qr-reader-for-ipadMed ungdommer i en andrespråksinnlæringsfase er det ofte vanskelig å finne gode lærebøker. Noen bøker er for barnslige, selv om de kan ha gode grammatikkoppgaver, andre bøker er beregnet på voksne og tar for seg tema som ikke er så relevante for en 16 åring. Man ender med å bruke litt herfra og derfra. Dette blir det mye papirer av. Elevene er motiverte og vil gjerne jobbe videre med språket når de er på mottaket, men et krøllete ark nederst i sekken er ikke så moro å gå løs på. Med QR koder kan elevene enkelt få tilgang til stoff som læreren vil de skal jobbe med, uten alt papiret.

Før påske jobbet vi med som kjent med påskekrim. På fredag var det noen som hadde stjålet påskeegget vårt og elevene måtte ved hjelp av ulike spor som var lagt ut, finne påsketyven. Sporene de måtte undersøke var laget i såkalte QR koder.
Her kan du lese mer om påskeprosjektet.

Hva er en QR kode?

QR koder eller «Quick response code» er en todimensjonal mosaikk kode som inneholder endel mer informasjon enn en vanlig strek-kode. QR koder kan leses av med smarttelefoner og nettbrett om du har lastet inn en QR kode leser på enheten. QR-kodene identifiseres via de tre like hjørnene i mosaikkbildet. Når en QR-leser ser disse tre feltene, tolkes resten av innholdet innenfor firkanten.

Hvorfor bruke QR koder i skolen?

eksempel timeplanMed ungdommer i en andrespråksinnlæringsfase er det ofte vanskelig å finne gode lærebøker. Noen bøker er for barnslige, selv om de kan ha gode grammatikkoppgaver, andre bøker er beregnet på voksne og tar for seg tema som ikke er så relevante for en 16 åring. Man ender med å bruke litt herfra og derfra. Dette blir det mye papirer av. Elevene er motiverte og vil gjerne jobbe videre med språket når de er på mottaket, men et krøllete ark nederst i sekken er ikke så moro å gå løs på. Med QR koder kan elevene enkelt få tilgang til stoff som læreren vil de skal jobbe med, uten alt papiret.
QR koder egner seg også godt når man vil tilpasse opplæringen. Jeg planlegger å lage et utvalg med oppgaver som skjuler seg bak QR koder. Elever som trenger flere utfordringer, eller mer repetisjon kan få med seg iPad og skanne en oppgave. Igjen, jeg sparer papir, og mange oppgaver kan gjenbrukes. Hvordan det går i praskis skal jeg fortelle mer om ved en annen anledning.

QR koder er

  • motiverende,
  • engasjerende,
  • spennende,
  • åpner for samarbeid,
  • kreativt
  • og det sparer miljøet for papir
  • .

Hvordan kan dette brukes i undervisningen?

Du trenger en smarttelefon eller nettbrett og et program som kan scanne QR-koder. Som regel trenger du bare å starte appen og så peke kameraet mot en QR-strekkode og i løpet av svært kort tid får du så opp et vindu som forteller deg hva strekkoden inneholder, med mulighet for gå videre til innholdet. Det kan være f.eks ren tekst, en nettside, bilder eller youtupr videoer. Du kan enkelt lage/generere egne QR koder som kan benyttes som hurtig lenker inn til den informasjonen man vil dele. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hva du kan bruke den til.

Det er mange måter å ta i bruk QR koder i undervisningen. QR koder kan brukes til oppsummering, uteskole, tekstskaping, samarbeid og formidling av lærestoff. Det viktigste er som i all annen læringsaktivitet at elevene kjenner målene og at innholdet er tilpasset elevgruppa.
Elevene kan selv lage QR koder, eller læreren kan lage QR koder med innhold til elevene.

Vi prøvde ut QR koder i forbindelse med jakten på påskeeggtyven rett før påske. Elevene var engasjerte, ivrige og ikke minst, de løste oppgavene. Les mer om hvordan vi fant tyven her.

%d bloggere liker dette: