Hugin og Munin

Utviklet for å inspirere, motivere og skape lyst til læring

Fokus på elevenes ressurser

Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Magisk Kunnskap er et lite firma, med et stort hjerte. Vi utvikler læremidler for flerspråklige ungdom og tilbyr kurs og kompetanseheving for lærere innen bl.a. tilpasset opplæring, mangfold og flerspråklighet som en ressurs og språkutviklende arbeidsmåter. Hugin og Munin er vårt læremiddel utviklet særlig for nyankomne ungdom i videregående skole.

Gled deg til vår nye plattform! 

Hvorfor velge Hugin og Munin

Hugin og Munin er et digitalt læremiddel for nyankomne, flerspråklige ungdom. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring. Hugin og Munin tar utgangspunkt i fagfornyelsen.

Lær mer om hva Hugin og Munin kan gjøre for deg, din undervisning og dine elever. Les mer om våre kjerneverdier, som er det vi jobber for hver eneste dag.

Mestring

Det er et kjent pedagogisk prinsipp at læring skjer best når man kan bygge videre på sine forkunnskaper. Ved å trekke inn elevenes bakgrunn, bygges en bro mellom det kjente og ukjente, og eleven vil ha større mulighet for å tilegne seg nytt stoff. 

Anerkjennelse

Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Glede

Mange ser på lek som bortkastet tid. Vi bruker spill og lek som icebreakers, avbrekk for å tilføre positiv energi til gruppa, men også til å feste kunnskap. Lek og humor er utforskning, samhandling og positivt samspill.

Inkludering

Ungdom skal tas på alvor og ikke undervurderes. Vi gir mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Morsmålsstøtte på 9 språk, muntlig innlevering, leseguide og lyd. Og når alle kan jobbe med samme tema, kan alle bli inkludert.

Vi tror på magi

  • Mangfold og mestring 
  • Anerkjennelse 
  • Glede, gjenkjennelse 
  • Identitetsbekreftelse og inkludering

Bli kjent med teamet i Magisk Kunnskap

Motta nyhetsbrevLån en lærer

Enten du ønsker en kort workshop om nye funksjoner, faglig didaktisk webinar eller fagdag, besøk i klasserommet eller en kompetansehevingspakke over tid, så stiller vi gjerne opp. Vi skreddersyr programmet, slik at det passer inn i deres hverdag.

Våre samarbeidspartnere og støttespillere

Skygge foto

%d bloggere liker dette: