk elevene litt tid til å fylle inn ord som de husket, men de fikk også lov å lete litt i teksten for å finne nyttige og vanskelige ord. Instruer elevene til å holde seg til enkeltord eller veldig korte setninger. F. eks: fjell, elv, modig. Vurder hvor lang tid dere skal bruke på denne delen. Vi brukte ganske lang tid, slik at alle fikk mulighet til å skrive ned noe. De sterkeste elevene fikk skrive flere ord. De som trengte støtte, fikk selvsagt det.

Del 2 – Dine ord

Så var det tid for kunnskapsdeling. Elevene mingler rundt i klasserommet, det kan være lurt og la dem gå litt rundt, før du sier stopp! Når de stopper ved sin første partner så er opp gaven sånn:

Hils på hverandre
Les hverandres lister/eller les for hverandre
Velg et ord fra den andre liste og skriv ned under “dine ord”
Si takk til hverandre

Så går elevene videre og finner en ny kompis. Ord som er like, kan de hoppe over, men oppmuntre dem til å gi en forklaring på ord som ikke er felles. De velger så ett ord fra motpartens liste.

Hvis man ikke ønsker at de skal mingle rundt i klasserommet, kan man benytte seg av indre og ytre sirkel for deling. Jeg opplevde at alle elevene var aktive og engasjerte. De lærte mange nye ord.

Denne øvelsen har alle forutsetninger som trengs i samarbeidslæring (Kooperativt Lärande) Det blir allsidig, god interaksjon og det er en struktur som kan brukes i mange sammenhenger. Egner seg veldig bra idemyldring rundt et nytt tema, eller finne ord som egner seg i ulike teksttyper.


%d bloggere liker dette: